Goederen- transportverzekering

advertisement
Goederentransportverzekering
Van basis
tot een bijzondere dekking.
Wij stellen alles in het werk om onregelmatigheden tijdens het vervoer te voorkomen. Toch kan het zijn dat u
wordt geconfronteerd met een financieel nadeel als gevolg van schade en/of verlies. Op grond van (inter)nationale wetten en verdragen is een vervoerder slechts beperkt aansprakelijk voor de ontstane materiële schade die
kan leiden to financiële risico’s voor u als opdrachtgever.
Om dit risico te beperken, dan wel uit te sluiten, kunnen wij u een goederentransportverzekering aanbieden.
Wij informeren u hier graag over via deze flyer.
Wim Bosman Holding B.V.
T: +31 (0)314 678 540 | E: [email protected] | W: www.wimbosman.com
Dekking
De polis die wij als Wim Bosman/Mainfreight voor u af kunnen sluiten
biedt een All Risks dekking/verzekering.
All Risks verzekeringen bieden de meest uitgebreide dekking in geval
van schade aan goederen. Hoewel de naam wellicht anders doet
vermoeden, zijn met name genoemde risico’s uitgesloten van deze
dekking. Deze risico’s staan rechts in de kantlijn vermeld.
Tevens kunnen eventuele retourzendingen onder de dekking gebracht worden, zij het dat verzekeraars hier een redelijke extra
premie voor in rekening kunnen brengen.
Voordelen voor u als
opdrachtgever:
Volledige schadeloosstelling;
Geen last van de beperkte aansprakelijkheid van de vervoerder;
Niet afhankelijk van lang-
slepende verhaalacties;
Schadeloosstelling in geval van overmacht van de ver
voerder en averij grosse.
Wat krijgt u niet vergoed?
Rekenvoorbeeld
U vervoert via ons een zending van 1.000 kilogram, met een waarde
van € 60.000,00 van Utrecht naar München. Door een fout van ons als
vervoerder raakt uw zending compleet beschadigd of zoek. Wij zijn
hiervoor aansprakelijk, alleen wel beperkt conform het CMR verdrag
(internationaal vervoer) tot 8,33 SDR (± € 10,00) per bruto kilogram
gewicht, tot maximaal € 10.000,00. U blijft nu met een verlies van
€ 50.000,00 zitten. In geval van binnenlands vervoer is de aansprakelijkheid van de vervoerder conform de door ons gehanteerde AVC condities 2002 zelfs maar € 3,40 per bruto kilogram gewicht, dus in dit
geval maximale vergoeding van € 3.400,00. De premie voor de zending in dit voorbeeld bedroeg € 60,00 plus € 25,00 administratiekosten
waardoor voor € 85,00 het financiele ricisco van € 50.000,00 zou zijn
afgedekt.
Schades die uitgesloten zijn van
dekking zijn:
Schade door opzet;
Schade door eigen gebrek,
bijvoorbeeld een schade die direct uit de goederen zelf
voortkomt;
Schade veroorzaakt door eigen nalatigheid
Schade door eigen bederf:
natuurlijke achteruitgang van een goed;
Schade door oorlog;
Schade als gevolg van een
nucleaire reactie.
Van waar tot waar is er dekking?
Welke premie is op uw
transport van toepassing?
Wij kunnen u een zogeheten warehouse-to-warehouse dekking
bieden. Dit houdt in dat de dekking in gaat vanaf het moment dat uw
goederen door ons opgehaald worden en pas eindigt wanneer wij de
goederen op bestemming hebben gelost. Alle risico’s van op- en overslag tijdens het transporttraject zijn hierbij inbegrepen.
Indien uw goederen voor langere tijd bij ons, of door ons opgeslagen
dienen te worden, dan kunnen wij u tevens een verblijfsdekking aanbieden.
Wim Bosman Holding B.V. | T: +31 (0)314 678 540
E: [email protected]
W: www.wimbosman.com
De premie welke op uw transport
van toepassing is, is afhankelijk van
een aantal factoren. Factoren die
hierbij van belang zijn, zijn het soort
goederen die u laat vervoeren, de
plaats van herkomst of bestemming,
de waarde van de goederen en de
wijze van vervoer.
Download