format werkstuk Middeleeuwen

advertisement
Format werkstuk geschiedenis
Europa tijdens de Middeleeuwen
Je gaat een werkstuk maken over de Middeleeuwen.
Dit werkstuk wordt een uiteenzetting van feiten, ingezoomd op een aantal aspecten.
De hoofdstukindeling:
H1. Europa vóór de Middeleeuwen
H1.1 De opkomst van het Christendom
H1.2 Achterblijfselen van de Grieks-Romeinse cultuur
H1.3 Waarom het rijk van Clovis verviel
H2. Middelen van bestaan
H2.1 De agrarische samenleving
H2.2 Handel en ambachtslieden
H2.3 Afname van de bevolking
H3. De macht van de kerk
H3.1 Het schisma
H3.2 Monniken tijdens de Middeleeuwen
H3.3 De bekering van Clovis
H4. Middeleeuwen in de kunst en media
H4.1 Middeleeuwen in de beeldende kunst
H4.2 Middeleeuwen in films en games
H5. Verwerkingsopdracht
A: kies een kunstwerk uit die periode en analyseer het op de aspecten ‘kleur’, ‘compositie’ en ‘stijl’
B: kies een game die de Middeleeuwen behandeld en analyseer hoe deze periode wordt weergegeven. Welke
kenmerken van de Middeleeuwse samenleving zie je terug in het spel en hoe is de sfeer?
C: neem een interview af met iemand die bij een museum werkt. Bedenk pakkende vragen over hun collectie
en hoe hij/zij het vindt om deze stukken te tonen aan publiek.
Informatie opzoeken
Je informatie kun je op veel plekken vinden. Naast het overvolle internet kun je ook terecht in:
-je geschiedenis methode;
-de bibliotheek: boeken over de Middeleeuwen geven vaak in beeld en tekst mooi weer wat er is gebeurd;
-encyclopedieën of wereldatlassen: vooral in die laatste vind je tientallen tabellen met gegevens;
-interviews met mensen die bij museums werken. Zulke persoonlijke verhalen geven de periode echt ‘een
gezicht’. Hiermee bedoelen we: door naar dit soort kunstvoorwerpen te kijken, kun je je goed inbeelden hoe
het geweest moet zijn.
Bronvermelding
Een werkstuk als deze illustreer je natuurlijk met een overvloed aan afbeeldingen en tabellen met gegevens!
Maar let op: de opmaak van het werkstuk moet duidelijk en overzichtelijk blijven! En zorg dat je alles in je eigen
taal omschrijft! Gigantische lappen tekst, direct gekopieerd van het internet vallen op en daar krijg je dan ook
direct een onvoldoende voor.
Ook moet je werkstuk absoluut een bronvermelding hebben!
Hieronder een paar voorbeelden van juiste bronvermelding:
- http://www.uiowa.edu/~africart/toc/people/Kongo.html (H4.1: geschiedenis van het land: hoe de bevolking
van Congo zich heeft opgebouwd in de loop van de jaren)
-Boek: Congo, een geschiedenis, D. van Reybrouck, 2010 (‘H4.2: geschiedenis van het land’: hoe het politieke
systeem geworden is wat het vandaag de dag is)
Minimum aantal hoofdstukken: 6
Minimum aantal pagina’s: 12
Maximaal aantal pagina’s: 24
Verplicht lettertype: Calibri
Verplichte lettergrootte normale tekst: 11
Verplichte lettergrootte hoofdstukkoppen: 14
Verplichte lettergrootte subhoofdstukkoppen: 12
Download