Wat is een goed gewicht voor mij

advertisement
Wat is een goed gewicht voor mij?
Een goed gewicht is een gewicht dat geen hoger risico met zich meebrengt op bepaalde
ziekten, zoals hart- en vaatziekten, bepaalde vormen van kanker en diabetes. Er zijn
verschillende methoden om na te gaan of u een gezond lichaamsgewicht hebt.
De Body Mass Index (BMI), ook wel Quetelet Index genoemd, is een index voor het gewicht in
verhouding tot lichaamslengte. De waarde geeft aan of het gewicht al dan niet gezond is.
De BMI wordt berekend door het lichaamsgewicht in kilo’s te delen door het kwadraat van
de lichaamslengte (lengte keer lengte, uitgedrukt in meters).
Voor volwassen geldt dat het beneden een BMI van 18,5 verstandig is te proberen wat aan
te komen. Voor mensen met een BMI tussen 18,5 en 25 geldt: probeer dit gewicht te
handhaven. Mensen met een BMI tussen 25 en 30 zonder bijkomende gezondheidsrisico’s
moeten voorkomen dat ze dikker worden. Medisch gezien is het noodzakelijk af te vallen bij
een Body Mass Index (BMI) boven de 30. Zijn er bijkomende gezondheidsrisico’s, zoals een
hoog cholesterolgehalte en hart- en vaatziekten in de familie, dan is afvallen verstandig bij
een BMI tussen 25 en 30.
Een andere methode om het risico van uw gewicht te bepalen is om de omtrek van het
middel te meten. Dat geeft aan hoeveel buikvet u hebt. De hoeveelheid buikvet is belangrijk
voor het gezondheidsrisico dat uw gewicht oplevert. Meet uw middel op het smalste deel
tussen de onderste rib en de bovenkant van het heupbeen. Bij vrouwen geldt dat het
lichaamsgewicht gezond is zolang de middelomtrek onder de 80 centimeter blijft. Zit u tussen
de 80 en 88 centimeter, dan is het zaak niet verder aan te komen. Is de middelomtrek hoger
dan 88, dan is het raadzaam om te proberen om af te vallen. Mannen hebben een gezond
gewicht zolang de middelomtrek onder 94 centimeter blijft. De grens komt in zicht bij een
middelomtrek tussen 94 en 102 centimeter. Boven de 102 centimeter zit u in de gevarenzone.
In de praktijk geven de Body Mass Index (BMI) en de middelomtrek meestal dezelfde
uitkomst. Als dat niet zo is, kunt u het beste het resultaat van de middelomtrek aanhouden.
Onderzoek heeft ook aangetoond dat vet opgeslagen rond het middel, het lichaam aanzet
meer hormonen te produceren wat weer tot een hoger risico op kanker leidt. Meet daarom
ook uw buikomvang en ontdek of u in de gezonde range zit.
Meten van uw buikomvang
Om te bepalen of uw gewicht gezond is, kunt u uw buikomvang of taille meten. Uit
onderzoek blijkt dat teveel lichaamsvet rondom de taille extra schadelijk is voor uw
gezondheid.
Hoe meet ik mijn buikomvang
1. Leg de centimeterband midden tussen uw onderste ribben en de bovenkant van uw
heupbeen.
2. Zorg dat de centimeterband goed aansluit, maar trek hem niet te strak aan.
3. Meet uw taille op nadat u hebt uitgeademd
Wat is een gezonde buikomvang?
Vrouwen: minder dan 84 cm
Mannen: minder dan 94 cm.
Voor Aziatische mannen geldt een buikomvang van minder 90 cm.
Download