Lees- werkwijzer 9.3 De Sovjet- Unie Rusland onder de tsaar • Hoe

advertisement
Lees- werkwijzer 9.3 De Sovjet- Unie
Kenmerkende aspect
 Het in de praktijk brengen van de totalitaire ideologie communisme.
 De rol van moderne propaganda- en communicatiemiddelen en
vormen van massaorganisatie.
Rusland onder de tsaar
 Hoe bestuurde tsaar Nicolaas II Rusland?
 Tegen welke problemen liepen de Russen aan om Westerse ideeën uit te
voeren in Rusland?
 Hoe reageerden troepen op het vreedzame protest naar aanleiding van de
verloren oorlog. (Russisch- Japanse oorlog)
Rusland in oorlog
 Welke gevolgen had WOI voor de macht en het aanzien van tsaar Nicolaas II?
 Verklaar waarom de Russische troepen alle veldslagen verloren tegen de
Duitsers?
De Februarirevolutie
 Welke gevolgen had het gerucht dat in februari 1917 de ronde ging?
 Welke twee machtscentra ontstonden er in februari 1917 in Petrograd?
 Wat gebeurde er in de sovjets?
De Oktoberrevolutie
 Waarom brokkelde de steun voor de nieuwe Voorlopige Regering snel af?
 Waarom lieten de communisten (bolsjewieken) zich pas horen na februari
1917?
 Leg de toekomstvisie van Lenin uit.
 Hoe verkregen de bolsjewieken van Lenin in oktober 1917 de macht?
Dictatuur van het proletariaat
 Hoe reageerde Lenin op de uitslag van de vrije verkiezingen?
 Wat hield de dictatuur van het proletariaat in?
Dictatuur van de partij
 Wat waren de taken en bevoegdheden van het Politbureau?
 Waarom kun je zeggen dat de communistische partij een massaorganisatie
was?
 Waarom werd de Sovjet- Unie een totalitaire staat genoemd?
NEP en planeconomie
 Wat houdt de Vrede van Brest- Litovsk in en waarom sloot Lenin deze vrede?
 Wat hielde de oorlog tussen de communisten en de Witten in?
 Wat hield de NEP in?
 Wat was het doel van de vijfjarenplannen?
 Hoe werd de landbouw hervormd in de Sovjet- Unie?
 Welke taak vervulden dwangarbeiders in de economie van de vijfjarenplannen?
Noem een Verschijnsel, Ontwikkeling, Gedachte, Gebeurtenis en een Persoon bij de
kenmerkende aspecten:
o Het in de praktijk brengen van de totalitaire ideologie communisme.
o De rol van moderne propaganda- en communicatiemiddelen en vormen
van massaorganisatie.
 2003, tijdvak 1 en 2
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Create flashcards