PowerPoint-presentatie

advertisement
Maatschappelijke dienstverlening in
de schuldhulpverlening
Een modulair aanbod
Martijn Schut
Adviseur Stimulansz
• Waar is MD (niet) goed in
• Bestaande beelden
• Wat wil gemeente horen
Duurzaam
Financiële
Dienstverlening
Schuldpreventie
Hoe onderscheidt de
maatschappelijke dienstverlening zich?
In der
Beschränkung
zeigt sich der
Meister
(Goethe)
Management is de
dingen goed doen.
Leiderschap is de
goede dingen doen.
(Peter F. Drucker)
Lang nadat de prijs
vergeten is, wordt
kwaliteit nog
herinnerd.
Familieleus Gucci
Als je geen doel hebt,
kun je niet scoren
20 jaar ervaring
zegt niets.
Je kan het al 20 jaar
verkeerd gedaan
hebben
Als niets helpt,
doe niets!
Freek de Jonge
Hoe onderscheidt de
maatschappelijke dienstverlening zich?
Beelden
• Pappen en nathouden
• Schuldregeling start pas als (psycho)sociale
situatie op orde is
• Onmeetbare resultaten
• Problemen van de klant overnemen
De nieuwe wet biedt kansen voor Maatschappelijke
dienstverlening om actief partner te zijn op gebied van
schulden en schuldhulpverlening
Schulden voorkómen
Het moet ‘integraal’
Maximeren wachtlijst
Tegengaan recidive
Gedrag
beïnvloeden
R
Praktische
ondersteuning
Hulp bij
thuisadministratie
Motiveren
Onderscheiden (niet-) willers
en kunners
Signalering
Modulair aanbod maatschappelijke dienstverlening
Per module
•
•
•
•
•
•
•
Inleiding
Doelgroep
Doelen
Duur en frequentie
Setting
Werkwijze/activiteiten
Randvoorwaarden
Waarom modules?
•
•
•
•
•
•
•
•
Profileren
Transparant
Samenhang
Flexibel
Managementinfo
Kostprijs
Benchmarking
Meetbare resultaten
Modulair aanbod maatschappelijke dienstverlening
Bedankt voor uw aandacht!
[email protected]
Weblog armoedebeleid en schuldhulpverlening
Download