Nucleaire Geneeskunde

advertisement
Nucleaire Geneeskunde
Hoffelijke zorg
De afdeling Nucleaire Geneeskunde doet onderzoek
en therapie, waarbij gebruik wordt gemaakt van chemische
verbindingen die gering radioactief zijn. Deze verbindingen
gaan via het bloed naar een bepaald orgaan in het lichaam.
Dit orgaan kan dan met zeer gevoelige apparatuur
worden afgebeeld en vervolgd. Met vervolgd wordt bedoeld
dat een bepaald orgaan op verschillende momenten
kan worden afgebeeld om een indruk te krijgen van de
orgaanfunktie. Soms is één afbeelding genoeg, maar
meestal is een uitgebreider onderzoek nodig. Radioactieve
verbindingen kunnen ook worden gebruikt voor therapie.
Nee. U voelt alleen even de injectie. Deze is vergelijkbaar
met een prik bij bloedafname. Van het middel zelf voelt u
niets. U wordt niet slaperig van het middel. U kunt daarna
gewoon autorijden, fietsen of met het openbaar vervoer
reizen. Er zijn geen bijwerkingen te verwachten.
Hoe wordt een scintigrafie gemaakt?
Het is altijd prettig om een vertrouwd iemand mee te
nemen, maar liever geen kleine kinderen. De begeleider
kan niet bij het onderzoek zelf aanwezig zijn.
U krijgt een radioactief stof/geneesmiddel toegediend
(doorgaans ingespoten via een bloedvat in uw arm). Deze
stof heeft geen speciale bijwerkingen.
Soms moet u even wachten voordat de foto's gemaakt
kunnen worden. De wachttijd hangt af van het soort
onderzoek en wordt u meegedeeld op de afdeling.
Tijdens het maken van de scan moet u stil blijven liggen
of zitten. Om zo duidelijk mogelijke foto's te krijgen komt
de zogeheten gammacamera vlak boven en/of onder uw
lichaam. Na afloop van het onderzoek kunt u gewoon weer
naar huis.
Kan de straling geen kwaad? Nee. U krijgt maar een hele kleine hoeveelheid. De stoffen
die worden ingespoten zijn uitgebreid getest en niet
schadelijk voor uw gezondheid of uw omgeving, mits u zich
aan onze adviezen houdt. Binnen 24 uur zijn die stoffen weer
uit uw lichaam verdwenen. Overgevoeligheidsreacties komen
zelden voor. Wel adviseren wij zwangeren, uit extra voorzorg,
ons dit van te voren te melden. NB. De stralingsbelasting van dit soort onderzoeken is over
het algemeen lager dan bij een röntgen-onderzoek.
Doet het onderzoek pijn?
Is er een speciale voorbereiding nodig?
Dit is afhankelijk van het onderzoek. Voor therapiepatiënten
gelden andere voorschriften (zie hiervoor de
therapiefolder). Uw specialist informeert u hierover.
Mag ik iemand meenemen?
Moet ik na afloop van het onderzoek iets
speciaals doen?
Ja, drink gedurende de rest van de dag meer dan u gewend
bent. De radioactieve verbinding wordt zo sneller en beter
uit uw lichaam weggespoeld.
Na gebruik van het toilet uw handen goed wassen.
Mag ik na de scan naar mijn werk?
Ja, wanneer u daarover twijfels heeft kunt u met ons
overleggen.
De uitslag
Van het onderzoek wordt een schriftelijk verslag gemaakt.
Dit wordt opgestuurd naar uw behandelend arts die ook
de scan heeft aangevraagd en hij/zij zal de uitslag met u
bespreken. U krijgt geen uitslag van het onderzoek op de
afdeling Nucleaire Geneeskunde.
Voor ouders en aanstaande ouders
Wat moet ik doen bij zwangerschap?
Nucleaire Geneeskunde
uitgave: 5/ mei 2008/ Nucleaire Geneeskunde
pagina: 1 van 3
Als u zwanger bent of denkt zwanger te zijn, moet u dit
van te voren aan ons melden. De vloeistof die bij u wordt
ingespoten kan bij uw baby komen.
Welke voorzorgsmaatregelen u dan moet nemen wordt van
tevoren met u besproken. Soms kan het onderzoek beter
worden uitgesteld.
Als u kleine kinderen heeft bespreek dan met de nucleair
geneeskundige of er in uw geval nog specifieke leefregels zijn
na het onderzoek.
Borstvoeding
Radioactieve stoffen kunnen in de moedermelk
terechtkomen. Als u borstvoeding geeft, laat ons dit dan voor
het onderzoek weten. Wij kunnen dan
met u overleggen of het nodig is de borstvoeding tijdelijk te
stoppen of het onderzoek uit te stellen.
Botscan (Skeletscintigrafie)
Inwerktijd: 2 tot 4 uur
Duur onderzoek:20 - 40 minuten
Het onderzoek vindt plaats in de ochtend of in de middag na
de injectie, u mag tussendoor naar huis.
Bijschildklierscintigrafie
Inwerktijd: 15 minuten
Duur eerste deel van het onderzoek: 20 minuten
Duur tweede deel van het onderzoek: 60 minuten
(2 uur na de injectie) .
DATscan
Inwerktijd: 3 uur
Duur onderzoek: 30 minuten
U mag tussendoor naar huis.
DMSA nierscan (ook bij kinderen)
Kunnen kinderen ook op deze manier worden
onderzocht?
Ja. Kinderen krijgen echter minder van het
radioactieve materiaal toegediend. De hoeveelheid hangt af
van hun lengte, gewicht en leeftijd.
Tot slot
Mogelijk heeft u nog vragen. U kunt daarvoor kontakt
opnemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde, derde
etage route 35 van Ziekenhuis Bronovo.
Het secretariaat is bereikbaar op dinsdag, woensdag
en donderdag tussen 08.15 uur en 16.30 uur via
telefoonnummer: 070 - 312 40 70.
Attentie!
Indien u medicijnen gebruikt, dient u een lijstje
te maken of de verpakkingen mee te nemen.
Meer informatie
Internetadres Nederlandse Vereniging voor
Nucleaire geneeskunde voor informatie:
http://www.nvng.nl
Globale tijdsduur onderzoeken na het
toedienen van een injectie
Inwerktijd: 3 uur
Duur onderzoek: 45 minuten - 1 uur
U mag tussendoor naar huis.
Hartonderzoek (Myocardscan)
Duur onderzoek (inclusief inwerktijd): 90 minuten
Het onderzoek gebeurt in de ochtend, op twee veschillende
dagen.
Longperfusie-ventilatie scintigrafie
Inwerktijd: geen
Duur onderzoek:20 - 30 minuten
Renografie
Voorbereiding: 30 minuten
Duur onderzoek: 1 uur
Schildklier I-123 voor I-131 therapievoorbereiding
Inwerktijd: 5 tot 6 uur
Duur onderzoek: 15 minuten. Het onderzoek gebeurt op 2
opeen volgende dagen.
(overige) Schildklier onderzoek
Wachttijd: 20 min
Duur onderzoek: 15min
Nucleaire Geneeskunde
uitgave: 5/ mei 2008/ Nucleaire Geneeskunde
pagina: 2 van 3
Bronovo | Bronovolaan 5 | 2597 AX Den Haag | Tel: 070 - 312 41 41 | www.bronovo.nl
Nucleaire Geneeskunde
uitgave: 5/ mei 2008/ Nucleaire Geneeskunde
pagina: 3 van 3
Download