KLINISCH PSYCHOLOOG

advertisement
Medisch Spectrum Twente is, met 1070 erkende bedden en vier vestigingen
in het oosten van Nederland, een topklinisch opleidingsziekenhuis en onderdeel
van de Ziekenhuisgroep Santeon. Er werken ruim 4000 medewerkers, waaronder
220 medisch specialisten. MST besteedt veel aandacht aan opleiding en onderzoek
en werkt daartoe nauw samen met universiteiten en hogescholen
In verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van één van de klinisch psychologen
zoekt de vakgroep medische Psychologie een nieuwe collega.
KLINISCH PSYCHOLOOG
0.85 fte
De vakgroep medische psychologie bestaat uit 1 klinisch psycholoog, 1 klinisch psycholoog/klinisch
neuropsycholoog, 1 klinisch neuropsycholoog/kinder- en jeugdpsycholoog NIP en 2 GZ-psychologen /
cognitief gedragstherapeuten. De afdeling wordt ondersteund door psychodiagnostisch werkers en
een secretariaat. In samenwerking met het SPON verzorgt de afdeling 2 opleidingsplaatsen tot
klinisch psycholoog en 3 opleidingsplaatsen tot gezondheidszorgpsycholoog, waarvan 1 in
samenwerking met Zorggroep Sint Maarten.
Wij oefenen de medische psychologie in de volle breedte uit, maken deel uit van diverse
multidisciplinaire onderzoek- en behandelteams en zijn betrokken bij de PAAZ en de psychiatrische
deeltijdbehandeling. Samen met de vakgroep neurologie participeren wij in het Solvent Team
Enschede, één van de 2 landelijke expertisecentra voor diagnostiek van oplosmiddelenintoxicatie.
Ook zijn wij nauw betrokken bij diverse wetenschappelijke onderzoeksprojecten.
Wat wij vragen en bieden
We zoeken een enthousiaste collega klinisch psycholoog. Hij/zij zal zich aantoonbaar thuis moeten
voelen binnen het domein van de medische psychologie inclusief de neuropsychologie en breed
inzetbaar moeten zijn, zowel consultatief als medebehandelend. Daarnaast verwachten we dat de
collega mede vorm geeft aan beleid en actief participeert binnen de opleiding aan klinisch
psychologen, GZ-psychologen en arts-assistenten. Affiniteit met wetenschappelijk onderzoek wordt op
prijs gesteld.
We zoeken een teamplayer met uitstekende communicatieve vaardigheden die autonoom kan
denken. U bent bij voorkeur ingeschreven in het BIG register van klinisch psychologen, of klinisch
neuropsychologen, of hebt ruime ervaring als gezondheidszorgpsycholoog en aantoonbare affiniteit
met de somatische gezondheidszorg.
Wij bieden een prettige werkplek binnen een ambitieus en groot ziekenhuis.
De inschaling (max. FWG 75) en arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-Ziekenhuizen.
De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) maakt onderdeel uit van de aanstellingsprocedure.
Interesse?
Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met mevrouw drs. I.A.H.M. Höelsgens, medisch
manager, telefoon (053) 487 28 30, of met mevrouw dr. E. Everhardt, voorzitter van de
benoemingsadviescommissie, telefoon (053) 487 24 50.
Uw schriftelijke sollicitatie, vergezeld van een curriculum vitae, kunt u richten aan de heer
dr. C.B. Leerink, voorzitter Raad van Bestuur ([email protected])
Download