oefensituatie: agrarisch natuurbeheer

advertisement
Middenkaderfunctionaris open teelt
The business in chain 030-3
Titel oefensituatie: Hoe anders
Beschrijving oefensituatie:
Op de huidige locatie is geen toekomst meer voor het boerenbedrijf. Het zal binnen enkele
jaren worden verkocht omdat het in een vinex locatie ligt.
Probleem is waar wordt het bedrijf voortgezet. In het buitenland binnen Europa, buiten
Europa of ergens in de Benelux?
Welke relaties en netwerken helpen jouw om de juiste keuze te maken?
Waar gaat je voorkeur naar uit, en waarom?
Bouw een relatie netwerk op waarmee je antwoord krijgt op jouw vragen. Ga ook de
mogelijke vestigingsplaatsen bezoeken om uit te vinden hoe de cultuur en sociale
verhoudingen in elkaar zitten. En wat de kansen en mogelijkheden zijn voor vestiging.
Toelichting, gewenst resultaat en criteria:
Het is duidelijk op welke manier en waar het bedrijf voortgezet kan worden. Er is een
verplaatsingsplan c.q. emigratieplan gemaakt. De contacten zijn gelegd en er is succesvol
onderzoek gedaan naar de nieuwe vestigingsplaats. De nieuwe omgeving is bezocht evenals
belangrijke toekomstige relaties en instanties die een rol spelen.
Competenties:
 communiceren
 inspelen op ontwikkelingen
 volgen en integreren van ontwikkelingen
 Anticiperen op markt en maatschappij
 klantgericht werken
 onderhouden contacten
 inkoop en afzet producten regelen
 onderhandelen
Download