Antwerpen, 1 oktober 2016 Vacaturebericht: Klinisch Psycholoog M/V

advertisement
Antwerpen, 1 oktober 2016
Vacaturebericht: Klinisch Psycholoog M/V
Voor het Jongvolwassenenteam zijn we op zoek naar een voltijdse Master in de Klinische
Psychologie(m/v). Het betreft een vervanging in het kader van een zwangerschaps- en
ouderschapsverlof. Naast de halftijdse jongvolwassenenzorg, bent u ook halftijds klinisch psycholoog
voor jongvolwassenen met verstandelijke beperking en een GGZ-problematiek.
Profiel:
 Diploma: Master of licentiaat in de klinische psychologie
 Geboeid door het werken met de doelgroepen jongvolwassenen en mensen met een
verstandelijke beperking
 Grondige kennis van en ervaring met psychodiagnostiek
 Psychotherapieopleiding en ervaring in de geestelijke gezondheidszorg
Taakinhoud:
 Screening, intake en indicatiestelling
 Ambulante diagnostiek en behandeling van jongvolwassenen met ernstige geestelijke
gezondheidsproblemen al dan niet met een verstandelijke beperking
 Contacten onderhouden met andere hulpverleners en verwijzers
 Mondelinge en schriftelijke verslaggeving
 Participatie aan de algemene teamwerking (cliëntoverleg, EPD, …)
 Bereidheid tot avondwerk (tussen 17 en 20u)
Vaardigheden:
 Zelfstandig kunnen werken en kunnen samenwerken in een multidisciplinair team en met
de partners in het hulpverleningslandschap
 Met een open geest een bijdrage leveren aan de voortdurend evoluerende
organisatiestructuur van VAGGA en het groeiend maatschappijgerichte zorgaanbod
 Zeer goede kennis van Nederlands, kennis van andere talen is een pluspunt
 Administratieve vaardigheden en kunnen werken met PC (Word, Outlook)
VAGGA biedt:
 Een voltijds vervangingscontract, bezoldigd volgens de barema’s van de CGG (Paritair
Comité 331). Indiensttreding vanaf 19/1/2017. Voorlopig wordt een vervanging tot half
mei voorzien.
 Een veelzijdige functie en uitdagingen op professioneel vlak in een sterke organisatie, een
divers cliënteel met uiteenlopende problematieken.
Bij aanwerving verwachten we:
 Een afschrift van uw diploma
 Uw erkenningsnummer bij de psychologencommissie
 Een bewijs van goed gedrag en zeden – model 2.
Sollicitaties, vergezeld van een curriculum vitae, worden uiterlijk op 21/10/2016 digitaal verwacht bij
Dirk Meeus, Afdelingshoofd Volwassenen –en Ouderenzorg. E-mail: [email protected] . Vermeld
in de onderwerpregel: “Vacature vervanging klinisch psycholoog JV”.
Kandidaten die in aanmerking komen, worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Indien u
echter 14 dagen na afsluiten van de periode voor kandidatuurstelling geen bericht ontving, betekent
dit dat u niet werd weerhouden.
Download