postgraduaat referent palliatieve zorg

advertisement
postgraduaat
referent palliatieve zorg
MEER INFORMATIE
Peter Burggraeve
campuscoördinator navorming Roeselare
tel. 051 23 23 30
[email protected]
academiejaar 2017-2018
campus Roeselare
Heidi Vanden Eeckhoute
studiegebiedcoördinator navorming
[email protected]
INSCHRIJVEN
www.vives.be/navorming
Bart Hungenaert
tel. 051 23 23 30
[email protected]
Opleiding in samenwerking met de netwerken
palliatieve zorg West-Vlaanderen.
VIVES
campus Roeselare
R32 BRUGGE
BRUGGE
N37
EXIT 8
TIELT
DIKSMUIDE
N36
ROESELARE
EXIT 7
IEPER
R32
EXIT 6
N36
IZEGEM
N32 MENEN
campus Roeselare
Gezondheidszorg
Wilgenstraat 32
8800 Roeselare
E403 KORTRIJK
vives.be
056-GEZ-ROE-PGPalliatieve.indd 2-3
20/03/17 13:25
Datum
Wat
De opleiding sluit aan bij de basisopleiding
palliatieve zorg. Naast het aanreiken
van inzichten en kaders, wordt er vooral
ervaringsgericht gewerkt om te groeien in
deskundigheid in het omgaan met palliatieve
patiënten/bewoners en families. Dit vraagt de
bereidheid om stil te staan bij emoties, verlies,
dood en rouw en vanuit je levenservaring te
willen groeien tot grotere beschikbaarheid en
meer relatiegerichte zorg. Essentieel voor deze
opleiding is de sfeer van veiligheid, respect en
betrokkenheid.
· Inzicht verwerven in communicatieve
vaardigheden.
· Inzicht verwerven in groepsvorming en
multidisciplinair samenwerken.
· Door ervaringsgericht leren groeien in in
relatiegerichte zorg tegenover de patiënt/
bewoner en zijn naasten.
· Kennis en kunde in verband met pijn- en
symptoomcontrole en comfortzorg vergroten.
· Vaardigheden ontwikkelen in het omgaan met
emotionele en spirituele pijn.
· Inzicht verwerven in de regelgeving en de
uitbouw en integratie van palliatieve zorg in de
verschillende settings.
· Basisvaardigheden ontwikkelen in het omgaan
met een ethisch denkkader.
056-GEZ-ROE-PGPalliatieve.indd 4-5
Doelgroep
De opleiding richt zich tot medewerkers
werkzaam in ziekenhuis, woonzorgcentra en
diensten voor thuiszorg die de basisopleiding
palliatieve zorg hebben gevolgd en die de
functie van referent palliatieve zorg invullen of
deel uitmaken van het palliatief support team.
Didactische aanpak
Tijdens de opleiding worden theoretische
inzichten afgewisseld met reflectie, uitwisseling,
bespreking van casussen en inoefening
van vaardigheden en attitudes. Je toetst je
theoretische inzichten aan je ervaring door
verbinding te maken met de praktijk en door te
experimenteren in oefeningen.
Je krijgt na elk opleidingsonderdeel een reflectieen verbindingsopdracht. Zo kan je je kennis
en kunde verder uitdiepen en naar je eigen
eigen werksituatie vertalen. Je krijgt schriftelijke
feedback op deze huistaak van de lesgever en/
of de co-trainer.
Je krijgt een mentor en je maakt een portfolio
waarbij je opdrachten, je feedback en je
groei in kennis en kunde als palliatief referent
worden geïntegreerd. De portfolio’s worden
gepresenteerd op de laatste lesdag.
Inhoud
· dag 1 kennismaking
· dag 2 communicatie in groep en groepsvorming
· dag 3 luisteren en intensifiëren van de communicatie
· dag 4 omgaan met macht, onmacht, conflicten en grenzen
· dag 5 omgaan met families in
palliatieve zorg
· dag 6 omgaan met families in
palliatieve zorg
· dag 7 intervisie
· dag 8 aanraken en aangeraakt worden
· dag 9 spirituele en existentiële zorg
· dag 10 spirituele en existentiële zorg
· dag 11 intervisie
· dag 12 emotionele zorg - rouw van de hulpverlener
· dag 13 organisatie en wetgeving palliatieve zorg - uitbouw en implementatie
· dag 14 pijn en pijntherapie voor gevorderden
· dag 15 symptoomcontrole en comfortzorg - richtlijnen
· dag 16 ethisch handelen in de praktijk
· dag 17 diversiteit in de palliatieve zorg
· dag 18 synthesedag: voorstelling portfolio’s - evaluatie en afronding
De opleiding duurt 18 dagen:
· 19 september 2017
· 3 en 17 oktober 2017
· 6 en 21 november 2017
· 5 en 19 december 2017
· 16 en 30 januari 2018
· 20 en 27 februari 2018
· 13 en 27 maart 2018
· 17 en 24 april 2018
· 8 en 22 mei 2018
· 12 juni 2018
De lessen vinden plaats van 9 tot 16.30 u.
Lesgevers
De lesgevers zijn experten, verbonden aan de
netwerken palliatieve zorg.
Kostprijs
Volledig programma: € 975
(inclusief syllabus en koffie)
Inschrijving
Je kan inschrijven via de knop ‘Schrijf je in’ op
www.vives.be.
Getuigschrift
Als je slaagt voor 20 studiepunten ontvang je een
getuigschrift van postgraduaat.
Melding van afwezigheden
Als je een dag niet aanwezig kan zijn, kan je dat
melden aan [email protected].
De organisatie kan beslissen de opleiding
niet te laten plaatsvinden bij onvoldoende
inschrijvingen.
20/03/17 13:25
Download