Architectuur van zorg - Jeroen Bosch Ziekenhuis

advertisement
E-learning module Palliatieve zorg
Sylvia Verhage
Verpleegkundig specialist oncologie /
consulent Palliatief Advies Team JBZ & regionaal
consultatie team palliatieve zorg
Aanleiding
+
+
+
+
+
Behoefte van verpleegkundigen /
arts-assistenten aan meer kennis en
vaardigheden in zorgverlening aan palliatieve
patiënten
Uniformiteit
Handelen volgens landelijke richtlijnen
Vermindering fysiek onderwijs
Samenwerking Jeroen Bosch Academie met IKZ
Rijke leeromgeving
+
+
Binnen het JBZ Leerplein (digitaal leersysteem)
kan iedereen op elk moment kennis opdoen.
Deze manier van leren is plaats en tijd
onafhankelijk, een computer met internet
toegang volstaat
Opbouw e-module
+
+
+
+
+
+
+
Voordat u start
Palliatieve zorg
Communicatie
Symptomen
Besluitvorming
Beslissingen rond
levenseinde
Psychosociale
ondersteuning en
spiritualiteit
+
+
Complementaire zorg
Zorg voor de professional
Symptomen
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Angst
Anorexie en gewichtsverlies
Dehydratie en vochttoediening
Delier
Diaree
Dyspnoe
Hoesten
Ileus
Klachten van de mond
Misselijkheid en braken
Obstipatie
Pijn
Vermoeidheid
Blended learning
Plenair of afdelingsmoment:
+
Oefenen van competenties
+
Uitwisseling van ervaringen
+
Bevorderen van meningsvorming
Wat gebeurt er met de uitkomsten?
+
+
De kennis in de e-module wordt afgesloten met een toets.
Deze moet met een voldoende worden afgesloten
Uitkomsten worden besproken met unithoofd /bij
onvoldoende resultaat gesprek /ondersteuning met
bedrijfsopleider
Doelstelling
+
+
+
+
Omzetten reguliere scholing pijn /palliatieve zorg 20112012
Verplicht karakter: arts-assistenten /trainees
/verpleegafdelingen-poli’s op maat
Regionale samenwerking Netwerk palliatieve zorg
Uitrol e-module regionaal i.s.m. IKZ
Tot slot
De e-module palliatieve zorg is een verrijking voor
de kennis en kunde van de verpleegkundige /artsassistent
+
<https://www.jbzleerplein.nl>
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards