Ejectiefractie (Onderzoek van de hartfunctie)

advertisement
Ejectiefractie
(Onderzoek van de hartfunctie)
Hoffelijke zorg
Ejectiefractie wordt gebruikt om de
pompfunctie van uw hart te onderzoeken.
Er wordt berekend hoeveel bloed het hart
kan wegpompen. Tegenwoordig wordt de
ejectiefractie van het hart meestal door
middel van MRI (=Magnetic Resonance
Imaging) gemeten.
Zie voor meer informatie de informatiefolder "MRI".
In incidentele gevallen wordt nog de methode met een
radioactieve stof gebruikt, daarover gaat onderstaande
informatie.Met behulp van stralingsgevoelige apparatuur,
de 'gammacamera', wordt er een aantal opnamen gemaakt,
waarmee vervolgens de berekening kan worden verricht.
Voorbereidingen
Voor dit onderzoek kunt u gewoon eten, drinken en uw
eventuele medicijnen innemen. Metalen voorwerpen
kunnen de opnamen verstoren, dus in sommige gevallen is
het gewenst bovenkleding met ritsen en/of knopen uit te
trekken. Wanneer de mogelijkheid bestaat dat u zwanger
bent of als u borstvoeding geeft, moet u dit zo spoedig
mogelijk voor het onderzoek doorgeven.
Het onderzoek
Het onderzoek duurt ongeveer 1 uur. Om het bloed in het
hart zichtbaar te maken, wordt het bloed gebonden aan een
kleine hoeveelheid radioactieve stof. Allereerst krijgt u een
injectie in een bloedvat met een vloeistof om de bloedcellen
beter te laten binden aan de later toe te dienen radioactieve
stof.
Na een wachttijd van ongeveer 20 minuten zult u een
tweede injectie met de licht radioactieve stof krijgen. Voor
het maken van de opnamen komt u op een onderzoekstafel
te liggen. Er worden elektroden op de borst geplakt om
tijdens het onderzoek een ECG (= hartfilmpje) te registreren.
Er wordt vervolgens een serie opnamen gemaakt met de
stralingsgevoelige 'gammacamera' vanuit verschillende
richtingen, ter hoogte van uw borstkas. Tijdens de opnamen
is het van belang dat u zo stil mogelijk ligt. De opnamen
zullen in totaal ongeveer 15 tot 20 minuten duren.
Risico's/complicaties
De straling is niet schadelijk voor uw gezondheid en bij dit
onderzoek treden geen bijverschijnselen op.
Nazorg
Na het onderzoek kunt u zelfstandig naar huis. De
rijvaardigheid wordt niet beïnvloed.
Uitslag
De uitslag krijgt u van uw verwijzend/behandelend arts en
niet op de afdeling Nucleaire Geneeskunde.
Tot slot
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen
met de afdeling Nucleaire Geneeskunde, derde etage route
35. Het secretariaat is hiervoor bereikbaar op dinsdag,
woensdag en donderdag tussen 08.15 – 16.30 uur via
telefoonnummer 070 – 312 40 70.
Meer informatie over nucleaire geneeskunde kunt u vinden
op de website van het Bronovo: www.bronovo.nl of van de
Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde:
www.nvng.nl.
Bronovo | Bronovolaan 5 | 2597 AX Den Haag | Tel: 070 - 312 41 41 | www.bronovo.nl
Ejectiefractie (Onderzoek van de hartfunctie)
uitgave: 375/ november 2014/ Nucleaire Geneeskunde
pagina: 1 van 1
Download