GGZ inGeest is een specialistische ggz

advertisement
GGZ inGeest is een specialistische ggz-instelling die hulp biedt aan mensen van alle leeftijden en alle
culturele achtergronden. De hulp is divers en varieert van crisisopvang tot langdurige behandeling.
Persoonlijke aandacht voor de patiënt staat voorop en door de vele locaties in de regio is er altijd hulp
in de buurt.
GGZinGeest biedt:
Een opleidingsplaats voor de functie
GZ-psycholoog in opleiding tot Klinisch Neuropsycholoog
voor 75% van een fulltime dienstverband (27 uur per week)
Een klinisch neuropsycholoog heeft uitgebreide kennis van de relaties tussen hersenen en gedrag en
is vaardig in het toepassen van deze kennis in de praktijk van de patiëntenzorg met betrekking tot
diagnostiek en behandeling. Deze specialistische kennis en vaardigheden strekken zich uit over de
gehele leeftijdsrange. De klinisch neuropsycholoog is daarnaast op hoog niveau geschoold in het
coördineren en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en beheerst management- en
onderwijsvaardigheden. De deskundigheid van de klinisch neuropsycholoog omvat vier terreinen: (1)
diagnostiek en indicatiestelling, (2) behandeling (inclusief psychotherapie), (3) onderzoek en innovatie
en (4) beleid en management.
Het theoretische deel van de opleiding vindt plaats bij de RINO Utrecht.
De opleidingsplek zal (grotendeels) plaats vinden op de afdeling Ouderen (locatie De Nieuwe
Valerius). De afdeling Ouderen is erkend als TOPGGZ instelling. Rond de opleiding is een
samenwerking met de afdeling Medische Psychologie van het MC Slotervaart.
Functie inhoud:
o verrichten van gespecialiseerd diagnostisch onderzoek en indicatiestelling bij complexe
problematiek;
o verrichten van kort- en langdurende psychotherapieën bij complexe psychische problemen.
Daarbij valt te denken aan patiënten met meerdere diagnoses op As 1 of aan (comorbide)
persoonlijkheidsproblematiek;
o deelname aan patiëntenbesprekingen en intervisie;
o participeren in onderzoek;
o participeren in organisatorische en innovatieve taken.
Functie-eisen:
Wij zoeken BIG geregistreerde GZ-psychologen en hebben een voorkeur voor kandidaten die
werkervaring hebben binnen een grote GGZ instelling. Daarnaast vragen wij aantoonbare kwaliteiten
die passen bij de opleiding tot specialist, zoals een duidelijke affiniteit met het werken met complexe
problematiek, interesse voor management en onderzoek.
Arbeidsvoorwaarden:
o De aanstelling is voor 27 uur per week voor een periode van vier jaar, in de vorm van een
leerarbeidsovereenkomst
o De inschaling is conform de arbeidsvoorwaarden P-opleiding, zie ook:
http://ggzintranet/afdelingen/alle/psychologenopleiding/Opleidingsreglement/Arbeidsvoorwaar
den/
o De overige arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO Geestelijke Gezondheidszorg
o Opleidingskosten (inschrijving en cursus) worden grotendeels vergoed
o Studiemateriaal is voor eigen rekening
Voor nadere informatie kunt u terecht bij:
Dr. Michel Reinders, email: [email protected] Tel. 06 122 828 57
Dr. S. Schouws, email [email protected] Tel. 020 788 5572
Reageren voor maandag 22 augustus. Sollicitatiegesprekken zijn gepland op woensdag 31
augustus.
Download