Het Leven in de Middeleeuwen | PDF-versie

advertisement
Het Leven in de Middeleeuwen
Auteur
E i Kiwijs
Laatst gewijzigd
26 juli 2011
Licentie
CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie
Webadres
https://maken.wikiwijs.nl/32140
Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs is
hét onderwijsplatform waar je leermiddelen zoekt, maakt en deelt.
Inhoudsopgave
Webquest
1. Inleiding
2. Taak
3. Werkwijze
4. Bronnen
5. Beoordeling
6. Terugblik
7. Docentpagina
Over dit lesmateriaal
Pagina 1
Het Leven in de Middeleeuwen
Webquest
Onderwerp
Het leven in de Middeleeuwen
Schooltype
PO
Doelgroep
Groep 5 & 6
Vakgebieden
Geschiedenis
Aantal personen 1 leerling
Totale tijd
3 tot 5 klokuren
Welkom allemaal!
Leuk dat jullie deze WebQuest bezoeken! Deze WebQuest gaat over het leven in de Middeleeuwen.
Je vindt er opdrachten, informatie, filmpjes en links voor andere handige sites.
Veel plezier en succes!
1. Inleiding
In het vorige tijdvak hebben jullie geleerd hoe de mensen vroeger in en bij een kasteel woonden en
werkten. Heel belangrijk was het gewone dagelijkse leven.
Het volgende hoofdstuk waarmee jullie gaan werken heet 'Naar de stad'. Ook belanden we in het
nieuwe tijdvak: 'Tijd van steden en staten', van 1000-1500. In het nieuwe hoofdstuk komt het
dagelijks leven in een stad in de Late Middeleeuwen aan de orde. Er zijn grote overeenkomsten.
We nemen een kijkje in het leven in een Middeleeuwse stad.?
2. Taak
Normaal beginnen we de les met ons boek en een kleine inleiding. Vandaag gaan we de
geschiedenisles heel anders aan pakken.
Je werkt vandaag met z'n tweeën. Je gaat de antwoorden op de vragen opzoeken op internet. De
sites die jullie mogen gebruiken vindt je onder het kopje 'bronnen'. Daar staan de links. Klik erop, en
je komt op de site terecht.
Je ziet hieronder een aantal opdrachten staan. Deze staan ook op je werkblad, dan kun je ze invullen.
Wanneer je niet meer weet wat je moet doen kijk je bij het kopje 'proces'. Daar staat alles nog een
keer precies uitgelegd!
Pagina 2
Het Leven in de Middeleeuwen
Veel plezier en succes!
Het dagelijks leven
1. Noem minstens 3 verschillen tussen het dagelijks leven van toen en nu.
Hygiëne
2. Waardoor was het ongezond om in een stad in de Middeleeuwen te leven?
Ziektes
3. Noem minstens 2 ziektes die voorkwamen in de Middeleeuwen.
4. Zijn ziektes nu nog steeds zo besmettelijk? Hoe komt dat denk je?
5. Waardoor werd de pest overgebracht op mensen?
Kwakzalvers
6. Wat is een kwakzalver?
7. Wat doet een kwakzalver?
Eindopdracht?
3. Werkwijze
Wat moet je doen? Hieronder staat alles nog eens precies beschreven. Je kunt meteen aan de slag!
1. Lees de opdrachten bij het kopje 'taak'.
2. Jullie gaan in tweetallen antwoorden zoeken op de vragen die je hebt gekregen. Bij het kopje
'bronnen' vindt je de sites die je mag gebruiken.
3. Klik op een link en je komt op een pagina. Probeer daar het antwoord te zoeken. Ga de tekst niet
helemaal lezen, dat kost teveel tijd. Bekijk de tekst en kijk vooral goed naar de kopjes. Zo vindt je het
antwoord sneller!
4. Wanneer je een antwoord op een vraag hebt gevonden vul je die in op het werkblad.
5. Alle antwoorden ingevuld? Dan mag je beginnen aan de eindopdracht. Die staat op je werkblad.
Je kunt de computer afsluiten, deze opdracht maak je namelijk in de klas. Daar vindt je alle spullen.?
4. Bronnen
Hier vind je de sites die je kunt gebruiken voor het beantwoorden van de vragen. Ook zit er een
filmpje bij. In dat filmpje kun je heel veel antwoorden halen, en het is ook nog eens leuk om ernaar te
kijken! Doe je best!
De sites:
Pagina 3
Het Leven in de Middeleeuwen
1. http://web.teleblik.kennisnet.nl/tsr/player/po/fid/1094460
2. http://middeleeuwen.web-log.nl/middeleeuwen/2005/08/milieuvervuilin.html
3. http://proto2.thinkquest.nl/~llc188/html/?pagina=gezondheid1
Waneer het filmpje bij site 1 niet vanzelf start ga je naar http://po.teleblik.nl/. Je typt in bij zoek hier:
middeleeuwen. Kies dan voor het filmpje 'Op straat in de Middeleeuwen'.
Onderaan bij site 3 staan twee pijlen. Als je op de rechter pijl klikt, ga je naar de volgende pagina.
Daar staat nog veel meer informatie die je kunt gebruiken. Kijk goed naar de kopjes!?
5. Beoordeling
Als de kinderen de vragen hebben gemaakt en dus antwoorden hebben gegeven op de vragen, is
het belangrijk om ze ook het definitieve antwoord te 'geven'. Dit kun je doen door de opdrachten na
te bespreken, of door ze een correctiemodel te geven.
Wanneer je de antwoorden klassikaal nabespreekt kun je ook vragen naar het proces; Wat vond je
moeilijk?, Waarom heb je die vraag fout?, Wist je niet waar je moest zoeken? De kinderen én de
leerkracht leren hiervan.
6. Terugblik
Pagina 4
Het Leven in de Middeleeuwen
Veel mensen leefden in de Middeleeuwen van de landbouw. Er waren toen natuurlijk nog geen
tractoren en andere machines om het land mee te bewerken. Alles werd met de hand en eenvoudig
gereedschap gedaan. Maar in de loop van de tijd werden er steeds betere manieren gevonden om
het land te bewerken.
Door deze verbeteringen werd het werk van de boeren minder zwaar. Maar nog belangrijker was, dat
de oogsten veel groter werden. Zelfs zo groot dat er voedsel overbleef. Handelaren kochten het
voedsel dat overbleef op van de boeren. Op de markten verkochten ze dit weer.
Omdat de handelaren geen tijd hadden om zelf hun kleren te maken en voor andere dingen die ze
wilden verkopen te zorgen, gingen anderen dat voor hen doen. Die verdienden daar weer mee. Dat
waren de ambachtslieden: kleermakers, meubelmakers, timmermannen, mandenmaker,
wagenmakers, smeden, zadelmakers, en schoenmakers. Ook werd er gehandeld met het buitenland.
Het dagelijks leven speelde zich op straat af, op het marktplein, in de winkelstraten en in de
werkplaatsen. De mensen woonden en werkten dicht op elkaar.
Op de straten lagen nog geen stenen. Als het hard regende veranderden ze in modderpoelen.
Varkens, kippen en honden liepen er vrij rond. Aan het schoonmaken van straten dachten de
mensen niet. De dieren konden dus tussen het vuil dat de mensen op straat gooiden genoeg voedsel
vinden.
Een waterleiding en riool bestond niet in de Middeleeuwen. Het drinkwater haalden de mensen uit
putten. Deze putten waren besmet door het vuil van de straten.
De hygiëne was verschrikkelijk. In de Middeleeuwen maakten de mensen zich er niet zo druk om. De
mensen maakten zich niet zo druk over vuil dat er was en vieze luchtjes die daar hingen. De W.C.
was een soort gat waar je op moest gaan zitten. Dit gat kwam uit op de gracht of een beerput (dit is
een put waarin alle menselijke uitwerpselen opgevangen werden.)
Door al deze omstandigheden was het wonen in een stad niet gezond. Er braken vaak gevaarlijke
ziekten uit. Ook aten de mensen niet gezond en hadden ze geen verwarming. Het was er dus altijd
koud. Zo werden de mensen nog sneller ziek.
Een hele bekende en ernstige ziekte was ‘de pest’. Andere ziektes die vaak voorkwamen zijn
‘cholera’ en ‘scheurbuik’.
Wanneer de mensen aan de pest leden kregen ze hoge koorts, bulten op hun lichaam en ze kregen
uitslag. Het waren gekleurde vlekken.
De pest was een zeer besmettelijke ziekte! Meestal was het zo dat als een moeder de ziekte had, de
kinderen en familie ook snel de ziekte kregen. Maar ook huisdieren en vee werden ziek. Heel vaak
gingen mensen er aan dood.
Wanneer de pest uitbrak in een huis, lieten de anderen mensen die daar woonden de zieke vaak in
de steek. Dat is natuurlijk niet leuk, maar de mensen waren veel te bang om ook ziek te worden.
De mensen dachten dat de pest zich verspreidde door de lucht. Veel mensen deden dan ook dikke
mantels aan en maskers voor het gezicht. Pas 500 jaar later ontdekte men dat de pest verspreid
werd door vlooien en ratten! Omdat het zo vies op straat was konden de ratten daar goed leven. De
Pagina 5
Het Leven in de Middeleeuwen
ratten liepen dus in de steden rond. Dan sprongen de vlooien van de ratten op de mensen. Zo
kregen de mensen de pest.
De pest komt eigenlijk uit Azië. Mensen haalden verschillende producten uit het buitenland. Via
schepen is de ziekte overgekomen naar Europa.
Mensen konden in de Middeleeuwen niet zomaar even naar de dokter gaan om een middeltje tegen
een ziekte te halen. Vroeger gingen ze naar de kwakzalver. Een kwakzalver was toen een soort van
dokter. Door naar de urine en bloed van de zieke mensen te kijken kwam de kwakzalver erachter
welke ziekte hij/zij had. Hij beweerde dan dat bepaalde middeltjes hielpen tegen ziektes. De
middelen tegen de ziekte had de kwakzalver ook niet altijd. Soms wist hij niet eens welke ziekte het
was. De kwakzalvers wisten er natuurlijk niks van, maar de mensen geloofden erin. Ook moesten ze
de kwakzalver veel betalen.
Tegenover nu was het leven in de Middeleeuwen armoedig en zwaar.
7. Docentpagina
De kinderen maken opdrachten door middel van informatie die ze vinden op de gegeven sites. Die
kun je vinden onder 'bronnen'. Ook de leerkracht kan daar een kijkje nemen om wat meer informatie
op te doen. Meer achtergrond informatie kun je vinden bij 'conclusie'. Hieronder geef ik nog wat extra
algemene informatie en tips.
Algemene informatie en tips
Om kinderen zelfstandig met een WebQuest te laten werken moeten ze al wat ervaring hebben met
het werken op de computer. Het is handig als ze de basisvaardigheden beheersen. Als je de
WebQuest van te voren klaar zet kunnen de kinderen meteen aan de slag.
De kinderen gaan in tweetallen aan de slag. Om de vragen te kunnen beantwoorden gaan ze op
zoek naar informatie. Deze kunnen ze vinden op verschillende ( gegeven ) sites. Ze moeten dus
goed zoeken en kiezen uit antwoorden. Nergens staat precies hetzelfde. Kinderen leren zo om ook
een eigen antwoord te formuleren en om samen te werken. Doordat ze intensief aan de slag zijn met
vragen en informatie gaan ze diep in op de stof.
Deze WebQuest gaat over het leven in de Middeleeuwen ( specifiek over het tijdvak 'Steden en
staten' ). Het is daarom van belang dat ze de tijdvakken daarvoor hebben behandeld en de stof (
gebeurtenissen ) daarvan kennen. Zo leren ze geschiedenis in logische ( chornologische ) volgorde.
TIP: Een WebQuest alleen is denk ik niet voldoende voor het vullen van één les. Door een aantal
andere 'activiteiten' toe te voegen creëer je een hogere betrokkenheid en wordt de les interessanter.
Bij deze les heb ik gebruik gemaakt van een bijpassend verhaal en filmpjes. Ik heb een fragment
gekozen uit 'Kruistocht in spijkerbroek' van Thea Beckman. Geschikte filmpjes ( voor welk onderwerp
dan ook ) kun je onder andere vinden op http://po.teleblik.nl/ en http://www.schooltv.nl/beeldbank/.
Veel plezier en succes met het gebruik van deze WebQuest!?
Pagina 6
Het Leven in de Middeleeuwen
Over dit lesmateriaal
Colofon
Auteur
E i Kiwijs
Laatst gewijzigd
26 juli 2011 om 16:00
Licentie
Dit lesmateriaal is gepubliceerd onder de Creative Commons
Naamsvermelding 3.0 Nederlands licentie. Dit houdt in dat je onder de
voorwaarde van naamsvermelding vrij bent om:
het werk te delen - te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk
medium of bestandsformaat
het werk te bewerken - te remixen, te veranderen en afgeleide werken
te maken
voor alle doeleinden, inclusief commerciële doeleinden.
Meer informatie over de CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie
Aanvullende informatie over dit lesmateriaal
Van dit lesmateriaal is de volgende aanvullende informatie beschikbaar:
Leerniveau
Primair onderwijs; PO groep 6; PO groep 5;
Leerinhoud en doelen Geschiedenis;
Eindgebruiker
leerling/student
Moeilijkheidsgraad
gemiddeld
Studiebelasting
0 uur en 50 minuten
Trefwoorden
het leven in de middeleeuwen, middeleeuwen
Gebruikte Wikiwijs Arrangementen
Arrangementen, . (2011). Sjabloon Webquest.
https://maken.wikiwijs.nl/28246/Sjabloon_Webquest
Pagina 7
Het Leven in de Middeleeuwen
Download