Aankondiging prijs “Passie voor palliatieve zorg”

advertisement
Aankondiging prijs “Passie voor palliatieve zorg”
Naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen wordt de
driejaarlijkse prijs “Passie voor palliatieve zorg” in het leven geroepen. Met deze prijs wil de
Federatie inventieve en/of innovatieve projecten voor het voetlicht plaatsen en het sterkste
bekronen en financieel ondersteunen.
Criteria:
Een project voldoet aan de volgende voorwaarden :
-
-
het project kadert binnen de werking van palliatieve zorg in de ruime zin van het woord,
ook projecten vroegtijdige zorgplanning en rouw komen in aanmerking;
het drukt de kernwaarden van palliatieve zorg uit: holistisch, multidisciplinair,
emancipatorisch, …;
het project wordt ingediend door een team van vrijwilligers en/of professionelen, uit om
het even welke setting (thuiszorg, woonzorgcentrum, ziekenhuis, dagcentrum…);
het onderscheidt zich door zijn vernieuwend karakter - inventief en innovatief -, het is
inspirerend voor andere palliatieve teams en kan door hen ook op- of overgenomen
worden, op duurzame wijze;
het project heeft reeds aanvang genomen.
Projecten kunnen ingediend worden tot uiterlijk 20 september 2015, via de volgende link:
klik hier.
De kandidaatstellingen zullen beoordeeld worden door een jury van verschillende specialisten
uit de palliatieve zorgwereld onder voorzitterschap van dr. Alex Peltier, voorzitter van de
Federale Evaluatiecel Palliatieve Zorg. Het winnend project wordt bekroond met een geldprijs
van € 2.000.
De prijs wordt uitgereikt op de viering van 25 jaar Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen op
zaterdag 10 oktober 2015, en overhandigd door Jo Vandeurzen, Vlaams minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Gezin.
Meer informatie kan u steeds bekomen bij Paul Vanden Berghe, directeur van de Federatie, op
het nummer 02 255 30 40 of via [email protected]
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards