160224 GZ-Psycholoog

advertisement
Wil jij als GZ psycholoog carrière maken met je hart?
Stevig zoekt een ervaren GZ psycholoog voor 32-36 uur per week voor bepaalde tijd.
In deze functie lever je ondersteuning en behandeling aan cliënten en hun netwerk in alle leeftijden,
met een (verstandelijke) beperking, variërend van licht tot zeer ernstig en met een meer of minder
complexe zorgvraag, zowel in als vanuit de instelling en in het kader van zowel de intra-, semi-, extra
en transmurale zorg. Daarbij voer je psychologisch/pedagogisch diagnostisch onderzoek uit en lever
je een bijdrage aan het zorginhoudelijk beleid van Dichterbij (macro niveau). Je bent actief in het
bijhouden van de ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg, en binnen het eigen vakgebied in het
bijzonder. Je houdt de kennis op peil door literatuurstudie, het volgen van bij- en nascholing en door
het voldoen aan de door de vakvereniging gestelde eisen voor GZ psycholoog (art. 3 wet BIG) of
orthopedagoog generalist.
Binnen Stevig bestaat een behandelpoot, waarin we mensen met LVG+ problematiek behandelen.
We werken in meerdere multidisciplinaire teams verdeeld over enkele regio’s). Deze
multidisciplinaire teams bestaan uit GZ-psychologen, SPV-ers, sociotherapeuten, ambulante
begeleiders, vaktherapeuten (drama/creatief/PMT) en een psychiater. Samen geven we vorm aan en
voeren we behandelbeleid uit.
We werken nauw samen met en betrekken expertise van de geestelijke gezondheidszorg,
verstandelijke gehandicaptenzorg, jeugdzorg, verslavingszorg en justitie. We vinden samenwerking
met ketenpartners van groot belang. We streven ernaar dat iedere cliënt een goede sociale prothese
heeft met passende woonbegeleiding en activering/werk. Bovenop deze prothese, kunnen we ons
vanuit Stevig richten op behandeling van de psychiatrische klachten of gedragsproblemen. Ook
werken we met het sociaal netwerk van de cliënt en hebben aandacht voor systeemproblematiek en
nemen dit mee in de behandeling. De problematiek van de cliënten is vaak divers en complex;
verslavingsproblematiek, psychiatrische stoornissen, persoonlijkheidsproblematiek,
acceptatieproblemen, problemen met justitie, agressieproblematiek, zelfverwaarlozing, etc. Binnen
het team heeft ieder bepaalde specialisaties.
Dit ben jij

Je beschikt over een afgeronde academische opleiding psychologie en/of orthopedagogiek
en beschikt over de meest actuele wetenschappelijke kennis op het gebied van de
psychologie en de orthopedagogiek;

Je bent geregistreerd als GZ psycholoog (art. 3 wet BIG) of als orthopedagoog generalist. De
voorkeur gaat uit naar een GZ-psycholoog, gezien de specifieke werkzaamheden;

Je kunt diagnostiek verrichten en behandelingen uitvoeren en coördineren volgens de
gebruikelijke professionele standaarden van de beroepsgroep;

Je hebt kennis van en inzicht in de mogelijkheden van verwante vakgebieden zoals die van
AVG, vaktherapeuten en paramedici;

Je kent en hanteert wet- en regelgeving m.b.t. de gezondheidszorg;

Je kent en hanteert wet- en regelgeving m.b.t. de gezondheidszorg;

Je hebt ruime ervaring met het afstemmen van behandelvormen op de individuele cliënt
met zijn of haar specifieke hulpvragen;

Je hebt ervaring dan wel interesse voor innovatie van het behandelaanbod, het mee
ontwikkelen van behandelmodules en het borgen hiervan in het reguliere behandelaanbod;

Je staat stevig in je schoenen, bent flexibel, kunt relativeren, toont initiatief, hebt een
betrokken en open persoonlijkheid en je kan goed in een team werken.
Dit zijn wij
Stevig richt zich op behandeling van mensen met een lichte verstandelijke beperking en complexe
gedragsproblemen, psychiatrische stoornissen of beide (SGLVG). Behandeling vindt plaats waar het
mogelijk is: ambulante behandeling, in de maatschappelijke context, in dagbehandeling te Sittard,
vanuit een erkend fact-team regio Zuid, vanuit de crisisunit, of (gesloten) klinisch.
We werken cliëntvolgend. Dat betekent dat wanneer een van je ambulante cliënten wordt
opgenomen op de crisisunit of in de kliniek, je nog steeds inhoudelijk betrokken blijft bij de casus en
medeverantwoordelijk bent voor de inhoud van het behandelplan.
We werken daarnaast nauw samen met de verwijzende instanties en betrekken expertise van de
geestelijke gezondheidszorg, de verstandelijke gehandicaptenzorg, de jeugdzorg, de verslavingszorg
en justitie. In dit proces zijn methodisch en multidisciplinair werken, ketenzorg en kennisontwikkeling
sleutelbegrippen. We werken proactief en innovatief. De behandeling is gericht op het versterken
van de balans van de cliënt en diens leefomgeving. Een balans in het spanningsveld tussen willen en
kunnen. Samen met de cliënt werken we aan een realistisch perspectief.
Stevig is een onderdeel van Dichterbij.
Dichterbij ondersteunt zo’n 5.000 mensen met een verstandelijke beperking, hun ouders en
verwanten. We streven naar een ongedeelde samenleving, naar een samenleving waarin mensen
met een verstandelijke beperking een volwaardige plaats hebben en de kans krijgen om hun talenten
te ontplooien. Zelfstandigheid en de specifieke mogelijkheden van de cliënt vormen het vertrekpunt,
professioneel, samen, open en betrokken zijn onze kernwaarden. Wij dagen onze cliënten uit om het
beste uit zichzelf te halen. Datzelfde doen we bij onze medewerkers. Wij vragen hun om initiatief te
nemen en zichzelf te ontwikkelen. Daarvoor krijg je de ruimte. Spreekt dit je aan, dan heb jij het
Dichterbij-hart en zien we je sollicitatie graag tegemoet.
Dit bieden we

Zinvol en boeiend werk met patiënten, verwanten en gemotiveerde en professionele collega’s,
alsmede de relevante externe instanties;

Een uitdagende en prettige werkomgeving;

De voordelen van een grote organisatie én het werken in een zelfstandig functionerend team;

Ruimte om jezelf te ontwikkelen en aan je carrière te werken;

Een salaris van minimaal € 3.372,00 en maximaal € 5.096,00 conform CAO-Gehandicaptenzorg
fwg 65 op basis van een 36-urige werkweek.
Kies jij voor een carrière met je hart?
Stuur je cv en motivatie dan vóór 1 maart a.s. naar [email protected], met vermelding
van vacaturenummer 160224. Voor vragen over deze vacature kun je bellen met het Wervingsbureau
op telefoonnummer 088-7540060.
Download