DAT-scan en IBZM-scan

advertisement
DAT-scan en IBZM-scan
Hoffelijke zorg
Inleiding
De neuroloog heeft u doorverwezen naar de afdeling
Nucleaire Geneeskunde voor het maken van een afbeelding
van de hersenen, doormiddel van een zogeheten DAT-scan
of IBZM-scan. In deze folder wordt een en ander besproken
omtrent het doel en de uitvoering van deze onderzoeken.
Op de afdeling Nucleaire Geneeskunde worden
afbeeldingen gemaakt van de organen met behulp
van stralengevoelige apparatuur (de gammacamera)
na toediening van een licht radioactieve stof.
De stralenbelasting bij dit onderzoek is gering en lager dan
het laten maken van gewone röntgenfoto's.
Doel van het onderzoek
De DAT-scan en de IBZM-scan zijn scans van de hersenen
waarbij wordt onderzocht of uw klachten verband houden
met de ziekte van Parkinson of aanverwante ziektebeelden
(de zogeheten parkinsonismen).
Voorbereiding
Voor het maken van zowel de DAT-scan als de IBZM-scan
wordt gebruik gemaakt van een licht radioactieve vloeistof
die u op de dag van het onderzoek via een injectie krijgt
toegediend. Om te voorkomen dat deze vloeistof behalve
in de hersenen ook in de schildklier wordt opgenomen,
krijgt u 30 min voorafgaand aan de injectie een tablet
Kaliumperchloraat.
Uitvoering
De uitvoering van de scan bestaat uit 2 delen; de toediening
van de vloeistof vindt 's ochtends plaats en duurt ongeveer
10 minuten. Dit vindt plaats via een infuusnaaldje in de arm
(te vergelijken met de prik voor bloedafname). De vloeistof
heeft geen bijwerkingen, wel voelen sommige mensen
tijdens de toediening een prikkelend gevoel in de arm, dit
trekt vrij snel na de toediening weer weg.
De inwerktijd van de vloeistof is 3 uur bij de DAT-scan,
bij de IBZM-scan 1.5 tot 2 uur.
De medewerker van de afdeling spreekt met u af hoe laat
u weer terug moet komen voor het maken van de scan. U
hoeft in de tussenliggende tijd dus niet op afdeling of in het
ziekenhuis te blijven.
Tijdens de scan wordt u in rugligging met het hoofd onder de
camera geschoven.
Het is uitermate belangrijk dat u zo stil mogelijk blijft
liggen tijdens de scan, u mag gewoon slikken en kunt
gewoon doorademen. De gammacamera maakt in
tegenstelling tot bijv. MRI of CT geen geluid. Tijdens de hele
procedure is een van onze medewerkers bij u in de
kamer. U bent dus niet alleen tijdens het onderzoek. De
totale scan duurt circa 30 minuten.
Resultaat
De resultaten van de scan worden doorgegeven aan uw
behandelend arts, deze zal u informeren omtrent de
uitslag van het onderzoek.
Bijzonderheden
Als u iemand wilt meenemen om u te begeleiden, dan is dat
mogelijk maar deze persoon kan niet aanwezig zijn tijdens
het maken van de daadwerkelijke scan.
Indien u of uw begeleider of partner (misschien) zwanger is
of denkt te zijn, of borstvoeding geeft, dient u vooraf contact
op te nemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde. Welke
voorzorgsmaatregelen u dan (eventueel) moet nemen,
wordt dan van tevoren met u besproken.
Als u overgevoelig bent voor jodium neemt u dan tevoren
contact op met onze afdeling.
Tot slot
DAT-scan en IBZM-scan
uitgave: 373/ november 2014/ Nucleaire Geneeskunde
pagina: 1 van 2
Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen,
dan kunt u contact opnemen met de afdeling Nucleaire
Geneeskunde, derde etage route 35
op dinsdag, woensdag en donderdag
van 08.15 - 16.30 uur op telefoonnummer 070 - 312 40 70.
Daarnaast kunt u voor aanvullende informatie tevens de
volgende websites raadplegen:
·· www.bronovo.nl.
·· www.nvng.nl.
Bronovo | Bronovolaan 5 | 2597 AX Den Haag | Tel: 070 - 312 41 41 | www.bronovo.nl
DAT-scan en IBZM-scan
uitgave: 373/ november 2014/ Nucleaire Geneeskunde
pagina: 2 van 2
Download