Toets WO Schrift, Veiligheid en Bestuur in de

advertisement
Toets W.O.
Schrift, Veiligheid en Bestuur in de Oudste Tijd, Oudheid en Middeleeuwen
Naam: …………………………………………………………………………Nr. …………
…. / 40
1. De tijdslijn
….. / 10
a) Teken een tijdslijn en duid het jaar “0” aan.
b) Noteer de historische periodes (oudste tijden, oudheid en middeleeuwen) op
de tijdlijn met hun juiste begin- en einddatum.
c) Duid aan - met een pijl - in welke periode volgende materialen en constructies
werden gebruikt door ze met een lijntje te verbinden.
1
2. Verbind de afbeeldingen uit kolom A en met de afbeeldingen uit dezelfde
historische periode uit kolom B.
….. / 5
Kolom A
Kolom B
2
3. Het schrift: benoem de tekening en noteer uit welke historische periode ze komt.
….. / 8
Tekening
Naam
Periode
3
4. Geef 3 verschillende functies waarvoor de mensen in de prehistorie vuur
gebruikten?
…. / 3
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------
5. Bestuur
…. / 4
a) In de middeleeuwen waren niet alle mensen gelijk. Hoe werd de structuur van
deze maatschappelijke indeling in de middeleeuwen genoemd?
---------------------------------------------------------
b) Teken de structuur van de middeleeuwse samenleving en noteer hierbij de
volgende standen: geestelijken, de adel en de boer.
4
6. Zijn deze uitspraken juist of fout, omcirkel je antwoord en leg kort uit.
…. / 10
Boeken waren goedkoop in de middeleeuwen.
Juist
fout
In de Oudste Tijden waren de mensen allemaal gelijk.
Juist
fout
Vuur diende in de oudste tijden enkel om eten te koken.
Juist
fout
Een vuurboog werd gebruikt om dieren te doden.
Juist
fout
Een vuursteen werd gebruikt om dieren te doden.
Juist
fout
In het Romeinse Rijk konden er meer mensen lezen en schrijven
dan in de Middeleeuwen.
Juist
fout
5
Een aquaduct was belangrijk voor de verdediging van de
Romeinse steden.
Juist
fout
Het Latijnse alfabet vormde het schrift in de oudheid.
Juist
fout
De schildpad-formatie was een strategie van het Romeinse leger.
Juist
fout
De mensen in de middeleeuwen gebruikten parfums op de stank
van de pest te camoufleren.
Juist
fout
6
Download