Legaat van het Lichaam

advertisement
Legaat van het Lichaam
___________________________________________________________________________
UZ Gent - Legaat van het Lichaam
Godshuizenlaan 4
9000 GENT
Tel: 09/332.51.92 – 09/264.53.07 (enkel tijdens kantooruren)
Tel: 0486/450696 Dhr De Smet of 0496/220414 Dhr Stevens (na 17 uur, in
weekends en feestdagen)
Ondergetekende (naam en voornaam - HOOFDLETTERS a.u.b.)
___________________________________________________________________
Geboren te (plaats en datum):___________________________________________
Wonende te (stad, straat, nummer):______________________________________
Wenst dat na zijn (haar) overlijden zijn (haar) stoffelijk overschot overgebracht wordt
naar het Laboratorium voor Menselijke Anatomie Universiteit Gent, ten dienste van
het onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek.
Als testamentaire uitvoerder (-ster) stelt hij (zij) aan (naam en voornaam):
___________________________________________________________________
die de dienst telefonisch zal verwittigen binnen de 24 uur na zijn (haar) overlijden.
Alle formaliteiten zullen door de familie vervuld worden: De kosten voor de doodskist,
het vervoer naar het Laboratorium voor Anatomie en naar de begraafplaats van de
gemeente waar de overledene is ingeschreven, alsook andere begrafeniskosten,
vallen ten laste van de familie.
Ondergetekende geeft tevens toelating aan het Laboratorium voor Menselijke
Anatomie om zijn/haar persoonsgegevens te bewaren in een computerbestand.
Dit laatste kan door de testamentair geraadpleegd of gewijzigd worden.
Opgemaakt te: (plaats en datum)
Handtekening
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards