PowerPoint-presentatie

advertisement
Schuldhulpverlening
Zuinig met beleid
Martijn Schut
Adviseur Stimulansz
Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
1 juli 2012 ?
Schuldhulpverlening vóór de wet
•
•
•
•
Wet op het consumenten krediet
Wsnp
Wet werk en bijstand
Wet financiële dienstverlening
• Gedragscodes NVVK
Wetsvoorstel
Het ondersteunen bij het vinden van een adequate
oplossing gericht op de aflossing van schulden indien
redelijkerwijs is te voorzien dat een natuurlijke persoon
niet zal kunnen voortgaan met het betalen van zijn
schulden of indien hij in de toestand verkeert dat hij
heeft opgehouden te betalen, alsmede de nazorg
Wetsvoorstel
1. Het moet ‘integraal’
2. Verplicht beleidsplan
•
•
•
•
•
•
max. 4 jaar
Resultaten
Kwaliteitsborging
Max. wachttijd
Inwonende minderjarige kinderen
Voorwaarden verplichte basisbankrekening
3. Kan weigeren bij recidive
Wetsvoorstel
4. Kan weigeren bij fraude
5. Moratorium max. 6 maanden
(AMvB: voorwaarden voor gemeente + schuldenaar)
6. Basisbankrekening (Wfd)
7. Maximeren wachttijd
- Binnen 4 wkn vaststelling hulpvraag (3 dagen bij
crisis)
- Geef inzicht in doorlooptijden
Algemene wet bestuursrecht
• Binnen 8 weken besluit over toelating schuldhulp
(Wet dwangsom)
• Besluiten motiveren
Kortom:
Doelgroep, voorwaarden en aanbod goed zwart op wit!
Kaderwet
Regie
Budgetten
2012 e.v.
Bijzondere bijstand
+ € 60 mln.
Schuldhulpverlening
- € 20 mln.
Schuldhulpverlening loont!
Bezuinigen
• 9% gemeenten hanteert
inkomensgrens
• 48% helpt geen zelfstandig
ondernemers
• 26%: eerst inkomen op orde
• 24% weigert recidivisten
• 27% weigert fraudevorderingen
• Laat de klant meer zelf doen
• Kijk naar vaardigheden en
motivatie
Bezuinigen
Bezuinigen
•
•
•
•
Opschalen
Stroomlijning werkproces
Inzet vrijwilligers
Groepsgewijze intakes en
budgetcursussen
• Ondersteuning via internet
Bezuinigen
Bezuinigen
• Kanteling: selectieve en gerichte inzet
producten
• Niet standaard inkomensbeheer
• Alleen schuldregeling indien haalbaar
• Duidelijke afbakening schuldhulp
• Cofinanciering (woningcorporatie,
werkgever, schuldeiser, schuldenaar, …)
• Verwijzen naar private schuldbemiddeling??
Bijdrage schuldeisers
• In artikel 8.1 en 8.2 van de Gedragscode
Schuldregeling van de NVVK staat dat je van
schuldeisers een vergoeding mag vragen voor
schuldregeling en financieel beheer. Het gaat om 9%
van de afloscapaciteit en max. € 50. Voor financieel
beheer mag je € 6 per maand vragen.
• Voor budgetbeheer is dat te vinden in de Gedragscode
Budgetbeheer artikelen 8.1 en 8.2. De NVVK heeft
geen bedragen bepaald.
Vragen of opmerkingen?
Eigen schuld
dikke bult
Wat vindt
onze raad?
Slagboom,
goed idee!
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards