klinisch redeneren

advertisement
Nynke Bos
Coordinator ICT & Onderwijs
Universiteit van Amsterdam
4C-ID & Klinisch Redeneren
4C-ID voor het trainen van klinisch redeneren binnen
de medische opleidingen
Een casus
Mevrouw Versteeg, 62 jaar,
komt bij u op het spreekuur
omdat zij de laatste tijd zo
dorstig is. Ze geeft aan dat
minimaal 2,5 liter vocht per
dag drinkt Zij geeft ook aan
veel te plassen, iets wat ze
voornamelijk ‘s nachts erg
hinderlijk vindt.
2
Wat is uw diagnose?

Gebruikt u medicijnen?


Heeft u ‘s nachts ook dorst?


Antidepressiva kunnen droge mond geven
Psychogene klachten uitsluiten
Komt het voor in uw familie?

Diabetes mellitus is erfelijk
3
Hele taak: klinisch redeneren


Diagnoses bedenken

wat komt het meeste voor?

geslacht en leeftijd

voorgeschiedenis
Diagnoses uitsluiten

verschillende manieren
4
Huidige curriculum




Hoorcolleges (neurologie, orthopedie etc.)
Werkgroepen (klinisch redeneren)
Practica
Stages

Samenhang tussen onderdelen niet altijd evident

Tentamen bestaat uit patroonherkenning

Weinig variatie in onderwijsvormen
5
Herontwerp: 4C-ID


Hele taak staat centraal: casuïstiek
Ontwikkeling taakklassen en leertaken
Overzicht complicerende factoren bij complexe taak klinisch redeneren (Janssen-Noordman, Van Merriënboer, Van der Vleuten & Scherpbier, 2006).
Complicerende factoren
Taakklasse 1
Taakklasse 2
Taakklasse 3
Patiënten communicatie
Patiënt rapporteert klachten
duidelijk
Duidelijk ziektebeeld, met hoge
prevalentie.
Patiënt is geduldig, heeft geen
eisen
Onbeperkt
Patiënt heeft meer moeite om
klachten te omschrijven
Ziektebeeld minder evident,
gemiddelde prevalentie
Patiënt heeft iets meer eisen,
minder geduldig
Beperkter: consult moet binnen
een bepaalde tijd zijn afgerond
Samenwerking met collega’s
verloopt stroever, niet alle
informatie is tijdig beschikbaar
De kosten voor aangevraagd
aanvullend onderzoek moeten
binnen een bepaald maximum
bedrag vallen.
Patiënt rapporteert klachten op
een onduidelijke manier
Ziektebeeld is niet duidelijk, lage
prevalentie
Patiënt is veeleisend en
behoorlijk lastig
Kort: vaak in het geval van
trauma/ noodsituaties
U werkt moeizaam samen met
collega’s.
Ziektebeeld
Eisen van de patiënt
Beschikbare tijd
Samenwerking
Samenwerking met collega’s
verloopt zonder problemen
Kosten
Er hoeft geen rekening te worden
gehouden met de gemaakte
kosten
Er mogen slechts beperkte
kosten gemaakt worden. Er wordt
bezuinigd in het ziekenhuis.
6
Leertaken

Uitgewerkt voorbeeld


Omgekeerd probleem


Er komt een vrouw bij de dokter
Patiënt X heeft een diagnose
Conventioneel probleem

Rol van ICT

Low fidelity vs. high fidelity simulatoren
7
Curriculum: ondersteunende informatie

Hoorcollege: symptoomherkennig
 Conceptuele informatie
 Raad de diagnose

Practicum: anatomie (waar zit het?)


Structurele informatie
Werkcollege: herken het ziektebeeld

Causale informatie

Skillslab
8
Simulaties (e-learning)
9
Simulaties (high fidelity)

Conventionele
problemen
(ondersteunende informatie)

Automatiseren van
routinetaken
(procedurele informatie)
10
Implementatie


Docenten

Casussen - >Professionaliseren

Andere rol
Studenten

Actieve werkhouding

Integratie kennis, vaardigheden en attitudes

Haalbaarheid?

Individuele verschillen?
11
Gaming & Simulaties

Betere transfer?

Kosten & baten
 Is een acteur (student) ook niet voldoende?

Gaming… ‘opleuken’

Toetsing?

Alleen voor Geneeskunde?
12
Download