De Koude Oorlog

advertisement
Geschiedeniswerkplaats – 2KGT – 5.2
5.2 De Koude Oorlog
Begrippen
Atoomoorlog: oorlog met atoombommen
Koude Oorlog: vijandigheid tussen de landen in het Westen en het Oostblok tussen
1945 en 1989
NAVO: militair bondgenootschap van de VS en veel Westerse landen.
Oostblok: de Oost – Europese landen onder leiding van de Sovjet-Unie
Supermacht: een erg machtig land. De VS en de Sovjet-Unie waren de supermachten
tijdens de Koude Oorlog
Warschaupact: militair bondgenootschap van de Sovjet-Unie en de landen van het
Oostblok
Samenvatting
Na de Tweede Wereldoorlog kwamen de Sovjet-Unie en de VS als vijanden tegenover
elkaar te staan. Het waren allebei machtige landen en beide hadden atoombommen
waarmee ze elkaar zouden vernietigen.  De periode van 1945 – 1989 noemen we
Koude Oorlog
Verenigde Staten: kapitalistisch, leiders van de NAVO (militair bondgenootschap
Westen)
Sovjet Unie: communistisch, leider van het Warschaupact (militair bondgenootschap
Oosten)
Communisme: In een communistisch land is alles van elkaar. Je hebt geen eigen bezit.
Alles is van de regering en die probeert de producten eerlijk te verdelen onder de
bevolking. Er is geen verschil tussen arm en rijk.
Kapitalisme: Het behalen van winst is in een kapitalistisch land erg belangrijk. Er is
verschil tussen arm en rijk.
De grens tussen het communistische Oosten en het kapitalistische Westen liep dwars
door Europa, dwars door Duitsland, dwars door Berlijn. Deze grens noemen we het
IJzeren Gordijn.
 Oost – Duitsland was communistisch en lid van het Warschaupact (behoorde bij de
Sovjet-Unie)
 West – Duitsland was kapitalistisch en lid van de NAVO (behoorde bij de VS)
 In 1961 werd de Berlijnse muur gebouwd. (Het ene deel van Berlijn hoorde bij het
Oosten, het andere deel bij het Westen. )
In de jaren ’80 ging het steeds slechter de Sovjet-Unie. Het communistische systeem
werkte niet meer goed  bondgenoten luisterden niet maar de Sovjet-Unie en het
Warschaupact werd opgeheven.
 Er kwam een einde aan de Sovjet-Unie
 Werd opgedeeld in 15 landen, waaronder Rusland.
 9 november 1989 : val van de Berlijnse muur  Einde van de Koude Oorlog
www.maaikezijm.com
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards