De rol van de huisarts in de laatste levensfase

advertisement
Palliatief – terminale zorg
Paramaribo 24 november 2015
Drs. M. Blom
INHOUD

Wat is palliatieve zorg

De basisprincipes van goede
palliatieve zorg

Competenties van de huisarts

Mogelijke problemen tijdens de zorg

Take home messages
WHO definitie palliatieve zorg (2002)

Is een benadering die de kwaliteit van het leven
verbetert van patienten en hun naasten, die te maken
hebben met een levensbedreigende aandoening,
door het voorkomen en verlichten van lijden, dmv.
vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling
en behandeling van pijn en andere problemen van
lichamelijke, psychosociale en spirituele aard.
Kenmerken palliatieve zorg

Genezing is niet het doel, maar een zo hoog mogelijke kwaliteit van
leven.

De dood is een normaal, natuurlijk proces dat niet wordt vertraagd
of versneld.

Er is aandacht voor lichamelijke en psychische klachten.

De psychologische en spirituele aspecten worden geintegreerd
benaderd.

Emotionele ondersteuning van naasten om te leren omgaan met de
ziekte van de patient en met de eigen rouwgevoelens.

Er wordt in teamverband gewerkt
5 basisprincipes van goede palliatieve zorg

Anticiperen

Continu professionele werkhouding

Betrokkenheid

Respect voor de autonomie van de
patient

Besef dat palliatieve zorg teamwork is
Competenties van de huisarts

Communicatieve vaardigheden.

Medisch-technische vaardigheden.

Vaardigheden op het gebied van goede
dossiervoering.
Oorzaken competentie verschil

Verschil in attitude

Verschil in ervaring

Verschil in kennis

Verschil in vaardigheden
Signalen van een naderende dood

Slaperigheid

Steeds minder eten en drinken

Moeilijk slikken

Reutelen

Troebele ogen

Terminale onrust en angst
Signalen van een naderende dood
 Veranderde
ademhaling
 Doodsmasker
 Verzwakte
hartslag
 Onwillekeurige
 Terminale
 Verlies
bewegingen
koorts
van urine en ontlasting
Mogelijke problemen tijdens de
zorg

langdurig acceptatieproces
 patient en meer nog de familie zijn nog
hoopvol en verwachten wonderen
 communicatie bij grote families
verloopt vaak moeilijk.
Mogelijke problemen tijdens de
zorg

extra belasting(fysiek, psycho-emotioneel)
van familie, verzorgenden en de huisarts


In Suriname ontbreken van richtlijnen.
Gebrekkige medicatie voorziening
Take Home Messages

Palliatief-terminale zorg behoort tot het takenpakket
van de huisarts

Geeft ondanks extra belasting veel satisfactie

zorgrichtlijnen zijn een must.

Teamwork, teamwork, teamwork.
VRAGEN?
Download