Anatomie en Fysiologie

advertisement
ANATOMIE EN FYSIOLOGIE
LES 4
LESINDELING
• TERUGBLIK VORIGE LES
• VOORUITBLIK REST PERIODE 1
• WAT IS EEN PERSOONLIJKE LEERVRAAG?
• WOORDWEB
• PERSOONLIJKE LEERVRAGEN
• 4 RISICOFACTOREN GEZONDHEID
• GEZONDHEIDSVOORLICHTING EN -OPVOEDING
• VOORUITBLIK VOLGENDE WEEK
• OEFENING
OVERZICHT ANATOMIE / FYSIOLOGIE
INMIDDELS ZIJN WE AANGEKOMEN IN WEEK 5 VAN PERIODE 1. HOE NU VERDER?
• …………….(VANDAAG) JULLIE PERSOONLIJKE LEERVRAAG
• …………….ZENUWSTELSEL EN HORMONAAL STELSEL
• ……………CHROMOSOMEN EN DNA
• ……………KOPPELING NAAR EIGEN ONDERZOEKSVRAGEN.
• ……………TOETS
• …………...VERDIEPING / EVALUATIE
LEERVRAGEN
• GEZAMENLIJKE LEERVRAGEN – VRAGEN DIE PASSEN BIJ HET THEMA/ONDERWERP EN
AUTHENTIEK ZIJN VOOR BEROEP, MAATSCHAPPIJ EN/OF OPLEIDING
• PERSOONLIJKE LEERVRAGEN – KUNNEN TE MAKEN HEBBEN MET ZELFBEELD, OPLEIDINGSBEELD,
BEROEPSBEELD, BEROEPSINHOUD EN HEBBEN ONDERZOEKEND KARAKTER
• DE PERSOONLIJKE LEERDOELEN WORDEN AAN HET EINDE VAN DE LESSEN BEANTWOORD
WOORDWEB
BIJ ANATOMIE EN FYSIOLOGIE KUN JE VAN ALLES BEDENKEN EN HEBBEN WE AL AARDIG WAT
ONDERWERPEN BESPROKEN:
• SCHRIJF IN HET WOORDWEB OP WAAR JE AAN DENKT BIJ ANATOMIE EN/OF FYSIOLOGIE
• WELKE ONDERWERPEN ZIJN VOOR JOUW BEROEP BELANGRIJK?
• WAAR WIL JE MEER OVER WETEN?
• DEZE OEFENING RONDEN WE KLASSIKAAL AF
• NA AFLOOP LEVER JE HET WOORDWEB MET JOUW NAAM WEER IN
PERSOONLIJKE LEERVRAAG
• MAAK DE VRAGEN VAN HET VEL LEERVRAGEN
• FORMULEER VOOR JEZELF EEN PERSOONLIJKE LEERVRAAG.
• DEZE LEERVRAAG HEEFT TE MAKEN MET HET VAK ANATOMIE EN/OF FYSIOLOGIE
• WAT WIL JE AAN HET EIND VAN PERIODE 1 WETEN OF KUNNEN OVER HET VAK ANATOMIE EN
FYSIOLOGIE
• SCHRIJF OOK OP HOE JE DAT HET LIEFST ZOU WILLEN LEREN EN/OF ERVAREN
• OVERLEG MET JE BUURVROUW/-MAN OVER WAT ZIJ/HIJ WIL
OPDRACHT GVO
4 RISICO’S GEZONDHEID
ER WORDEN VIER GROEPEN GEMAAKT DIE IEDER ÉÉN VAN ONDERSTAANDE
GEZONDHEIDSRISICO’S GAAN UITZOEKEN VOLGENS STAP 1 VAN DE GVO
• OVERGEWICHT
• ROKEN
• ALCOHOL
• TE WEINIG BEWEGEN
GEZONDHEIDSVOORLICHTING & OPVOEDING
• DE GVO CYCLUS BEGINT MET HET OP EEN SYSTEMATISCHE WIJZE INZICHT VERWERVEN IN EEN
GEZONDHEIDSPROBLEEM.
• ALGEMENE VRAGEN DIE JE JEZELF KUNT STELLEN OVER EEN GEZONDHEIDSKUNDIG
PROBLEEM ZIJN:
• WAT HOUDT HET ONDERWERP IN?
• WAT ZIJN DE RISICO’S VOOR DE GEZONDHEID?
• WAAR KOMT HET VOOR?
• HOEVEEL KOMT HET VOOR?
HET IS DUS EEN VERKENNING VAN HET ONDERWERP, JE GAAT NOG NIET IN OP OORZAKEN
GEVOLGEN EN RISICO’S OVERGEWICHT
• HART- EN VAATZIEKTEN (VOORAL BIJ TE VEEL VET RONDOM DE BUIK).
• GEWRICHTSKLACHTEN (ARTROSE).
• DIABETES.
• VERHOOGD CHOLESTEROL.
• HOGE BLOEDDRUK.
• BEPAALDE SOORTEN KANKER, ZOALS BORSTKANKER, NIERKANKER, BAARMOEDERKANKER,
DIKKEDARMKANKER EN SLOKDARMKANKER.
• PSYCHISCHE KLACHTEN, VOORAL BIJ KINDEREN. KINDEREN MET OVERGEWICHT WORDEN
VAAK GEPEST DOOR HUN LEEFTIJDGENOOTJES WAARDOOR HUN ZELFVERTROUWEN
GESCHAAD WORDT.
EFFECT VAN ALCOHOL OP ORGANEN
• ALCOHOL KAN OP LANGE TERMIJN EFFECT HEBBEN OP DE VOLGENDE ORGANEN:
• HERSENEN
• LEVER
• MAAG
• HART- EN BLOEDVATEN
DOOR ROKEN MEER KANS OP ZIEKTES
ROKERS HEBBEN VERHOOGD RISICO OP AANDOENINGEN AAN:
• MOND EN KEEL
• HART EN SLAGADEREN
• SLOKDARM
• LONGEN
• BLAAS
• MISKRAAM / VROEGGEBOORTE
WAT ALS JE ONVOLDOENDE BEWEEGT?
MEER KANS OP:
• HART- EN VAATZIEKTEN,
• BOTONTKALKING,
• OVERGEWICHT,
• SUIKERZIEKTE,
• HOGE BLOEDDRUK
• SPIERPIJN
• 40 TOT 50 % MEER KANS HEBBEN OP DARMKANKER
VOORUITBLIK VOLGENDE WEEK
• HET ZENUWSTELSEL
• HET HORMONAAL STELSEL:
Download