Wetenschappelijke mededeelingenvandeleden

advertisement
423
Wetenschap elijke medede lingen vande leden
Genaderd
de
Heer
ties
Heer
leden
tot
J.
C.
A.
tafel
ter
naria
was
J. M.
P.
enkel
uit
het
zaad
wild
vruchtvorming
beschouwd
bracht
worden?
o
h
ter
u
distrubutie
Blatine
duizend zaden
uitgezaaid
en
de
Li-
L.,
Mill,
en
Sapo-
van
hiervan
slechts
gekomen.
ij
t
bevestigde
hij
dit,
vroeg
den tuin overbracht
brengen
Deze
varia-
voor
muralis
Draba
ontwikkeld;
in
te
had
verzocht
en
zenden.
Linaria
waren
S
montrositeiten
willen
van
en
L.
ontwikkeling
Heer
geen
plant
of
Vaccaria
tot
te
vorig jaar
het
hij
mededeelingen
versche
Backer,
Mill,
spuria
naria
De
hem
exemplaren
deelde mede dat
twee
wetenschappelijke
de
Jongmans
plantendeelen
van
De
W.
deze
vraag
want
wanneer
om
haar
dan nog als
werd
in
bij
hem
men een
tot
indigene
bloei
kon
toestemmenden zin
beantwoord.
De
Heer
Huds.,
L.
in der
Enghuizen
Yuyck
tijd
door
gevonden
en
vermeldde
den Heer
H.
als nieuwe
dat
J.
E
o
Kok
s a
arvensis
Ankersmit
te
indigene ingezonden, hierop
424
aanspraak
geen
kon
meer
Herbarium
exemplaren
1864
Prof.
door
Eosa
Heer
D.
G.
in
het
J.
M.
den
van
St.
Savelsch
Rosa
in
en
in
een
vorm
Stamin
waren
den
1893
naam
van
door
den
pimpinellifolia
1894 door
Gronsveld
bij
voor
onder
ingezonden,
als
het
gevonden
Yries
Pietersberg
bosch
Suringar
Prof.
Herm.
Haas
de
in
aangezien
soort
deze
de
Hugo
pomifera
E.
maken,
van
hem
doch
gevonden,
E.
van
zelf
door
ina L.
can
ge-
houden.
deelde
Yerder
de
over
die
den,
den
uit
de
zelfs
wind
aangezien
Z.-Limburg
bij
ons
Naar
aanleiding
deze
en
brengen,
kennen,
Na
eenige
en
ten
de
van
leden
door
in
over
weg
route
deze
aan
leden
dezer
aan
ook
komen in
of
zijn
in
de
wor-
ontbreken.
uit tot
Engeland
lichtheid door
nog korter
is
waarschijnlijk
Orchideeën
te
hierdoor
trachten
de
dan
die
is wegens
de
spoorde
zaden te
tot
verspreiding
Heer
verzame-
ontwikkeling
omstandigheden
de
geanimeerde
een
zee
door
het
en
gevonden
zijn
van
mededeeling
om
die invloed hebben op
sluiting
Zuid-Limburg
soorten
mede
van
windrichting.
uitzaaing
einde
zaad,
ander
aanleiding
zeldzaam
het
en
Orchideeën
enkele
exemplaren
voor
deze
heerschende
een
planten,
deze
de
het
Orchideeën
Zuid-Limburg
verspreid,
Goethart
len
in
k
c
y
naar
sporadisch
vermoedde dat
kwamen,
ons
terwijl
u
kalkminnende
Talrijke
duinen.
Y
van
dezelfde
van
duinen voor,
Spreker
Heer
verspreiding
voorkomen
de
de
te
der Orchideeën.
vergadering vereenigden
gemeenschappelijken
te
leeren
zich
maaltijd.
Th. H.A.J.
Abeleven,
Secretaris.
Download