Productkenmerken voor u als intermediair

advertisement
AEGON Zakenpakket
Productkenmerken
voor u als intermediair
Algemeen
Waarom?
Bescherming tegen de gevolgen van een schade, zowel in
financiële als in praktische zin. Want bij een calamiteit is
een schade-uitkering alleen niet voldoende om als bedrijf te
overleven.
Voor wie?
Uw klant is ondernemer en hij wil zich goed verzekeren tegen
schade ongeacht de bedrijfstak waar hij werkzaam in is.
Wat wordt verzekerd?
Het AEGON Zakenpakket bevat alle belangrijke
schadeverzekeringen met keuze uit de risico’s op de
volgende gebieden:
Bedrijfsverzekering
-Gebouwen
-Inventaris/goederen
-Glas
-Lichtreclame
-Kantoorelektronica
-Reconstructiekosten
-Extra kosten
-Kostbaarheden
-Bedrijfsschade
-Milieuschadeverzekering
Aansprakelijkheid
- Arbeidsongevallen zonder aansprakelijkheid
Bedrijfsrechtsbijstand
Goederentransport (eigen vervoer)
Aanvullend kunt u onderstaande verzekeringen via AEGON
afsluiten bij onze partner Nassau verzekeringen:
Bestuurdersaansprakelijkheid
Beroepsaansprakelijkheid
Machinebreuk
CAR (Constructie All-Risk)
Voordeel voor uw klant
Scherpe premie.
Het Zakenpakket is één product waarin vrijwel alle
risico’s te sluiten zijn.
Gemak en overzicht. Eén polisblad en één set
voorwaarden.
Flexibele opbouw en keuze in dekkingen.
Geen termijntoeslag.
Korting bij meerdere rubrieken (oplopend tot 10%)
1 keer per jaar onderhoud van pakket. Samen met
AEGON kijkt u of de verzekering nog aansluit op de
onderneming van uw klant
Bescherming tegen onderverzekering.
Waardebepaling door AEGON van opstal en inventaris.
Professionele hulp bij het voorkomen van schade.
Voordeel voor u
Totaalpakket schadeverzekeringen met een uitstekende
dekking.
Mogelijkheden om de polisdichtheid per klant te
verhogen.
Snel rekenen/offreren/aanvragen via ServiceNet.
Variabele provisie.
Geen naverrekening, maar onderhoud (1 keer per jaar).
Breed scala aan verzekeringen te verzekeren bij of via
AEGON.
Productspecificaties
Het AEGON Zakenpakket bevat alle belangrijke
schadeverzekeringen voor ondernemingen. In één pakket,
op één polis, bij of via één maatschappij en één assurantieadviseur. Dankzij de doordachte combinatie van preventie
en verzekeringen minimaliseert uw relatie de kans op
schade en de gevolgen daarvan.
Staffelkorting
Aantal
Korting
Een rubriek
0%
Twee rubrieken
5%
Drie rubrieken
8%
Vier of meer
10%
Onderhoud
Als service ontvangt u van AEGON elk jaar een formulier
voor onderhoud. Deze service zorgt ervoor dat uw relatie
altijd een correcte dekking heeft.
Contractduur
Het AEGON Zakenpakket kent een standaard contractduur
van 1 jaar.
Standaard belangrijke extra’s
Brandverzekeringen
Uitgebreide inductie schadedekking.
Sneeuwdruk dekking.
Uitgebreide waterschade af te dekken (eigen risico
€ 2.500,- pg).
Modulaire opbouw voorwaarden en basis preventie
clausules.
Kostbaarheden mee te verzekeren (werelddekking).
Breek- en herstelwerk bij het opsporen van een lekkage
is verzekerd bij Opstal- en inventarisverzekering.
10% aanvullende dekking bij inventaris/goederen.
Geld en geldwaardig papier tot maximaal € 1.000,-.
Inbraakschade aan gebouw tot maximaal € 1.000,- als
verzekeringnemer huurder is van het gebouw.
Aansprakelijkheid
Premiestelling voor enkele doelgroepen/hoedanigheden
vereenvoudigd en gebaseerd op nieuwe SBI-codering.
Mogelijkheid tot specifieke keuze voor de traditionele
AAV-codering.
Nieuwe module Arbeidsongevallen zonder
aansprakelijkheid: Dekt schade van medewerkers die zij
oplopen tijdens een arbeidsongeval waarvoor de
werkgever niet aansprakelijk is. Deze dekking is uniek
en nieuw binnen het Zakenpakket.
Voor de meeste doelgroepen voorrisico standaard
meeverzekerd voor 1 jaar.
Narisicoperiode is verlengd tot 5 jaar.
Mogelijkheid tot inspectie.
Uitbreiding dekking voor werkmaterieel (met de hand
voortbewogen en maximaal 5 km p/u).
Uitbreiding mogelijk met BTA-dekking bestuurders en
toezichthouders aansprakelijkheid voor VvE’s.
Goederentransport (eigen vervoer)
Verval van nachtclausule.
Identificatie aanhanger vervallen.
Opruimingskosten tot € 2.500,- meeverzekerd.
Verzekerd zijn eigen goederen tijdens transport door
ondernemer zelf, maar ook dekking voor goederen die
niet onder de hoedanigheid van de polis vallen mits
deze niet schadegevoeliger zijn dan eigen goederen.
Kosten van lossen lading, opslag en herlading alsmede
de extra kosten van verder vervoer.
Averij-grosse en daarmede gelijk te stellen kosten.
Rechtsbijstand
Telefonische Juridische Adviesservice.
Incassorechtsbijstand, waar het gaat om zuivere
incasso.
Specifiek product voor ZZP’s.
Nieuwe doelgroepen, Horeca, Bouw en Zakelijke
dienstverlening.
Vrije advocaatkeuze als vertegenwoordiging in de
gerechtelijke fase noodzakelijk is.
Geen eigen risico van toepassing.
Ook dekking voor werknemers en bestuurders voor het
verhalen van tijdens werk opgelopen schade.
Milieuschade
Dekking voor de kosten van sanering van grond,
grondwater en oppervlaktewater op het eigen
bedrijfsterrein.
Dekking voor kosten van sanering van grond,
grondwater en oppervlaktewater op het aangrenzende
terrein van derden (ook tijdens werkzaamheden bij
derden).
Dekking voor gevolgschade van verontreiniging bij
derden.
Dekking voor kosten van het opruimen en het afvoeren
van asbest.
Dekking voor alle van buiten komende onheilen en
eigen gebrek.
Dekking voor verweersbijstand bij milieuschade.
Overloop in het totaal verzekerd bedrag tussen de
onderlinge verzekerde bedragen.
Dit document is opgesteld in juni 2009.
Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
Uitsluitend de polisvoorwaarden zijn bepalend.
AEGON Schadeverzekering N.V. is ingeschreven in het register dat de AFM en DNB aanhouden.
KvK 27085000.
AEGON Schadeverzekering N.V., Postbus 6, 2501 AC Den Haag.
www.aegon.nl
S 42242 b juni 2009
Type product
Download