hier de volledige beschrijving van KK2

advertisement
KYNOLOGISCHE KENNIS II
Een cursus die u opleidt voor het examen KK II van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in
Nederland. U dient voor het examen van KK II in het bezit te zijn van het diploma KK I.
De cursus Kynologische Kennis II kan ook los gevolgd worden.
De cursus biedt meer diepgang wat betreft de kennis van honden maar is ook de tweede (verplichte)
stap in de opleiding naar exterieurkeurmeester.
De KK II cursus omvat:
a. Cytologie
De algemene opbouw van de cellen.
De bouw en functie van de verschillende weefsels. (Dek-, klier-, bind- en steunweefsel,
bloed, spieren en zenuwstelsel).
De werking en het belang van het DNA en RNA.
De verschillende vormen van celdelingen. (Meiose en mitose).
b. Anatomie
De bouw van het hondenskelet en benoeming van de onderdelen.
De gevolgen van deze constructie voor de beweging.
De opbouw van de verschillende gewrichtstypen en hun gevolgen voor de beweging.
De verschillen in bouw en functie van de verschillende spiertypen.
De loop van de belangrijkste skelet spier(groep)en van voor-, achter- en middenhand, hun functie
bij beweging en instandhouding van de skeletconstructie.
c. Fysiologie
De taken van het ademhalingsstelsel, luchtsamenstelling, anatomie en fysiologie van de
luchtwegen en het longweefsel.
Het bloed en bloedvatenstelsel, van de lymfe en het lymfevatenstelsel, taken van het bloed,
samenstelling van het bloed, bloedcellen, bouw en functie van het hart en bloedvaten, bouw en
functie van de milt en lymfeklieren.
De anatomie en fysiologie van de belangrijkste uitscheidingsorganen, nieren en lever, overige
organen, die aan de uitscheiding bijdragen. Overige functies van de lever.
Anatomie en fysiologie van het spijsverteringskanaal, bek, keelholte, slokdarm, maag en darmen,
wijze van vertering waaronder de enzymen en enzymatische reacties, en de rol die de darmwand,
de lever en de alvleesklier daarbij spelen.
De bouw en taken van de huid en vacht.
De bouw en taken van het zenuwstelsel, grote en kleine hersenen, verlengde merg, ruggenmerg en
perifere zenuwen.
De taken en functies van het autonome zenuwstelsel, raakpunten met het hormoonstelsel.
De anatomie en fysiologie van de zintuigen, oog, oor, evenwichtsorgaan, reuk-, smaak- en
tastzintuigen.
De anatomie en fysiologie van het hormoonstelsel. Inzicht in de relatie tot, en het belang bij het
totale fysiologische gebeuren.
De fysiologie van de voortplanting, invloed van hormonen op de vrouwelijke cyclus, dracht en
geboorte.
d. Erfelijkheidsleer
Interacties van de genen die geen allelen zijn, begrippen als complementaire genen, epistasie,
hypostasie, cryptomerie.
Begrippen als koppeling en crossing over, multiple allelen.
De vererving van haarkleuren bij de hond.
De invloed van milieu op fenotype.
De beginselen van de populatiegenetica; begrippen als variabiliteit, kwantitatieve en kwalitatieve
eigenschappen, polygene vererving, erfelijkheidsgraad, genfrequentie.
Inteelt, lijnteelt, outcross, heterosis.
Natuurlijke en kunstmatige selectie en hun invloed op het voorkomen van erfelijke gebreken.
e. Bewegingsleer
Verschillende wijzen van voortbeweging. (Stap, telgang en diagonale draf, verschillende soorten
van galop).
De ligging en verplaatsing van het zwaartepunt, hoe wordt dit opgevangen bij verschillende
gangen.
f. Embryologie
Enige begrip van de vroegembryonale ontwikkeling van de foetus.
g. Reglementen betreffende de exterieurkeurmeester
Reglementering omtrent het ambt van keurmeester en omtrent de gang van zaken op de
verschillende exposities.
(Bron Raad van Beheer, KCWF)
Benodigde boeken
- Elementaire Kynologische Kennis; Robert van der Molen
- De geboorte bij de hond; C. Naaktgeboren, M.A.M. Taverne en G.C. van der Weijden
- The New Dogsteps; Rachel Page Elliot (niet verplicht)
- Een hondenencyclopedie
Downloaden
- Kynologisch Reglement & website Raad van Beheer:
https://www.houdenvanhonden.nl/globalassets/regelgeving/160101_kr-geldigvanaf-1januari2016.pdf
- De eindtermen van KKII: vanaf blz. 20 t/m 24:
https://www.houdenvanhonden.nl/globalassets/regelgeving/opleidingen/kaderreglementuitvoeringsregels-kki-kkii-eb-eindtermen_ge..pdf
Lesavonden:
Donderdag: 19.30 uur – ±22.00 uur
Plaats:
Sportparklaan 14, 2103 VT Heemstede
Cursuscoördinator:
Josje de Bruin (06-10342466)
Cursuskosten leden:
€ 125,00
Cursuskosten niet-leden:
€ 150,00
NU INSCHRIJVEN
Bij voldoende deelname krijgt u in augustus het verzoek om deze cursus te voldoen.
Bankrekening: ING: NL45 INGB 0000 2804 13 t.n.v. KC Kennemerland te Aerdenhout.
Download