Anatomie en Fysiologie

advertisement
ANATOMIE EN FYSIOLOGIE
LES 1
LESINDELING
• UITLEG VAK
• ALFABET MAKEN
• VRAGEN MAKEN OVER HOOFDSTUK 1 EN NABESPREKEN
• FILM SKELET BEKIJKEN
UITLEG VAK
• DE KOMENDE 10 WEKEN GAAN WE AAN DE SLAG MET HET VAK ANATOMIE & FYSIOLOGIE
DAARBIJ GEBRUIKEN WE HET BOEK ONTWIKKELING EN OMGEVING.
• AAN HET EINDE VAN DEZE 10 WEKEN HEBBEN WE HOOFDSTUK 1 BEHANDELD EN KENNEN
JULLIE DE BASISBEGINSELEN VAN ANATOMIE & FYSIOLOGIE.
• IN WEEK 4 GAAN WE KIJKEN WAT JULLIE EIGEN LEERVRAGEN ZIJN.
• JULLIE WORDEN BEOORDEELD OP INZET, PRESENTIE EN RESULTAAT.
• IN WEEK 9 KRIJGEN JULLIE EEN KENNISTOETS.
ALFABET MAKEN
• JULLIE GAAN IN EEN TWEETAL ALLE LETTERS UIT HET ALFABET OPSCHRIJVEN EN BIJ ELKE LETTER
EEN BEGRIP BEDENKEN. DE BEGRIPPEN MOETEN GAAN OVER ORGANEN, LICHAAMSDELEN,
LICHAAMSSTOFFEN.
VRAGEN MAKEN
• JULLIE LEZEN PARAGRAAF 1.1, 1,2 EN 1,3.1 UIT HET BOEK ONTWIKKELING EN OMGEVING EN
MAKEN DE VOLGENDE VRAGEN:
• - BESCHRIJF IN EIGEN WOORDEN WAT ANATOMIE BETEKENT.
• - BESCHRIJF IN EIGEN WOORDEN WAT FYSIOLOGIE BETEKENT.
• - SCHRIJF IN EIGEN WOORDEN OP WAT EEN CEL IS EN WAT DE FUNCTIE IS.
• - WAT IS DE FUNCTIE VAN HET SKELET? EN WAARUIT BESTAAT HET SKELET?
Download