Voor natuurgeneeskundig therapeuten zijn anatomie en

advertisement
“De samenhang van het lichaam”
Natuurgeneeskundige verbanden bekeken vanuit fysiologisch en embryologisch perspectief.
Datum: donderdag 26 april 2012
Voor natuurgeneeskundig therapeuten zijn anatomie en fysiologie een verplichting, maar niet altijd
ook een verrijking. De medische basisvakken worden vaak gegeven vanuit regulier medisch
perspectief, waarbij de nadruk ligt op de onderdelen en niet altijd op de samenhang van het lichaam.
Toch is het ook mogelijk om fysiologische kennis op een meer omvattende manier te bekijken, door
niet altijd te reduceren tot het celniveau, maar juist uit te zoomen en te kijken naar de onderlinge
samenhang van organen en functiesystemen. Op die manier bekeken biedt de ontstaansgeschiedenis
van het lichaam, de embryologie, een waardevolle kijk op verbanden, die in een volwassen lichaam
nog bestaan.
Deze medische nascholing biedt een unieke mogelijkheid om al bestaande kennis van de anatomie en
de fysiologie op te halen en toepasbaar te maken voor de natuurgeneeskundige praktijk. De
complexiteit van het lichaam wordt in heldere beelden en verbanden samengevat, ondersteunt met
voorbeelden uit de praktijk. Uitgangspunt zal daarbij de embryologie van het menselijk lichaam zijn.
Programma:
 Bespreken van de embryologische ontwikkeling van de mens.

Ontstaansgeschiedenis van de entoderm, ectoderm, mesoderm en de orgaansystemen.

Verbindingen tussen spijsvertering en ademhalingsstelsel, tussen zenuwstelsel en huid.

Verbindingen tussen bloedvatstelsel, basis-bio-regulatiesysteem, nieren, voortplantingsstelsel,
bindweefsel en motorisch stelsel.

Hormoonstelsel als overkoepelend systeem.
De onderwerpen worden ondersteund door casuïstiek uit de praktijk, zodat de aangereikte kennis ook
praktisch toepasbaar gemaakt wordt.
Docent:
Marianne de Neve – Annema heeft biologie gestudeerd aan de Landbouwuniversiteit Wageningen. Na
haar afstuderen heeft zij de opleiding tot natuurgeneeskundig therapeut aan de Academie voor
Natuurgeneeskunde Hilversum gevolgd. Zij heeft daarna een eigen praktijk opgestart in Kampen en
geeft sinds 2007 anatomie en fysiologie aan de Hogeschool voor Natuurgeneeswijzen in Arnhem.
Tijdens haar studie natuurgeneeskunde en ook daarna heeft ze gezocht naar een verbinding tussen de
fysiologische kennis, die zij als biologe had en de natuurgeneeskundige verbanden, die ze aangereikt
kreeg of in de praktijk tegenkwam. Deze nascholing is een neerslag van die zoektocht.
Accreditatie in 2011 al verleend door de VNT, de NWP en de NVKH, de MBOG, de Fagt, de
LNVG , de KTNO, de VBAG en de BATC.
Docent: M.de Neve-Annema. Praktiserend natuurgeneeskundige
Kosten : € 75,--.
Locatie : HvNA/Rijn IJssel - gebouw, Kronenburgsingel 16 , Arnhem. Telefoon: 026-3231182
Datum en Tijd: datum volgt. Tijd van 10.00 - 16.30 uur
Hogeschool voor Natuurgeneeswijzen Arnhem, Kronenburgsingel 16 te Arnhem. Tel: 026-3231182
[email protected]
www.hvna-opleidingen.nl
Download