Andere uitingen

advertisement
Andere uitingen
Cultuur middeleeuwen
65 Wat waren in het onderwijs in het grootste
deel van de Middeleeuwen de belangrijkste
vakken? En hoe valt dat te verklaren?
• - De belangrijkste vakken waren lezen en
schrijven, sterrenkunde en muziek.
• - Die vakken waren van nut voor geestelijken
omdat zij data moesten kunnen berekenen en
de mis moesten kunnen zingen.
• 66 Waardoor nam in de Late Middeleeuwen
de vraag naar onderwijs aan niet-geestelijken
toe?
• - De regeringen en de stadsbesturen hadden
toen meer ambtenaren nodig.
• - De groeiende handel vroeg om goede
boekhouders.
67 Welke belangrijke veranderingen vonden er in de
Late Middeleeuwen plaats op de volgende gebieden:
• a rechtspraak,
• Bestudering van het Romeinse recht leidde onder
andere tot de afschaffing van het godsoordeel en
het invoeren van de bekentenis en
getuigenverklaringen als bewijsmateriaal. Dit had
wel tot gevolg dat men ging martelen (pijnbank)
om een bekentenis te krijgen.
• b literatuur,
• In de Late Middeleeuwen ontstond een ander
soort literatuur, de lyriek. Het zijn korte gedichten
over verdriet en vreugde, vaak ook over de liefde.
In de 13de eeuw kwam nog een ander soort
literatuur naar voren: korte spotdichten, novelles
(korte verhalen), fabels en leerdichten, waarin
kritiek geuit werd op de samenleving en aan de
hand van voorbeelden werd duidelijk gemaakt
hoe de mensen zich moesten ge-dragen.
• c bouwkunst.
• In de bouwkunst veranderde de bouwstijl: de
romaanse bouwstijl ging over in de gotische.
Verder gingen naast de Kerk ook rijke burgers
opdrachten geven aan bouwmeesters. Er
werden nu ook indrukwekkende huizen van
kooplieden, stadhuizen en waaggebouwen
gebouwd.
Huiswerk
•
•
•
•
Vraag 7 blz 37
Vraag 10 blz 38
Vraag 14 blz 38
Vraag 21 blz 39
Download