2016_0310_wedstrijdreglement-bruggefscdef

advertisement
KLIMAATWEDSTRIJD BRUGGE- DUURZAME VOEDING
Brugge is partner in het Europees Food Smart Cities project. Doel van het project is het creëren van
een netwerk van Food Smart Cities, dat de ontwikkeling en implementatie van een duurzaam, inclusief,
flexibel, effectief en efficiënt stedelijk voedselsysteem faciliteert. Dit project heeft een expliciete link
met het door de gemeenteraad goedgekeurde klimaatplan.
Via het netwerk ‘Food Smart Cities for Development’ werkt de Stad ook samen met negen andere
Europese steden, waaronder Milaan (leadpartner), Turijn, Marseille, Barcelona…
De duurzame voedselstrategie (opgebouwd rond stadslandbouw, korte keten, Fair Trade en
voedselverlies) van Stad Brugge wordt opgemaakt door het Food Lab en de facilitators (Coduco ism
FSE Network). Dit is een kennis- en ontmoetingsplatform van stakeholders (middenveldorganisaties)
die expertise hebben rond deze thema’s en lokale beleidsmakers. De bedoeling is om via
uitwisselingen en vormingen een duurzaam voedselbeleid te ontwikkelen en samen met verschillende
partners nieuwe initiatieven op te zetten.
Op 28 en 29 mei 2016 komt er een foodfestival (H)eerlijk Brugge rond deze thema’s.
Naar aanleiding van de deelname aan het Food Smart Cities project, schrijft Stad Brugge een wedstrijd
uit om projecten in Brugge rond duurzame voeding die opgestart zijn in 2015 of die opgestart worden
in 2016, financieel te ondersteunen.
Deze projecten moeten kaderen in een van de volgende thema’s: stadslandbouw/stadstuinieren, korte
keten, voedselverlies, Fair Trade en minder vleesconsumptie.
Info over de voedselstrategie en Food Lab: http://www.detoekomstvanbrugge.be/nl/food-lab
Voorwaarden
De voorwaarden om een project in te dienen, vindt u terug in het reglement hieronder.
Bedrag
De winnaars kunnen een geldprijs van maximum €1500 bekomen.
Uitzonderingen
Volgende projecten kunnen niet deelnemen aan de wedstrijd:

partijpolitieke of partijgebonden activiteiten;

activiteiten gericht op winstbejag, met uitzondering van innovatieve projecten in opstartfase.
Procedure

Voor 18 april 2016 moet dossier ingediend worden

Dit kan digitaal: [email protected] of via post: dienst Leefmilieu, Walweinstraat 20, 8000
Brugge
REGLEMENT
Artikel 1
vzw’s, feitelijke verenigingen van bewoners en particulieren kunnen deelnemen met projecten die
inspireren, informeren of sensibiliseren rond klimaatvriendelijk gedrag rond een van volgende thema’s:
stadslandbouw/stadstuinieren, korte keten, voedselverlies , Fair Trade en minder vleesconsumptie
Zowel projecten in Brugge die gepland zijn voor 2016 als projecten die al uitgevoerd zijn in 2015,
komen in aanmerking.
Artikel 2
De ingediende projecten moeten kaderen in een van volgende thema’s (zowel sensibilisatie als
actieprojecten komen in aanmerking)
Onder stadslandbouw verstaan we het produceren van voedsel in, om en voor de stad (individueel,
collectief of als ondernemer).
De korte keten is een duurzaam afzetsysteem waarbij een rechtstreekse relatie bestaat tussen de
producent en de consument. In de korte keten verkoopt de producent rechtstreeks aan de consument.
Voedselverlies is elke reductie in het voor menselijke consumptie beschikbare voedsel dat in de
voedselketen, van oogst tot en met consumptie, plaatsvindt.
Fairtrade helpt boeren een betere plek te verwerven in de handelsketen, zodat ze kunnen leven van
hun werk en kunnen investeren in een duurzame toekomst.
Artikel 3
Hoe inschrijven?
Om deel te nemen aan de wedstrijd dient het inschrijvingsformulier gebruikt te worden. Dit moet
ingediend worden vóór 18 april 2016 op volgend adres: stad Brugge, dienst Leefmilieu, Walweinstraat
20, 8000 Brugge of via mail: [email protected]
De inschrijving omvat minstens volgende gegevens:
*Gekozen thema, locatie
*Startdatum, timing
*Geef concreet aan waaruit het project precies bestaat en welke acties u wilt ondernemen
*Doelgroep, beoogde resultaat
*Gebruik van mediakanalen
*Opgave van ervaring, samenwerking met partners
*Budgettering
Artikel 3
De ingediende projecten worden beoordeeld volgens o.a. volgende criteria: innovatie, sociaal- en
milieu-impact, herhaalbaarheid, prijs/kwaliteitverhouding
Artikel 4
De winnaars kunnen een geldprijs, afhankelijk van de kostprijs van het project, met een max. van
€1500 bekomen. Deze prijs moet gebruikt worden om de werken of aankopen te bekostigen die
beschreven zijn in de aanvraag. Dit wordt bewezen via verslag aan dienst leefmilieu met facturen.
Als het project niet doorgaat, behoudt Stad Brugge het recht om de geldprijs terug te vorderen of niet
uit te reiken.
Artikel 5
Door in te schrijven aanvaardt u de voorwaarden én de beslissing van de jury die voor geen enkele
betwisting vatbaar is.
Beslissing wordt genomen door een technische jury + online stemming via website
www.bruggeklimaatneutraal.be
Artikel 6
U stelt uw project ook voor op het food Festival (H)eerlijk Brugge in kader van het Food Smart Cities
project op zaterdag 28 mei 2016.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards