Computer Elektronica Instrumenten Verblijfsdekking

advertisement
Computer Elektronica Instrumenten
Verblijfsdekking
Hiervoor is geen aparte voorwaardenset beschikbaar. De verzekering zien we als aanvulling op de
Inventaris en Goederenverzekering. De dekking wordt aangegeven op het polisblad met een apart
verzekerd bedrag en voorzien van de volgende clausule:
Computers, elektronica en instrumenten
U bent alleen verzekerd voor schade aan of verlies van de volgende apparatuur:
- invulgegeven met vermelding van wat verzekerd is - .
U bent alleen verzekerd op het verzekerde adres voor schade of verlies van apparatuur
als gevolg van:
- een plotselinge en onvoorziene gebeurtenis die buiten u of het verzekerde object om ontstaat;
- brand, ontploffing of kortsluiting door eigen gebrek.
Diefstal is alleen verzekerd als er sprake is van braakschade aan het gebouw.
U bent niet verzekerd voor schade:
- die is ontstaan door slijtage of elk ander geleidelijk bederf;
- die bestaat uit schrammen, krassen en deuken;
- door ondeskundig of onjuist uitgevoerde werkzaamheden bij reiniging, onderhoud en reparatie;
- die is ontstaan tijdens verhuur of in bruikleen geven van de verzekerde zaken.
51491_0317
Uw eigen risico is € 125 per gebeurtenis. De waarde van de verzekerde zaken wordt bepaald door de
nieuwwaarderegeling. Deze nieuwwaarderegeling is gelijk aan de regeling van de
inventarisverzekering. De eerste 2 jaar wordt er geen afschrijving toegepast op de verzekerde zaken.
Download