Vacature Klinisch Informaticus - Technische Universiteit Eindhoven

advertisement
Klinisch informaticus in opleiding
Vacaturenummer:
Afdeling:
Categorie:
Dienstverband:
Plaatsingsdatum:
Sluitingsdatum:
16.03.13.SO
Digitaal op Koers
Facilitair en Technisch, IT
Parttime
18 april 2013
1 mei 2013
Functie-inhoud
De snel voortschrijdende digitalisering in de zorg vraagt om een nieuwe beroepsgroep in het ziekenhuis. Klinisch
informatici denken procesmatig om de informatiestromen binnen een ziekenhuis te overzien en op basis van een
grondige analyse ontwerpen zij een infrastructuur. Actuele kennis op het gebied van informatievoorziening en ICT is
hiervoor vereist. Goede communicatie binnen de kliniek en daarbuiten bepaalt het succes van menig project. Op
strategisch niveau maken klinisch informatici het informatiebeleid op medisch en niet-medisch terrein. Ook leren zij om
leiding te geven aan projectgroepen. De klinisch informaticus bouwt een brug tussen het zorgproces, de bestuurlijke
omgeving en de informaticaomgeving van het ziekenhuis. Een gedetailleerde beschrijving van de inhoud van de
klinische projecten in de verschillende ziekenhuizen is te vinden op de website van SMPE/e: www.smpee.tue.nl.
Werkomgeving
De opleidingsziekenhuizen hebben allen een uitgesproken ambitie op het terrein van zorgaanbod aan patiënten en het
opleiden van professionals hiervoor. Voor de jaargang 2013 zijn er vacatures in de volgende ziekenhuizen: Amphia
Ziekenhuis (Breda), Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (Nijmegen), Erasmus Medisch Centrum (Rotterdam), Martini
Ziekenhuis (Groningen), Rijnstate (Arnhem), Spaarne Ziekenhuis (Hoofddorp) en UMC St. Radboud (Nijmegen).
Profiel
Gestationeerd in de opleidingsziekenhuizen volgen de kandidaten een tweejarig postacademisch opleidingstraject,
aansluitend op een passende academische studie (medische) informatica, technische bedrijfskunde, biomedische
technologie, gezondheidswetenschappen of gelijkwaardig). Ook kandidaten met enige jaren relevante ervaring (werk of
promotieonderzoek) zijn van harte welkom.
SMPE/e verzorgt de opleiding vanuit Eindhoven in de vorm van colleges, workshops, (internationale) conferenties en
seminars. Daarnaast is er een intensieve begeleiding van de kandidaten door deskundigen uit de zorg en SMPE/e. Ook
door de intensieve onderlinge contacten in de opleidingsgroep krijgen de kandidaten een ziekenhuisoverstijgend inzicht
in het vakgebied.
Deze opleiding heeft een structuur en aanpak met het motto ‘hospital based, university managed’. Gestationeerd in het
ziekenhuis worden kennis, vaardigheden en intensieve begeleiding aangeboden door de universiteit. Toetsing van
kennis vindt plaats in het opleidingsziekenhuis door toepassing in ‘case studies’. In een klinisch project van één jaar
effectieve werktijd wordt gewerkt aan een actueel probleem binnen het ziekenhuis. Een extern project van drie
maanden in een andere werkomgeving (industrie, consultancy of een ander opleidingsziekenhuis) biedt de mogelijkheid
om kennis en aanpak te verbreden.
Wat bieden wij
De opleiding gaat van start op 1 oktober 2013. Het betreft een tijdelijke aanstelling voor de duur van twee jaar in een
ziekenhuis (0.8 fte) en op de TU/e (0.2 fte). Bandbreedte van het totale salaris is € 2.000,- tot € 3.500,- bruto per
maand, afhankelijk van achtergrond en werkervaring. Daarnaast is er een vergoeding voor vakliteratuur,
studiematerialen, stagekosten en conferenties.
Binnen het Erasmus MC bieden wij u de gelegenheid om deels mee te draaien met de implementatie van een lab- en
zorgsuite binnen het programma Digitaal op Koers. Daarnaast zullen wij, afhankelijk van ervaring en competenties, u
tevens zelfstandige opdrachten geven. Er bestaan onder andere mogelijkheden tot (junior-) projectleidende rollen en
procesbegeleiding van diverse workshops.
Inlichtingen
Voor organisatorische inlichtingen kunt u contact opnemen met SMPE/e, telefoon: (040) 247 5897. Voor inhoudelijke
vragen kunt u contact opnemen met Guido Zonneveld, telefoon: (035) 688 7877, Michiel Sprenger, telefoon: 0643775746 of Hettie Laarakker, telefoon: 06-10183252. Daarnaast kunt u informatie vinden op de website:
www.smpee.tue.nl.
Solliciteren
Sollicitaties vergezeld van een curriculum vitae (met foto) en een korte omschrijving van relevante projecten
(afstuderen, promotie, werk) kunt u vóór 1 mei 2013 sturen naar SMPE/e, ter attentie van directeur prof.dr.ir. Ward
Cottaar, e-mail: [email protected], onder vermelding van vacaturenummer 16.03.13.SO. Geef hierbij uw ziekenhuizen
van voorkeur duidelijk aan. Voorselectie vindt plaats op basis van een presentatie/gesprek met SMPE/e in de periode
van 16 mei t/m 30 mei 2013, daarop volgt de eindselectie in gesprek(ken) met het ziekenhuis.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst.
Tekst website DOK
Vacature Klinisch Informaticus
Vacature Klinisch Informaticus
Het programma Digitaal Op Koers (DOK) is 2 jaar geleden begonnen met een aanbestedingstraject van een lab- en zorgsuite.
Inmiddels is een leverancier voor een nieuw laboratorium informatie systeem geselecteerd en wordt de start gemaakt met de
inrichting ervan. De zorgsuite staat, indien alles naar behoren verloopt, aan de vooravond van het sluiten van een
overeenkomst met een leverancier.
Het programma DOK biedt een scala aan activiteiten die de komende jaren uitgevoerd moeten worden. Naast de
basisinrichting, conversie en migratie van oude systemen en data naar een
nieuwe applicatieomgeving, krijgt de organisatie te maken met een enorm
verandervraagstuk. Diverse te realiseren doelen (baten) zijn benoemd die
gedurende de implementatie moeten worden geïnitieerd en gerealiseerd. Daarbij
spelen aspecten als een nieuwe manier van werken in de nieuwbouw (gereed
2017), e-health ontwikkelingen, outcomemanagement, introductie van een
nieuwe Koers die het Erasmus MC zal gaan voeren en procesoptimalisatie en
herontwerp. Samengevat een dynamische omgeving waar studenten klinische
informatica alle kanten mee op kunnen.
Wij bieden de gelegenheid om deels mee te draaien met de implementatie van de beide suites maar zullen, afhankelijk van de
ervaring en competenties, u tevens zelfstandige opdrachten geven. Veelal hebben deze het karakter van een interactie tussen
het programmateam en de zorgprofessional. Er bestaan mogelijkheden tot (junior-) projectleidende rollen naast (zelfstandige)
voorbereiding en procesbegeleiding van diverse workshops". Ook architectuur, opstellen van businesscases, BPM-methoden
en technieken en communicatie behoren tot de activiteiten.
Kijk voor de vacaturetekst op de vacaturepagina.
Download