Rusland 3

advertisement
Ongeveer in 850 na Christus ontstond de "Staat van Kiev". Dit was de voorloper van Rusland. Rusland werd pas
een wereldmacht door tsaar Peter de Grote (1689-1725) en tsarina Catharina II (1762-1796).
De revoluties
In 1914 nam Rusland deel aan de Eerste Wereldoorlog. De oorlog verliep dramatisch. De Russische verliezen waren
enorm
In eigen land was de ontevredenheid groot. Dit kwam door de manier waarop de tsaar het land leidde en door de
verliezen in de oorlog. Er kwam een revolutie, de Februarirevolutie. Daarna kwam er een voorlopige regering, maar die
werd een paar maanden later alweer afgezet in de Oktoberrevolutie.
In 1922 werd de Sovjet-Unie opgericht. De stichter van de
Sovjet-Unie, Lenin, stierf al snel in 1924. Hij werd opgevolgd
door Jozef Stalin. Onder zijn stalinistische bewind vond de
Grote Zuivering plaats. Stalin stuurde al zijn tegenstanders
(mensen met een andere mening, kunstenaars, schrijvers) naar
strafkampen in Siberië (goelags), of hij stelde ze terecht
Het Kievse Rijk omstreeks het jaar 1000
Planeconomie
De productiemiddelen zijn in handen van de staat. De staat bepaalt
wat er geproduceerd wordt. De prijzen worden vastgesteld door de
staat.
De regering regelde hoeveel en wat elk bedrijf moest maken.
Vroeger was Rusland onderdeel van de Sovjet-Unie. Begin 1990 scheurden de drie Baltische staten zich af.
Sovjet-Unie: 15 republieken
Sovjet-Unie viel in 1991 uiteen in 15 landen. Hierdoor wonen miljoenen Russen
buiten Rusland.
Na het uiteenvallen van de sovjet unie ging Rusland van een plan
economie naar een vrijemarkteconomie. Economisch ging het eerst heel
slecht. Veel bedrijven gingen failliet en hun arbeiders raakten werkloos.
Vrijemarkteconomie
economie waarin vraag en aanbod de prijzen bepalen
§3
Veranderingen in de twintigste eeuw: politiek en economie
Basisboek 204 Politiek systeem: centrale staat
 Het [politiek systeem] is de manier waarop een staat bestuurd wordt.
 In een [centraal geregeerde] staat gelden overal precies dezelfde regels. Alles wordt vanuit één centraal
punt geregeld, de hoofdstad.
Basisboek 205 Politiek systeem: bondsstaat
 Een vereniging van staten heet een [bondsstaat] of een [federatie] en wordt geleid door een
bondsregering of een [federale] regering.
 Elke [deelstaat] heeft een eigen regering, een eigen hoofdstad en eigen wetten.
Basisboek 206 Economische systemen
 Het [economische systeem] is de manier waarop in een staat de productie van goederen geregeld is.
 In het [kapitalistische] productiesysteem (ook wel vrijemarkteconomie) wordt de productie geleid door
particuliere ondernemers.
Download