Dia 1 - NVAG

advertisement
Porte d’entrée
Ronald B J Smit
Arts Maatschappij en Gezondheid
GG&GD Utrecht
• Arts Maatschappij en Gezondheid
Medisch beleid binnen afdeling
Waarborging toegankelijkheid zorg
• Forensisch arts KNMG
• Reizigersgeneeskundige
• Hoofdopleider artsen M&G
Sociaal Kwetsbaren
• Niet of onvoldoende in staat in de eigen
bestaansvoorwaarden te voorzien
• Op verschillende levensgebieden meerdere
problemen tegelijkertijd (in ieder geval
ernstige en langdurige psychische en of
verslavingsproblemen)
• Krijgen niet de zorg die ze nodig hebben om
zich in de samenleving te handhaven
• Geen stabiel contact met de GGZ of VZ
Gezondheidszorg
- Toegang
- Prijs
- Kwaliteit
Sociale marginalisering
1980 – 1990
RIAGG besluit landelijk ingevoerd (1988)
Dak en thuisloosheid
Harddrugsverslaafden (hoge sterfte)
Psychiatrische patiënten
Nachtopvang en Dagopvang
Problematische situatie
•
•
•
•
Onrust in publieke domein
Opkomst dak- en thuislozen
Passen niet in reguliere zorgkader
Ernstige onderliggende pathologie
Sociaal geneeskundig probleem
• Sociaal domein
• Grensvlak van zorg en justitie
• Bedreiging
– Volksgezondheid
– Individueel
Onverzekerd
Therapieontrouw
Veeleisend
Afspraken
Gezondheidsverschillen
beleid (4)
Sociaal kwetsbaar (1)
Determinanten
van
gezondheid (2)
Gezondheid (3)
Utrecht
•
•
•
•
Roep van Maatschappelijke opvang
Herkenning maar geen erkenning
WPCV: sociaal medisch vangnet
Initiatief directie GG&GD
– Spreekuur op vindplaatsen
– Deskundig personeel
– ‘garantie’ medische kosten
Doelstelling spreekuur
•
•
•
•
Aanbod basale medische zorg
Beheren en beheersen problemen
Regelen zorgverzekering
Terugsluizen naar reguliere circuit
Sociaal medische zorg
•
•
•
•
GG&GD
Sociaal verpleegkundigen
Sociaal geneeskundige –
Huisarts
– Spreekuur
– Back up
– Buiten kantooruren
Laagdrempelig netwerk
• Ziekenhuiszorg
• Eerstelijnszorg
• Garantie medische kosten
– Apotheker
– Huisartsenlaboratorium
– Huisartsen
• Overdag
• Buiten kantooruren
Medische Zorg
• 95 % eerstelijnszorg cq reguliere problematiek
– Trauma
– Huidafwijkingen
– Chronische ziekten
• 5 % overige
– Verslavinggerelateerd
– Psychiatrie
• „Ik neem de tijd om naar hen te luisteren. In
hun verhalen beluister ik veel pijn en
onmacht. Mensen hebben niet geleerd zich te
hechten, kunnen niet goed inschatten wat
goed voor hen is. Ik probeer hun vertrouwen
te winnen en te helpen orde aan te brengen in
de chaos.”
Sociale problemen
• Leefgebieden
– Huisvesting
– Financiën
– Dagbesteding
– Verblijfstatus
• Gemeenschapsonderdaan
• Vluchtelingen
– Verzekerstatus
Zorgverzekeringswet (2006)
• Onverzekerd
– Solidariteitsbeginsel
– Vermijden noodzakelijke zorg
– Toegankelijkheid
– Kwaliteit
– Continuïteit
• Sociaal medisch probleem
– Zorg dat je er bij komt
Verzekerstatus
• 1990
• 2000
• 2006
•
65% niet verzekerd
10 -15 % niet verzekerd
5 % niet verzekerd
– Koppeling meerdere bestanden
– 2300 unieke personen
– Juli 2004 tot en met december 2007
– Vier verzekeringsprofielen
Verzekeringsprofielen
Prevalenties (%)
Variabele
Constant verzekerden
(n=1406)
Nieuw onverzekerden
(n=150)
Nieuw verzekerden
(n=427)
Draaideur verzekerden
(n=322)
TOTAAL
(n=2.305)
Vrouw
26,7
23,3
19,2
15,2
23,5
Man
73,3*
76,7
80,8*
84,8*
76,5
41,4 (13,0)
40,0 (13,7)
37,4 (11,0)
39,9 (12,6)**
39,9 (12,6)
43,2 *
40,7
35,1 *
44,7 *
41,8
Overige nationaliteiten
7,5
9,3
16,4
13,4
10,1
Onbekend
49,2
50,0
48,5
41,9
48,1
18,3*
16,0*
33,3*
33,9*
23,1
81,7
84,0
66,7
66,1
76,9
Ja
30,0*
33,3
43,8*
48,1*
35,3
Nee
70,0
66,7
56,2
51,9
64,7
Leeftijd (SD)
Etniciteit
Nederlands
Verslavingsproblemen
Ja
Niet apert
(Residentieel) dakloos
* X2 toets waarbij de groepen afzonderlijk zijn getoetst, p<.05.
** Anova, p<0,05.
1 januari 2005 t.o.v.
1 juli 2004
1 januari 2006 t.o.v.
‘proportion of
increase’: aandeel
personen dat verzekerd
was en onverzekerd
raakt
1 januari 2005
1 januari 2007 t.o.v.
1 januari 2006
‘proporton of
decrease’: aandeel
personen dat
onverzekerd was en
zich verzekerd
1 januari 2008 t.o.v.
1 januari 2007
0%
5%
10%
15%
20%
• Sociaal kwetsbaarheid en zorgverzekering
liggen elkaar niet
• Intensieve bemoeienis uit meerdere
invalshoeken blijft nodig
Voorwaarden beleid
• Effectieve interventies:
• aangrijpen op cruciale factoren
• effectief
• Effectieve implementatie:
• voldoende draagvlak
• langdurige inspanningen
• monitoren van resultaten
Preventie
•
•
•
•
•
•
Mexicaanse griep
Tandheelkundige zorg
Griepvaccinatie
Koudweerregeling
Voorkomen huisuitzetting
Aanpak vervuilde bewoners
Tandheelkundige zorg
Tandheelkundige zorg
Griepvaccinatie
• Chronische zieken
• Vanaf 50 jaar
• 3/17 bekend
Koudweerregeling
Gevoelstemperatuur
overdag < nul en het perspectief bestaat dat
die situatie tenminste drie dagen aanhoudt;
overdag of ’s nachts < - 3 ℃ graden is en het
perspectief bestaat dat die situatie tenminste
48 uur aanhoudt;
overdag of ’s nachts < - 5 ℃ is en het
perspectief bestaat dat die situatie tenminste
24 uur aanhoudt.
Doelstelling
Voorkomen blijvende
gezondheidsschade door
Bevriezing
Zicht op onzichtbaren
Nieuwe groepen
•
•
•
•
Regiobinding
Geen regiobinding en de Nederlandse
nationaliteit
Geen regiobinding en
Gemeenschapsonderdaan
Geen regiobinding en afkomstig buiten
Europa (bagpackers, asielzoekers en
illegalen)
Opvang en Herstel
Maatschappelijke Opvang
Woonvoorzieningen
BinnenPlaats
De GG&GD Utrecht zorgt via project BinnenPlaats voor
de realisatie van 24-uurswoonvoorzieningen voor daken thuisloze verslaafden, ook bekend als hostels. De
dienst doet dit in opdracht van de gemeenteraad.
Plan van aanpak MO
•
•
•
•
•
Integraal zorgaanbod
Iedereen onderdak
Trajectmanager
Aanpak leefgebied
Samenwerking G4
Stellingen
• Zorg houdt niet op bij diagnostiek
• Sociaal domein kent een grotere dynamiek
dan menig politicus erkend
• De arts M&G blijft een belangrijke vertaler van
sociaal medische ontwikkelingen naar het
politieke apparaat
Download