De koude oorlog - Portfolio Jan Willem van der Werf

advertisement
http://www.youtube.com/watch?v=9LsqfgPx_
Rw
Programma
Afspraken tijdens de les
Maken van naambordjes
Lesinhoud: De Koude Oorlog
Film over de Koude Oorlog
Lesstof over deze periode
Bingospel
Tot slot!
De Koude Oorlog
Jan Willem van der Werf
Wat is de Koude Oorlog?
Van 1947 tot 1989
Aanhoudend conflict/ruzie tussen:
 het Oostblok onder leiding van de USSR/Sovjet
Unie
 het Westen onder leiding van de Verenigde
Staten van Amerika (VS/USA)
Een strijd tussen 2 wereldmachten!
De wereld grotendeels verdeeld in 2
kampen.
Aanhoudende politieke spanning tussen 2
ideologieën:
 het communisme – staatsgeleide markt
 het kapitalisme – vrije markt - democratie
Aanhoudende militaire spanning en dreiging:
 Navo <-> Warschaupact (militaire
bondgenootschappen)
 dreiging van een atoomoorlog
 wapenwedloop
 indirecte conflicten (Noord-Korea, Vietnam, Cuba,
…)
http://www.youtube.com/watch?feature=play
er_embedded&v=RTOQUnvI3CA
Concurrentie




Technologische concurrentie (bv. ruimtevaart)
Sportieve concurrentie
Propaganda-oorlog
Spionage
http://www.youtube.com/watch?v=jF5YFiCyX2
A
Invloed van de Koude Oorlog?












De invloed van de Koude Oorlog was (is) gigantisch, de wereld was
letterlijk in 2 blokken verdeeld
Invloed op het dagelijkse leven van meerdere generaties
muziek, films en literatuur
dagdagelijkse producten
vrije meningsuiting of niet
vrij reizen of niet
ondernemerschap of niet
vrijheid van vereniging of niet
Atoomdreiging
propaganda
…
Nog vele levende getuigen (bv. je
ouders, grootouders, …)
 Neem maar eens een kijkje in:




de platencollectie van je ouders
de filmcollectie van je ouders
de boekenkast van je ouders
…
 Wellicht vind je, naast je ouders, thuis:
Bingo
Maak een keuze van 5 begrippen (uit het lijstje
op de volgende dia) en schrijf deze op.
Zodra je jouw kaartje vol hebt dan
heb je bingo!
USSR
Communisme
Cuba
1947-1949
USA
Kennedy
Berlijnse Muur
Wereldmachten
Communistisch
Kapitalisme
NATO
Warschaupact
Tot Slot!
Dank voor jullie aandacht!
Vul nog even de enquête in.
Nog een fijne dag!
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards