Longperfusie en ventilatiescintigram

advertisement
Longperfusie en ventilatiescintigram
Hoffelijke zorg
Longperfusie en ventilatiescintigram
Dit onderzoek wordt gedaan om na te gaan hoe de
doorbloeding (perfusie) van de longen is en hoe
ingeademde lucht met Kryptongas zich verdeelt over de
longen (ventilatie). Bij een verstoorde longdoorbloeding,
bijvoorbeeld een verstopping van een bloedvat in de long
door een stolsel (een longembolie), kan de verdeling van gas
en vloeistof in het longweefsel veranderen.
Bij een voorgenomen operatie wordt het onderzoek gedaan
om de functie van het longweefsel te berekenen. Bij dit
onderzoek wordt gebruik gemaakt van een licht radioactief
preparaat.
Tegenwoordig wordt de doorbloeding van de longen
(meestal als het gaat om een mogelijke longembolie) met
CT scan (= Computer Tomografie) afgebeeld. Zie voor meer
informatie de informatie folder "CT scan". In incidentele
gevallen wordt nog de methode met een radioactieve stof
gebruikt, daarover gaat deze informatie.
Radioactieve stoffen
U krijgt maar een hele kleine hoeveelheid van het
radioactieve preparaat toegediend. De verbindingen die
worden toegediend zijn uitgebreid getest en niet schadelijk
voor uw gezondheid. Binnen 24 uur zijn de stoffen weer uit
uw lichaam verdwenen. Overgevoeligheidsreacties komen
zelden voor.
Zwangerschap en borstvoeding
Het radioactieve preparaat kan schadelijk zijn voor uw
(ongeboren) kind. Meld het daarom vóór het onderzoek als
u zwanger bent, of zou kunnen zijn, of als u borstvoeding
geeft. De dosis wordt dan aangepast en u krijgt aanvullende
instructies.
Voorbereiding
Voor dit onderzoek is geen speciale voorbereiding
noodzakelijk. Wel is het handig om gemakkelijke kleding
aan te trekken, waarbij u gemakkelijk uw mouw kunt
oprollen. Draag liever geen kleding met metalen onderdelen,
bijvoorbeeld een BH met een beugel.
Het onderzoek
Het totale onderzoek duurt ongeveer 45 minuten en is niet
pijnlijk. Het onderzoek bestaat uit twee delen:
Eerste deel (perfusie)
U zit voor de gammacamera (zie afbeelding) en krijgt
een injectie in een ader van uw arm. Deze injectie bevat
een radioactief preparaat, dat een korte tijd in de longen
achterblijft. De gammacamera gaat nu meten hoe uw
longen van bloed worden voorzien. De laborant van de
afdeling nucleaire geneeskunde maakt vier foto's van enkele
minuten. De gammacamera meet waar het toegediende
radioactief preparaat stof zich ophoopt in uw longen. De
computer maakt hier een beeld van en bewaart het beeld. Het tweede deel (ventilatie)
U zit voor de gammacamera. Vervolgens worden er vier
opnames gemaakt van uw longen. Iedere opname duurt
ongeveer 3 minuten. Via een mondkapje ademt u zuurstof
met een kleine hoeveelheid licht radioactief gas in. U wordt
hier niet benauwd van. Nazorg
Na het onderzoek kunt u zelfstandig naar huis. De
rijvaardigheid wordt niet beïnvloed.
Complicaties
Er zijn geen complicaties te verwachten na dit onderzoek.
Uitslag
Van het onderzoek wordt een schriftelijk verslag gemaakt
Longperfusie en ventilatiescintigram
uitgave: 164/ november 2014/ Nucleaire Geneeskunde
pagina: 1 van 2
door de nucleair geneeskundige. Dit wordt opgestuurd naar
uw behandelend arts die ook de scan heeft aangevraagd.
Deze bespreekt de uitslag met u. U krijgt geen uitslag op de
afdeling nucleaire geneeskunde.
Tot slot
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen
met de afdeling nucleaire geneeskunde, derde etage route
35. Het secretariaat is hiervoor bereikbaar op dinsdag,
woensdag en donderdag tussen 08.15 – 16.30 uur via
telefoonnummer 070 – 312 40 70.
Meer informatie over nucleaire geneeskunde kunt u vinden
op de website van het Bronovo: www.bronovo.nl
of van de Nederlandse Vereniging voor Nucleaire
Geneeskunde: www.nvng.nl.
Bronovo | Bronovolaan 5 | 2597 AX Den Haag | Tel: 070 - 312 41 41 | www.bronovo.nl
Longperfusie en ventilatiescintigram
uitgave: 164/ november 2014/ Nucleaire Geneeskunde
pagina: 2 van 2
Download