Doelstelling jeugdgezondheidszorg

advertisement
Jeugdgezondheidszorg
Almere
Annet Breed, jeugdarts, JGZ 0-4 Zorggroep-Almere
Sylvie Neves, jeugdarts, JGZ 4-18 GGD Flevoland
Maart 2015
Disclosure belangen spreker:
(potentiële) belangenverstrengeling
Geen
Voor bijeenkomst mogelijk relevante
relaties met bedrijven
 Sponsoring of onderzoeksgeld
Geen
 Honorarium of andere (financiële)
vergoeding
Geen
 Aandeelhouder
Geen
 Andere relatie, namelijk …
Geen
Doel en kenmerken van de JGZ
 Monitoring ontwikkeling + bevordert gezondheid van jeugd
0-18 jr
 Is vertrouwd en laagdrempelig
 Actief en anticiperend en sluit gelijkwaardig aan
 Verbindend in het sociale domein
 Werkt waar mogelijk evidence based.
JGZ: ‘een gigantisch effect voor een
prikkie’
 Kosten JGZ: 433 miljoen €/jaar
 Baten JGZ: 5,2 miljard €/jaar
1
 OFTEWEL: iedere geïnvesteerde € levert 11€ op!
 Het aanbod JGZ ligt o.a vast in het Basistakenpakket.
 Hieronder vallen:
-vaccinaties
-screeningsprogramma's
-lichte opvoedondersteuning
(bron 1: www.actiz.nl/stream/kosteneffectiviteit-van-de-jgz )
Wie zijn de JGZ 0-18 in Almere?
 Neonataal screenteam (Zorggroep-Almere)
 Jeugdverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en
jeugdartsen Zorggroep Almere en GGD Flevoland
 Opvoedadviseurs (Zorggroep Almere)
 Schoolmaatschappelijk werk & logopedisten
(GGD Flevoland)
 Toekomst: Integrale JGZ 0-18 jaar
Werkwijze consultatiebureau (CB)
 Consulten: standaard & op indicatie
 Spreekuren: inloop & telefonisch
 Huisbezoeken: geboorte en op indicatie
 Netwerken / vaste overleggen / ad hoc overleg
 Zorgcoördinatie
Werkwijze CB: Samen starten
 Doel:
-voorkomen psychische en sociale problemen,
-voorkomen antisociaal gedrag en criminaliteit jeugd
 Werkwijze:
-vroegsignalering zorgwekkende opvoedingssituaties:
-vragen op 5 domeinen:
competentie moeder EN vader,
sociaal netwerk,
omgang met obstakels
welbevinden kind
Extra taken vanuit Jeugdwet
 Stevig Ouderschap
 Korte video hometraining
 Trajectbegeleiding integrale vroeghulp
 Collectief aanbod
 Opvoedadviseur
Opleiding artsen 0-18 jaar
 Arts M&G = specialist JGZ
2 jaar profiel jeugd en 2 jaar gericht op beleid-/visieontwikkeling
 Jeugdarts: 2 jaar profiel jeugd
 Praktijk:
-spreekkamer
-samenwerking ketenpartners
-wetenschappenlijk onderzoek
-ontwikkeling visie en (overheids-)beleid
De jeugdarts 0-18
 ‘De specialist van de gezonde jeugd’,
 Vroegsignalering en toeleiden naar zorg
 Normaliseren & versterken eigen kracht .
 Maakt gebruik van richtlijnen:
-JGZ richtlijnen (www. ncj.nl)
- LESA’s
 Rechtstreekse verwijzing 2e-lijn
Casus 1: zuigeling 6 wkn
 Tijdens afbouwen van de borstvoeding ontstaan plotseling
rode vlekken en begint het kindje te spugen.
 Waar denkt u aan?
 Wat doet u?
Casus 2 : meisje, 3 mnd
 VG/ -uithuisplaatsing eerdere kinderen uit andere relatie
-huiselijk geweld
 Samenwerking ketenpartners:
-Veilig thuis
-Wijkteam en HA: anticonceptie
 Inzet CB: -stevig ouderschap
-screening: asymmetrische abductie
 verwijzing radioloog (DDH-protocol)
Casus 3: meisje, 1 mnd
 Wisselende en moeizame ontlasting.
 Re beentje wat rood-paars gemarmerd.
 En nu?
Casus 3: meisje, 1 mnd
 Wisselende en moeizame ontlasting.
 Re beentje wat rood-paars gemarmerd.
 Diagnose: CMTC: Cutis marmorata teleangiectatica congenita
  onschuldig: expectatief
Casus 4: jongetje, 3,11 mnd
 Geschorst PSZ ivm lastig gedrag, M en V thuis geen zorgen.
 Wat doet het CB:
 O/: -geen afwijkingen, wel ( hyper) actief.
-ASQ lijst: geen bijzonderheden.
 Gaat nu goed op school
 Wat doet het CB:
 warme overdracht jeugdarts 4-18
 terugkoppeling huisarts
Alles met toestemming/in overleg met ouders
Gezond en veilig opgroeien
Download