PowerPoint-presentatie

advertisement
Pionierswerk
• Schuldhulpverlening voor handelaars is
niet vanzelfsprekend
• De bestaande schuldhulpverlening (330
erkende centra met 1800 personeelsleden)
heeft als sluitstuk de Wet op de collectieve
schuldenregeling waardoor handelaars
uitgesloten worden
• Schuldhulpverlening voor
handelsvennootschappen is al helemaal
nieuw
Juridische voortzetting
Efrem vzw
• Efrem was sinds 1997 pionier in de
integrale hulpverlening aan
zelfstandigen
• De hoofdactiviteit is sinds
1/01/2015 met Tussenstap
gefusioneerd tot
• De deelactiviteit ‘schuldhulpverlening’
wordt verzelfstandigd in de bestaande
vzw-structuur
Fusie van Efrem (°1997) en Tussenstap (°2007)
Dyzo is er voor alle zelfstandige
ondernemers in moeilijkheden
• Advies en begeleiding (integrale aanpak)
voor actieven, gefailleerden en exzelfstandigen
• Expertisecentrum
• Activering en sensibilisering
•
•
•
•
•
Willebroekkaai 37 te 1000 BRUSSEL
0800/11106
[email protected]
www.dyzo.be
Erkend en gesubsidieerd door Agentschap
Ondernemen
Armoede bij zelfstandigen
= onderschat probleem
• Academisch onderzoek Prof. Dr. Johan
Lambrecht  15% van de zelfstandigen leeft
structureel in armoede
• Cijfers POD MI (2014): financiële
tegemoetkoming door OCMW >1.100
zelfstandigen in België
• OCMW’s sterkste verwijzer van
zelfstandigen in moeilijkeden
Voorwaarden
• Handelsstatuut (handelaar of
handelsvennootschap)
• Structurele schuldproblematiek
• Handelaar/mandataris kan financiële
problematiek niet meer de baas
• Duidelijke hulpvraag
• Bereidheid om het geheel van de schulden af
te betalen op termijn
• Zaak moet voldoende rendabel zijn om te
kunnen leven, werken én afbetalen
Doel
• Volwaardige schuldhulpverlening voor
handelaars en handelsvennootschappen




Budgetbegeleiding
Budgetbeheer
MyTrustO
Collectieve schuldenregeling volgens de Wet
op de Continuïteit van de onderneming
Operationele doelen
•
•
•
•
Integrale aanpak / maatwerk bieden
Grondige bedrijfsscan
Vorming – training – opleiding
Beleidsadviezen
In een notendop
Boost your administration
• Project dat de administratieve kennis en
vaardigheid van onze hulpvragers wil
verhogen
• In 4 workshops
maandagavond 17 augustus van 19u tot 21u30
maandagavond 7 september van 19u tot 21u30
maandagavond 28 september van 19u tot 21u30
maandagavond 19 oktober van 19u tot 21u30
Maximum 10 deelnemers
Centrum Groenhove, Bosdreef 5 te Torhout.
Samenwerking met OfficeBoost
• Doenja Goutsmet en Heidi Coppens
•
•
•
•
Administratieve ondersteuning bedrijven
Administratieve coaching op de werkvloer
Vormingen en Workshops
Lezingen
Doelen Workshops
De workshops worden gegeven op maat van
de deelnemers met als doel
- Orde creëren in de administratie
- Een eigen systeem uit te werken
- Rendabiliteit bewaken
- Mondiger worden in communicatie met
schuldeisers
Workshop 1
Een efficiënte en logische administratie in
jouwbedrijf. Wat is er nodig? Waar moet je op
letten? Hoe krijg je controle over al die
papieren? Hoe begin je eraan? Talrijke
voorbeelden en tips over hoe je efficiënt jouw
papierenberg onder controle krijgt. Mogelijke
tools en systemen die je kunnen helpen.
Workshop 2
De deelnemers gaan zelf aan de slag. Alle papieren,
die ze maar kunnen vinden en dat te maken hebben
met de zaak mogen ze meebrengen. We leren hen
een logische structuur op te bouwen met al de
aanwezige papieren. Hoe men moet klasseren.
Welke zaken de boekhouder nodig heeft en op
welke manier hij dit wil ontvangen. Hoe ze hun
eigen financiën kunnen opvolgen, tijdig hun
facturen kunnen betalen, een overzicht
openstaande debiteuren kunnen vinden, etc.
Workshop 3
De magie van duidelijke communicatie
Ondernemers met financiële moeilijkheden durven vaak de
brievenbus niet meer te openen uit schrik voor nog méér
facturen. Uit schaamte komen ze niet meer naar buiten en
proberen ze de confrontatie met hun omgeving te mijden. In
deze workshop gaan we dieper in op hoe ze op een
opbouwende manier kunnen communiceren met hun
schuldeisers. Welke stappen kan je ondernemen om op goede
voet te blijven staan met je schuldeisers? De ondernemers
gaan voor zichzelf en voor elke schuldeiser na wat ze kunnen
ondernemen en indien mogelijk ondernemen we reeds de
eerste stappen in deze workshop
Workshop 4
Het is belangrijk dat er een nieuwe manier van werken wordt
geïntroduceerd en komaf wordt gemaakt met de oude en slechte
gewoontes. Wij zullen de ondernemers tips geven over hoe je
productief aan je dag begint en hoe je die kan eindigen zodat je EN je
werk gedaan krijgt EN je ook je papierwerk erdoor krijgt. Er worden
voorbeelden uit de praktijk aangehaald en elke ondernemer zal voor
zichzelf heel concreet formuleren hoe hij dit voor zichzelf kan
organiseren. Er wordt per deelnemer bekeken of er storende
elementen zijn, of er nog bepaalde zaken nodig zijn of tekort zijn om
elke dag opnieuw georganiseerd door het leven te gaan. Elke
deelnemer zal dit voor zichzelf nagaan en actiepunten opstellen.
Officeboost zal nagaan of er ook effectief actie werd ondernomen.
Modaliteiten
• Gratis voor de deelnemers maar we
verwachten
- Aanwezigheid
- Actieve deelname
- Openheid
- Discretie
Armentierssteenweg 11 b2
8957 Mesen
Tel. 057 44 64 78 – elke werkdag
van 8.30 tot 12 uur
Fax. 057 85 95 98
Gsm 0493 10 04 81
[email protected]
www.schulp.be (in opbouw)
Ondernemingsnummer
RPR Ieper 0461 889 353
Hoge return on investment
• 51,03% van de actieve ondernemers is 2
jaar na begeleiding nog steeds actief
• Tijdige stopzetting: sanering van
economisch weefsel
• gefailleerden: sterke inzet op
herintegratie arbeidsmarkt
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards