PowerPoint-presentatie

advertisement
Zicht op verzekeringen voor
verenigingen en instellingen
21 april 2016, Mart Hanssen
Zicht in een notendop
2
Mart Hanssen in een notendop
•
•
•
•
•
3
Senior zakelijk risicoadviseur
30 jaar ervaring
In de gezondheidszorg,
bedrijfsleven en verenigingen
en stichtingen zoals b.v. Huis
van de Kunsten en het LSO
Persoonlijke afhandeling
Ontzorgt
Risico’s Rechtspersonen
In om de gebouwen
opstallen
inventaris en goederen
bedrijfsschade / extra kosten
computerapparatuur
cybercrime
Transport en Motorrijtuigen
schade aan of met eigen voertuigen
schade aan mensen en goederen die vervoerd worden
Inkomens en vermogensbescherming
aansprakelijkheid van de rechtspersoon
aansprakelijkheid van de bestuurders en toezichthouders
rechtsbijstand
Ziekte en Verzuim
loondoorbetalingsverplichting
collectieve ongevallenverzekering
4
Opstal/inventaris/goederen
Verzekeringsbasis:
herbouwwaarde opstallen
nieuwwaarde inventaris en goederen
Dekking beperkt:
brand, ontploffing, blikseminslag, storm.
(flexa)
Dekking uitgebreid:
flexa + waterschade, rook en roet diefstal na
braak.
Bijzonderheden:
herbouwplicht bij monumentenpanden
clausules; inbraakdetectie, NEN keuring, buitenopslag
huurdersbelang
5
Transport en motorrijtuigen
Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen (WAM)
Verplichte verzekering
Dekking
WA (wettelijke aansprakelijkheid)
Casco (schade aan motorrijtuig)
Aanvullende verzekeringen:
Ongevallen inzittenden
Schadeverzekering inzittenden
Vervoersverzekering tbv goederen
6
Bedrijfsaansprakelijkheid (AVB)
Hoedanigheid:
Wat doet de rechtspersoon
AVB beschermt de rechtpersoon tegen claims van derden:
zoals externen, personeel, vrijwilligers.
Verzekerd bedrag:
€ 2.500.000,- per gebeurtenis
Eigen risico’s:
van € 100,- tot € 500,- per gebeurtenis
Schadevaststelling altijd op basis van dagwaarde
7
Bestuursaansprakelijkheid (BTA)
Verzekerd bedrag:
afhankelijk van de grootte van de
rechtspersoon
Verzekerden:
iedereen die bestuurstaken uitoefent.
Voor kleine rechtspersonen standaard producten.
Premie
8
tussen de € 200,-.
Burgerlijk wetboek regelt
aansprakelijkheid
•
•
•
Inbreuk op een recht
Doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht
Doen of nalaten in strijd met een ongeschreven maatschappelijk
aanvaarde zorgvuldigheidsnorm
•
Is de fout (dit doen of nalaten) toerekenbaar
•
Heeft de benadeelde eigen schuld
• Causale verdeling schade
• billijkheidscorrectie
9
Rechtsbijstand
Verzekerd bedrag:
Juridische hulp door verzekeraar voor
problemen met leveranciers, overheid (geen
boetes), personeel en andere derden.
Verzekerd bedrag voor externe advocaat kosten.
10
Ziekteverzuimverzekering
Verzekerd de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever
Meestal:
in het eerste jaar 100 % uitkering
in het twee jaar 70 % uitkering
Eigen risico:
vanaf 2 weken tot 26 weken
Altijd in combinatie met arbodienst.
11
Collectieve ongevallen verzekering
Uitkering bij overlijden:
Uitkering bij blijvende invaliditeit;
24 uurs dekking of functiedekking
Vaak leeftijdsgrens 70 0f 80 jaar, daarboven beperkte verzekerde
bedragen
12
Evenementen
Valt dit evenement onder de eigen aansprakelijkheidsverzekering
Welke kosten blijven als het evenement niet doorgaat.
Worden goederen van derden ingehuurd (opzichtschade)
13
Bewust omgaan met verzekeren
•
•
•
•
•
•
•
Inschatten risico
Kan ik het risico dragen?
Wil ik het risico dragen?
Is het risico te beperken of te voorkomen?
Wat kost een verzekering?
Premie en eigen risico?
Welke dekking
•
Advies en vragen………..
Heeft u zicht op uw verzekeringen?
Dank voor uw belangstelling.
14
Verzekering van de gemeente
Maastricht
•
•
•
•
15
Verzekering voor
vrijwilligers. Dus niet
voor rechtspersonen,
dus verenigingen en/of
stichtingen.
Vangnetverzekering,
verzekeringspakket.
Hoe ver gaat de dekking
van de gemeente?
Verantwoordelijkheid
bestuur
Polis bij AON
Download