Dekkingsoverzicht vrijwilligersverzekering Gemeente Emmen

advertisement
Dekkingsoverzicht vrijwilligersverzekering Gemeente Emmen
Ongevallen- en Persoonlijke eigendommen
Verzekerde bedragen Ongevallen
- Overlijdensdekking
- Invaliditeitsdekking
- Geneeskundige kosten
- Psychische hulpverlening n.a.v. molest/trauma
- Acute huishoudelijke hulp (maximaal 30 uur)
Verzekerde bedragen Persoonlijke eigendommen
- Schade algemeen
Sublimieten
Beeld- en geluidsapparatuur
Computerapparatuur
Sieraden
Horloges
(Zonne) bril / contactlenzen
Kunstmatige gebitselementen
Fiets
€ 12.500
€ 25.000
€ 1.000
€ 5.000
€ 750
€ 5.000
€ 500
€ 1.500
€ 500
€ 250
€ 500
€ 500
€ 750
Cumulatielimiet vrijwilligers per gemeente per gebeurtenis bedraagt € 2.500.000
Collectieve Ongevallen Inzittenden (in het voertuig met vrijwilliger als bestuurder)
- Overlijden
€ 7.500
- Blijvende invaliditeit
€ 25.000
Aansprakelijkheid Vrijwilligers
- Verzekerd bedrag maximaal per gebeurtenis
€ 2.500.000
- Verzekerd bedrag maximaal per jaar
€ 5.000.000
- Opzichtdekking
Voor schade aan roerende zaken onder opzicht
€ 10.000
Voor schade aan roerende zaken maximaal per jaar € 25.000
Voor schade aan onroerende zaken onder opzicht
€ 25.000
Voor schade aan onroerende zaken maximum per jaar
€ 100.000
Aansprakelijkheid Bedrijven
Verzekerd bedrag maximaal per gebeurtenis
Verzekerd bedrag maximaal per jaar
€ 2.500.000
€ 5.000.000
Voor schade aan roerende zaken onder opzicht
€ 10.000
Voor schade aan roerende zaken maximaal per jaar
€ 25.000
Voor schade aan onroerende zaken onder opzicht
€ 25.000
Voor schade aan onroerende zaken maximum per jaar € 100.000
WEGAM plus (Werkgeversaansprakelijkheid Motorrijtuigenverzekering)
Verzekerd bedrag maximaal per gebeurtenis (eigen risico EUR 500,-) € 1.250.000
Bestuurdersaansprakelijkheidverzekering
Verzekerd bedrag maximaal per aanspraak per organisatie
Verzekerd bedrag maximaal per organisatie per jaar
€ 500.000
€ 1.000.000
Dit betreft een dekking voor alle vrijwillige bestuurders en toezichthouders van alle organisaties die
actief zijn als vrijwilligersorganisatie in een gemeente. De organisatie is een instelling die zich inzet
voor inwoners van een gemeente op allerlei gebied en daarbij vrijwilligers inzet voor de uitvoering en
wordt bestuurd door vrijwilligers. De organisaties staan onder toezicht van de gemeente met een
maximaal bedrag van EUR 500.000 aan baten op jaarbasis.
Rechtsbijstandverzekering voor vrijwilligers
Verzekerd bedrag externe kosten maximaal
€ 35.000
Download