PET-CT ParTiEEl mET bEhulP van F

advertisement
Nucleaire geneeskunde
PET-CT partieel met behulp
van F-18 FDG
zonder contrastmiddel
Afspraak
Dag en datum:
................................ dag ......................................................................
Tijd:
.................................................... uur
Waar:
Henri Dunantstraat 1 ‘s-Hertogenbosch
Gebouw C, verdieping 0, ontvangst 3
LET OP! Lees deze folder tenminste twee dagen vóór het onderzoek goed
door in verband met de voorbereidingen!
Hoe bereidt u zich voor?
Eten en drinken
• 6 uur vóór aankomst op de afdeling Nucleaire Geneeskunde mag u niets meer
eten;
• 6 uur vóór aankomst op de afdeling Nucleaire Geneeskunde mag u géén infuus
met suiker hebben, of voeding via een buis of voedingssonde binnenkrijgen.
• 6 uur vóór aankomst op de afdeling Nucleaire Geneeskunde mag u alléén
maar WATER drinken;
• in de 2 uur voorafgaand aan het onderzoek moet u minstens 1 liter water
drinken;
• in de 24 uur voorafgaand aan het onderzoek mag u géén zware lichamelijke
inspanning leveren.
Deze informatie voor patienten is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft
algemene informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
© Jeroen Bosch Ziekenhuis / www.jeroenboschziekenhuis.nl
(LNG-087, uitgave april 2016)
Diabetes
Heeft u suikerziekte (diabetes mellitus), neemt u dan contact op met de afdeling
Nucleaire Geneeskunde.
Geen metaal
De scans kunnen worden beïnvloed door metaal. Trekt u de dag van het onderzoek
comfortabele, warme kleding aan waar bij voorkeur geen metaal in verwerkt is. Laat
u zo mogelijk ook alle sieraden thuis. Metalen in het lichaam (pacemakers, gewrichtsprothesen, enz.) zijn geen probleem bij dit onderzoek.
Overig
U bent ongeveer anderhalf uur op onze afdeling. Als u van ver moet komen kan het
wenselijk zijn om iets te eten mee te nemen (voor ná de scan).
Neem eventueel ook voldoende verschoningen mee, in het geval van incontinentie of
als u een stoma heeft.
Wat is PET-CT?
Met PET (Positron Emissie Tomografie) is het mogelijk om stofwisselingsprocessen in
het lichaam zichtbaar te maken. De stofwisseling is het proces waarbij voedingstoffen worden opgenomen door het lichaam en afvalstoffen worden uitgescheiden. Bij
alle stofwisselingsprocessen zijn voedingsstoffen zoals suikers nodig. Bij dit onderzoek
wordt dan ook een radioactieve vorm van suiker via een infuus in de arm toegediend.
Deze vloeistof heeft geen bijwerkingen.
De CT gebruikt röntgenstraling om het lichaam gedetailleerd in beeld te brengen.
PET-CT combineert een PET-scan met een CT-scan zoals die vaak op de afdeling
Radiologie wordt gemaakt. Het apparaat brengt dus afwijkingen in de celstofwisseling
in beeld en combineert dit met een nauwkeurige plaatsbepaling.
Bent u zwanger of geeft u borstvoeding?
Neemt u dan contact op met de afdeling Nucleaire Geneeskunde. De stof die wordt
toegediend kan via de borstvoeding bij de baby komen. De arts van de afdeling Nucleaire Geneeskunde bekijkt of het nodig is om voorzorgsmaatregelen te nemen.
Wat neemt u mee?
• Uw legitimatiebewijs (geldig paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingenkaart). • Uw patiëntenpas van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Heeft u nog geen pas of kloppen
de gegevens niet meer? Laat dan een (nieuw) patiëntenpasje maken voordat u
naar uw afspraak gaat. Dit kan op alle locaties van het ziekenhuis, behalve Nieuwkuijk en Zaltbommel Gamerschestraat.
• Uw Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Het is voor uw arts belangrijk te weten
welke medicijnen u thuis gebruikt. Uw apotheek kan dit overzicht voor u uitprinten.
• Heeft u een brief gekregen van de specialist? Neemt u deze dan ook mee. Waar meldt u zich?
U meldt zich op de afgesproken tijd op de afdeling Nucleaire Geneeskunde bij de gele
aanmeldzuil. Volg de instructies op het scherm. Daarna neemt u plaats in de wachtruimte. U wordt door een laborant opgehaald uit de wachtruimte.
Het is belangrijk dat u op tijd bent omdat de radioactieve stof maar heel kort
bruikbaar is!
Patientenvoorlichting jeroen bosch ziekenhuis 2 van 3
Hoe gaat het onderzoek?
In de voorbereidingsruimte komt u eerst in een comfortabele stoel te zitten of op bed
te liggen. Daar krijgt u een infuus waardoor de radioactieve vloeistof wordt toegediend.
Deze vloeistof moet 50-60 minuten inwerken. U moet tijdens het inwerken van de
vloeistof zo ontspannen mogelijk blijven liggen. Het is niet toegestaan om bijvoorbeeld
te lezen of te puzzelen. Het is ook niet mogelijk om een familielid/begeleider mee te
nemen naar de voorbereiding en/of het onderzoek. U krijgt een warme deken en nog
wat extra water te drinken. Tijdens het inwerken van de radioactieve vloeistof kunnen wij u geen muziek aanbieden. U mag eventueel wel zelf een MP3-speler of iets
dergelijks meebrengen.
Vlak voor de scan wordt u gevraagd goed uit te plassen. Alle kleding zonder metalen
onderdelen kunt u aanhouden.
Tijdens het maken van de scan ligt u op uw rug op een vrij smal bed. Afhankelijk
van het gebied dat onderzocht wordt moeten uw armen mogelijk boven uw hoofd
liggen. Er wordt eerst een CT-scan van enkele minuten gemaakt. Vervolgens wordt
in dezelfde houding een PET-scan gemaakt die 10-15 minuten duurt. Tijdens beide
scans schuift u enkele keren door het apparaat heen en weer. Het is belangrijk dat u
gedurende het gehele onderzoek zo stil mogelijk blijft liggen.
De laborant houdt u tijdens het onderzoek via camera’s in het oog en hoort ook wat u
zegt. U kunt dus altijd kenbaar maken hoe u zich voelt. Als u wilt kunt u muziek luisteren tijdens het maken van de scan. Neem hiervoor dan eigen cd’s mee. Het apparaat
maakt tijdens het scannen weinig geluid.
Hoe lang duurt het onderzoek?
U bent ongeveer 90 minuten op onze afdeling aanwezig voor het gehele onderzoek.
Wat gebeurt er na het onderzoek?
Na de scan bent u klaar. U kunt ook direct weer wat eten en drinken. De radioactieve
vloeistof raakt u, zonder dat u daar iets van merkt, vanzelf weer kwijt.
Van wie krijgt u de uitslag?
De uitslag krijgt u later van uw behandelend specialist.
Kunt u niet naar uw afspraak komen?
Bent u verhinderd, geeft u dit dan tenminste 24 uur voor aanvang van het onderzoek
door, via onderstaand telefoonnummer. Er kan dan in uw plaats een andere patiënt
geholpen worden.
Heeft u nog vragen?
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde, telefoonnummer (073) 553 26 90.
Voor meer informatie over de afdeling Nucleaire Geneeskunde en een routebeschrijving naar het ziekenhuis kunt u kijken op www.jbz. Patientenvoorlichting jeroen bosch ziekenhuis 3 van 3
Download