Motorverzekering dekking

advertisement
Motorverzekering dekking
Indien u bij ons de premie voor uw motor verzekering berekent, vergelijken wij automatisch ruim
40 producten van motorverzekeraars. Door vergelijking van de premie & de
polisvoorwaarden van alle verzekeraars kunt u voor uzelf altijd de beste motorverzekering
selecteren.
Rijdt u schadevrij? Dan belonen we dat. De no-claimkorting kan oplopen tot maar liefst 80%.
Heeft u al schadevrije jaren opgebouwd met uw vorige motorverzekering dan nemen wij deze
over na ontvangst van een geldige royementsverklaring. Mocht u alsnog twijfelen over de juiste
verzekering, dan is het mogelijk om direct deskundig advies te krijgen van onze
assurantieadviseur.
Er zijn 3 verzekeringsmogelijkheden voor uw motor:
WA (wettelijke aansprakelijkheid, is verplicht): Elke motorrijder is volgens de wet verplicht zich
te verzekeren tegen de gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid (WA). De schade, zowel
materieel als lichamelijk, toegebracht door of met uw motor is verzekerd tot een bedrag van €
2.500.000,- per schadegebeurtenis.
WA met beperkt casco (ook wel mini-casco, WA Extra of WA plus): Naast de dekking van de
WA verzekering bent u hiermee ook verzekerd voor schade aan uw eigen motor. U bent
verzekerd tegen: brand, diefstal, explosie, bliksem, storm, overstroming, ruitbreuk en een
botsing met vogels of wild.
WA met volledig casco (ook wel all-risk): Dit is de meest complete motorverzekering.
Hiermee bent u namelijk, naast de beperkt casco dekking, ook gedekt tegen schade aan uw
eigen motor die is ontstaan door bijvoorbeeld botsen, omslaan, slippen, van de weg of te water
raken. Wordt de motor binnen 1 jaar gestolen of total loss verklaard, dan ontvangt u de
nieuwwaarde. Hierna zal er (afhankelijk van de verzekeraar) een afschrijving plaatsvinden.
Deze dekking is vooral aan te raden als u een (redelijk) nieuwe motor heeft.
Daarnaast kunt u kiezen voor de volgende aanvullende dekkingen:
Ongevallen opzittendenverzekering: Deze biedt, ongeacht de schuldvraag, recht op een
uitkering aan alle inzittenden, inclusief de bestuurder. De uitkering vindt plaats na overlijden of
bij blijvende invaliditeit. De dekking is ook van kracht tijdens het tanken of een noodreparatie
langs de weg.
Schade opzittendenverzekering: Deze dekking geeft recht op vergoeding van de werkelijk
geleden schade na een ongeval. Denk hierbij aan bijvoorbeeld smartengeld in geval van
blijvende invaliditeit of overlijden, maar ook aan de vergoeding van spullen die ten tijde van het
ongeval in de motor lagen en beschadigd zijn geraakt.
Rechtsbijstand motor: Bij ongelukken is de schuldvraag niet altijd even makkelijk te
beantwoorden. U kunt dan wel eens heel lang moeten wachten op de vergoeding van de
schade die u heeft geleden. Of u veroorzaakt een ongeluk met dodelijke afloop en wordt
daarvoor strafrechtelijk vervolgd. Hierbij komt juridische hulp natuurlijk goed van pas! Tevens is
het verhalen van materiële schade, letselschade, smartengeld en inkomstenderving gedekt.
Verhaalsrechtsbijstand: Geen behoefte aan een uitgebreide rechtsbijstand verzekering? U
kunt ook kiezen voor alleen Verhaalsservice: Het verhalen van schade op een tegenpartij is een
lang en ingewikkeld traject. U heeft een lange adem en verstand van juridische zaken nodig om
1/2
Motorverzekering dekking
tot een goed resultaat te komen. Met de Verhaalsservice wordt al dit werk u uit handen
genomen. Deze verzekering biedt dekking voor het verhalen van materiële schade, ontstaan bij
een verkeersongeval. Denk hierbij niet alleen aan het verhalen van de schade aan uw motor,
maar ook aan het verhalen van bijvoorbeeld gemaakte huurkosten voor vervangend vervoer en
de waardevermindering van uw motor als gevolg van de schade.
No-claimbeschermer (niet bij alle maatschappijen mogelijk): U mag hiermee per
verzekeringsjaar één schade ten koste van uw korting claimen zonder dat dit de opbouw van
uw korting beïnvloedt. Bekijk hier de productwijzer van het Verbond van Verzekeraars
2/2
Download