Lesplanformulier Koude Oorlog.

advertisement
HvA Onderwijs en Opvoeding
lerarenopleidingen vo/bve
lesplanformulier A 1
naam student
: Jan-Willem van der Werf
naam school
: HvA
werkbegeleider : Nancy Heilbron
opleiding
: Aardrijkskunde
klas
: VMBO 2
datum van de les: 14-06-2012
Lesonderwerp: Een inleiding geven over de Koude Oorlog. Duidelijk maken dat het gaat om
een conflict tussen Oost en West.
beginsituatie van de leerlingen
Leerlingen hebben gedurende het gehele jaar geschiedenisles gehad en m.b.t. de periode al
les gehad over de 2e wereldoorlog. Het is mij niet bekend of hen al iets is verteld over de
Koude Oorlog.
algemene doelstellingen van deze les
Benodigde begrippen:
Koude Oorlog
Oostblok
Westen
Sovjet Unie
USSR
Communisme
Kapitalisme
Wapenwedloop
vaardigheden:
Reproductie
Luisteren
De leerling moet kunnen beschrijven wat er
met de Koude Oorlog wordt bedoelt.
De leerlingen kunnen aangeven tussen wie
het conflict van de Koude Oorlog ging?
De leerling kan voorbeelden geven van de
invloed van de Koude Oorlog.
concrete lesdoelen
doel
1: Kennisoverdracht m.b.t. de aard van de koude Oorlog
doel
2: Inzicht geven dat we in de wereld van vandaag de Koude Oolog nog kunnen
terugzien.
doel
3: Interesse opwekken voor de onderwerpen zoals hierboven genoemd.
eigen leerdoelen van de studenten:
doel
1: Klassenmanagement
1
doel 2: Hoe breng ik de lesstof op een leuke manier bij de kinderen
doel 3: Het motiveren van de interesse van de kinderen voor dit onderwerp en
geschiedenis an sich.
Doel: 4: Ik wil graag testen of het werkt om met een muziekje de klas stil te krijgen bij de
opening van de les.
2
HvA Onderwijs en Opvoeding
lerarenopleidingen Biologie
geplande lesdoel
tijd
nr.
lesinhoud (lesstof)
didactische werkvormen
hulpmiddelen
leeractiviteit:
wat doet de
leerling/student?
Schrijft zijn/haar naam op
een blaadje
onderwijsactiviteit:
wat doe ik?
Mezelf voorstellen
Smartbord
5 min
1
Kennismaking en doornemen
lesopbouw
5-10 min
2
Instap. Anekdote
Wat is de Koude Oorlog en
tussen wie ging het.
Luisteren, maakt
aantekeningen
Geef m.b.v. een plaatje,
muziek binnen mijn
presentatie uitleg
Smartbord,
internetverbinding
5-10 min
3
Waar ging de koude oorlog
over.
Luisteren, maakt
aantekeningen
Geef m.b.v. een plaatje
binnen mijn presentatie
uitleg
Smartbord,
internetverbinding
5-10 min
4
Wat is de invloed geweest van
de koude oorlog.
Luisteren, maakt
aantekeningen, beantwoord
vragen
Geef m.b.v. een plaatje
binnen mijn presentatie
uitleg
Smartbord,
internetverbinding
5 min
5
Bingo
Kinderen strepen de
antwoorden op hun
bingokaart af.
Ik stel vragen. De
antwoorden kunnen de
kinderen op hun Bingokaart
afstrepen scheidsrechter
tijdens het spel
Winnaars winnen een
lolly
3
Download