Palliatieve zorg Richtlijnen voor de praktijk

advertisement
Palliatieve zorg Richtlijnen
voor de praktijk
Jos Konings
Boekbespreking
Redactie: A. de Graeff, J.M.P. van
Bommel, e.a.
Uitgever: Vereniging van Integrale
Kankercentra (VIKC), Utrecht, 2010
Eerste druk
ISBN: 978 90 72175 39 7/
NUR-code 871
Aantal pag: 863
Prijs: € 39,95
Aantal sterren: 5
Dit boek bevat de recente inzichten van diagnostiek en behandeling van de meest voorkomende ziektebeelden en
symptomen in de palliatieve zorg, beschreven in veertig
richtlijnen. De geschiedenis van het richtlijnenboek beslaat
inmiddels twee decennia. Deze nieuwe uitgave bevat 31 herziene en 9 nieuwe richtlijnen. Er zijn ondermeer 4 nieuwe
symptoomrichtlijnen (angst, koorts, slaapproblemen en
zweten) en palliatieve zorgrichtlijnen bij COPD, dementie,
bij mensen met een verstandelijke beperking en over zorg
in de stervensfase toegevoegd. De richtlijnen zijn bedoeld
voor artsen, verpleegkundigen en apothekers zowel in de
eerste- als in de tweedelijn.
In het eerste inleidende hoofdstuk worden de kenmerken
van curatieve en palliatieve zorg naast elkaar gezet, de verschillende stadia van de palliatieve fase beschreven en pre-
146
2011|04
Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde
valentiecijfers van symptomen bij patiënten met kanker
in de palliatieve en terminale fase gepresenteerd. Tevens
wordt in dit hoofdstuk een methodiek aangereikt voor een
systematische aanpak van de besluitvorming. De 40 richtlijnen worden in alfabetische volgorde besproken. De ziekte
en symptoom georiënteerde richtlijnen bevatten allemaal
dezelfde opbouw: inleiding, voorkomen, oorzaken, diagnostiek, beleid, stappenplan en gebruikte literatuur. Voor
wetenschappelijke evidence van de diverse behandelingen
in de verschillende richtlijnen staan steeds de niveaus van
bewijsvoering vermeld. Er zijn 27 bijlagen. Deze bevatten
zowel screeningslijsten, scoreformulieren, als protocollen
voor ascitespunctie en hypodermoclyse en een wondmaterialenoverzicht. Minpuntje in de presentatie van deze bijlagen: hier en daar moeilijk leesbaar door de gebruikte kleine
letter. Deze uitgave is ondanks het grote aantal pagina’s
handzaam gebleven vanwege het gebruikte dunne papier.
Het boek eindigt met een synoniemen-geneesmiddelenlijst
en een uitgebreide index. Alle richtlijnen kunnen ook worden geraadpleegd op www.pallialine.nl, de richtlijnen database van de VIKC. Een must voor elke specialist ouderengeneeskunde.
Correspondentieadres
[email protected]
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards