FAQ veelgestelde vragen vrijwilligersverzekering

advertisement
FAQ (veelgestelde vragen)
1. Is er een leeftijdsgrens?
Nee, er wordt geen onderscheid gemaakt in leeftijd, van jong tot oud valt onder de dekking
van de polis.
2. Wij organiseren een activiteit waarbij vrijwilligers met een groep deelnemers op
stap gaan. Is onze organisatie voor aansprakelijkheid gedekt?
Ja, ook tijdens uitstapjes bent u verzekerd voor schade en ongevallen. Deelnemers aan deze
activiteit vallen niet onder deze verzekering.
3. Hoe weet Raetsheren van Orden of een persoon als vrijwilliger actief is geweest
tijdens het ontstaan van de schade?
De organisatie waarvoor de persoon vrijwilligerswerk verricht zal moeten verklaren dat de
schade is ontstaan tijdens vrijwilligerswerk
4. Dient er een urenadministratie bijgehouden te worden?
Nee, een urenadministratie is niet nodig, dit geldt ook voor een naamsregistratie.
5. In welke gevallen is deze verzekering een aanvullende verzekering welke alleen
geldt als er niet op een andere manier in risicodekking is voorzien
Voor alle schadeverzekeringen (dus niet de ongevallendekking) geldt dat oudere
verzekeringen in de dekking voor gaan op de dekking van deze verzekering (secundaire
dekking). Ziektekostenverzekering is een schadeverzekering dus men moet eerst de eigen
ziektekostenverzekering inschakelen
6. Kunnen wij als vrijwilligersorganisatie onze eigen vrijwilligersverzekering
opzeggen?
Het is altijd verstandig om de dekkingen te vergelijken voordat er een eerder afgesloten
vrijwilligersverzekering wordt opgezegd. Er kan bijvoorbeeld een verschil zitten in verzekerde
bedragen.
7. Als wij als vrijwilligersorganisatie een vrijwilligersverzekering hebben afgesloten
en daarbij een eigen risico hebben kan dan de vrijwilliger voor het “eigen risico
bedrag” de claim bij de gemeente neerleggen?
Voor het eigen risico bedrag kan er beroep worden gedaan op de vrijwilligersverzekering van
de gemeente.
8. Schade aan eigendommen valt binnen de dekking, hoever gaat dat?
In aanvulling op artikel 16 van de productvoorwaarden is verzekerd de schade aan
persoonlijke eigendommen van de vrijwilligers tegen de risico’s van plotselinge en
onvoorziene materiële beschadiging, vernietiging of vermissing. Geld en geldswaardige
papieren vallen niet onder de dekking van deze verzekering.
9. Verzekerd is ook de rechtspersoon waarvoor de vrijwilliger zijn werkzaamheden
verricht, o.a. aansprakelijkheid en verkeersaansprakelijkheid rechtspersonen valt
onder de dekking. Zijn dit alle vrijwilligersorganisaties?
Als verzekerde wordt beschouwd: de rechtspersoon binnen de gemeente waarvoor de
vrijwilliger zijn werkzaamheden verricht. De aansprakelijkheidsverzekering voor
rechtspersonen biedt dekking voor schade die voortvloeit uit, berust op of verband houdt met
vrijwilligerswerk.
10. Is de nabestaanden(zorg)-uitkering in geval van overlijden ook gedekt?
In geval van overlijden zal de uitkering te goede komen aan de nabestaanden.
11. Is de uitkering bij invaliditeit afhankelijk van de zwaarte van het letsel (conform de
glider-tax)?
Ja, graag verwijzen wij u hiervoor naar artikel 14 van de algemene voorwaarden ongevallen.
12. Valt gevolgschade binnen de dekking van de polis? Wat te doen bij blijvende of
tijdelijke arbeidsongeschiktheid, inkomstenderving, kosten
wekgever/zelfstandige?
E.e.a hangt af van de situatie. Als de vrijwilliger schade krijgt door onrechtmatig handelen
van derden, kan de schade worden verhaald op deze derden. Onder deze polis is géén
arbeidsongeschiktheidsverzekering voor de vrijwilligers van toepassing.
13. Is cascoschade / no-claim verlies bij schade een motorvoertuig gedekt?
Ja, onder het totale door de verzekerde te lijden bonus/malusverlies wordt verstaan, de extra
premie die de verzekerde gedurende meerdere jaren verschuldigd is als gevolg van terugval
in bonus/malus of no-claim ten gevolge van schade. Voor de berekening van het
bonus/malusverlies wordt uitgegaan van de op het moment van het schadegeval verzekerde
automobiel, motor of scooter. Latere verhoging van de premie komen niet voor vergoeding in
aanmerking. De verzekeraars zullen de vergoeding voor de bonus/malusverlies in één keer
uitkeren.
14. Is aansprakelijkheid voor schade aan zaken die wij als vrijwilligersorganisatie in
gebruik hebben ook verzekerd?
In principe is schade aan zaken die een vrijwilliger of organisatie in gebruik heeft uitgesloten
van de dekking, dit valt onder opzicht. Er zijn uitzonderingen, gaarne verwijs ik u hiervoor
naar artikel 4 van de algemene voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering bedrijven (de
voorwaarden AVB-A2006).
15. Als wij als vrijwilligersorganisatie zelf ook verzekerd zijn voor aansprakelijkheid
kunnen we dan de eigen aansprakelijkheidsverzekering opzeggen?
Ja, aansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen is ook van toepassing, gaarne
verwijs ik u hiervoor naar artikel 4 van het dekkingsoverzicht. Het is niet verstandig om de
eigen aansprakelijkheidsverzekering zonder meer op te zeggen. Onder deze polis is gedekt
schade die voortvloeit uit, berust op of verband houdt met vrijwilligerswerk. Een
sportvereniging kan bijvoorbeeld ook een betaalde terreinknecht in dienst hebben en dan
praten we niet meer over vrijwilligerswerk.
Download