Maag- ontlediging - Jessa Ziekenhuis

advertisement
Aandachtspunten
Afspraken
Wanneer u zwanger bent of dit denkt te zijn, moet
u dit melden voor het onderzoek. Indien het voor u
niet strikt noodzakelijk is, stellen wij het ongeboren kind niet bloot aan straling. Ook als u borstvoeding geeft, dient u dit te bespreken met de nucleair
geneeskundige.
Voor afspraken kunt u terecht bij het callcenter ‘medische beeldvorming’ tussen 08u00 en 20u00.
Indien u van uw arts een aanvraagformulier heeft
gekregen, brengt u dit dan mee.
Tel : 011 33 55 55
Vragen?
Voor meer vragen kunt u contact opnemen met
de afdeling Nucleaire Geneeskunde van het Jessa
Ziekenhuis op het nummer 011 33 55 55.
Mogen wij u vragen om op tijd aanwezig te zijn
voor het onderzoek.
Als u onverwachts verhinderd bent en uw afspraak
niet kunt nakomen, kunt u dit telefonisch doorgeven aan de afdeling Nucleaire Geneeskunde.
Maagontlediging
Dienst Nucleaire
Geneeskunde
Dr. Jean-Philippe CAMBIER
Dr. Jean-Luc COOLENS
Dr. Michel INGELS
Dr. Axel JACOBS
Heeft u opmerkingen of suggesties i.v.m. deze brochure?
Geef ons gerust een seintje!
Dienst kwaliteit
E-mail: [email protected]
Tel: 011 33 55 11
Jessa Ziekenhuis vzw
Salvatorstraat 20
3500 Hasselt
www.jessazh.be
versie januari 2016 (Object-ID 16869)
Doel van het onderzoek
Procedure
Nazorg
Het doel van dit onderzoek is het beoordelen van de
snelheid waarmee de maag haar voedselinhoud ledigt naar de darm.
U krijgt van de technoloog een ontbijt ( boterham, ei
en water). In het ei bevindt zich een kleine hoeveelheid van een radioactieve stof. U proeft hier niets
van. Nadat u dit ontbijt volledig heeft opgegeten,
neemt u op regelmatige tijdstippen plaats voor een
speciale camera. Deze maakt de maag en de snelheid waarmee de maag zich ledigt zichtbaar.
De radioactieve stof die u krijgt toegediend levert
geen gevaar op voor uw gezondheid en verlaat op
natuurlijke wijze uw lichaam, voor een groot deel
via de urine. Dit wordt bevorderd door op de dag
van het onderzoek veel te drinken en regelmatig
te plassen. Aan mannen wordt gevraagd om zittend te plassen.
Duur
Uitslag
Tijdens het onderzoek kunt u uw kleding aanhouden, mits er geen knopen of ritsen aan zitten. Het
onderzoek duurt circa 2 uur.
De foto’s worden na afloop van het onderzoek
eerst door een nucleair geneeskundige bekeken.
Als de foto’s voldoende informatie opleveren om
een goede diagnose te kunnen stellen, kunt u
naar huis of terug naar de afdeling. Op een later
tijdstip zal de arts de foto’s beter bekijken en beoordelen. Hij zal er een verslag over schrijven, en
dit aan uw medisch dossier toevoegen. De arts,
specialist of huisarts die het onderzoek heeft aangevraagd krijgt een kopie van de uitslag.
Mogelijke risico’s en complicaties
Voorbereiding
Voor dit onderzoek moet u minimaal zes uur nuchter zijn en niet meer roken. Tevens mag u de avond
voorafgaand aan het onderzoek, geen vetrijke maaltijd gebruiken. Indien u medicijnen gebruikt, moet u
vooraf met uw behandelende arts overleggen of de
medicatie tijdelijk gestopt moet worden. Voor het
maken van de foto’s vragen wij u metalen voorwerpen en sieraden af te doen en thuis te laten.
De hoeveelheid radioactieve stof die u krijgt toegediend bij dit onderzoek is erg klein. U zult dus van dit
onderzoek geen nadelig effect ondervinden. De ingespoten radioactiviteit verdwijnt vanzelf uit uw lichaam. U vormt geen stralingsgevaar voor uw omgeving. Allergische reacties komen uiterst zelden voor
en alleen in zeer lichte mate. Er bestaat een kleine
kans op een bloeduitstorting door het aanprikken
van een bloedvat, maar deze verdwijnt vanzelf na
een paar dagen.
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards