Woordenschat_groep_6_blok_8

advertisement
Woordenschat groep 6 blok 8
de baron
iemand die van adel is, iets lager dan een graaf
vb:de baron woont nog op een kasteel
de barones
vrouwelijke persoon die van adel is
vb:de barones is de echtgenote van de baron
besmettelijk
wat gemakkelijk van de een op de ander overgaat
vb:de varkenspest is erg besmettelijk
wat gauw vuil is
vb:deze lichte broek is erg besmettelijk, je ziet er meteen vlekken op
de burcht
groot, middeleeuws gebouw met dikke muren
vb:de ridder woonde in een burcht
de daden
wat je met opzet doet
vb:door hem te helpen heb je een goede daad verricht
• een daad stellen [iets met nadruk doen, zodat anderen het zien]
• de daad bij het woord voegen [het zeggen en het meteen doen]
de dinosaurus
uitgestorven soort van grote reptielen
vb:de dinosaurus was een planteneter
de directeur
wie aan het hoofd staat van een bedrijf of een school
vb:de directeur heeft hier de leiding
de duisternis
als zon en lampen niets uitstralen als je weinig kunt zien
vb:toen de duisternis viel moesten we naar huis
foeilelijk
heel erg lelijk
vb: die jas is foeilelijk
het fortuin
gunstig toeval
vb:hij gaat zijn fortuin ergens anders zoeken
synoniem: geluk
grote som geld
vb:hij heeft een fortuin verdiend met die aandelen
het geneesmiddel
middel dat bedoeld is om je beter te maken
vb:geneesmiddelen koop je in de apotheek
de handelaar
wie iets koopt en weer verkoopt
vb:de handelaar verkocht zijn hele voorraad
het heden
de tegenwoordige tijd
vb:dit verhaal speelt niet in het verleden maar in het heden
op deze dag
vb:heden is het feest
de hertog
iemand met een adellijke titel
vb:de hertog woont op een landgoed
de hertogin
vrouw met een adellijke titel
vb:de hertog en de hertogin wonen op het landgoed
de journalist
wie stukken schrijft over het nieuws of reportages maakt
vb:de journalist interviewde de minister
levensgroot
zo groot als in werkelijkheid
vb: een levensgroot beeld van de koning
machtig
heel groot, leuk, fijn, veel
vb:we hadden een machtige reis!
wat je maag snel vult
vb:dit vette gebak is erg machtig
met veel invloed of macht
vb:deze dictator is erg machtig
heel erg
vb:ik vind zo'n toneelstuk machtig mooi
de moord
het opzettelijk doden van iemand
vb:het was geen ongeluk, het was moord
onbeweeglijk
wie of wat niet beweegt
vb:de soldaten stonden onbeweeglijk
ongehoorzaam
wie doet wat niet mag
vb:hij luistert niet naar me, hij is ongehoorzaam
op de vlucht slaan
snel weggaan om te ontkomen
vb:deze mensen zijn gevlucht voor de oorlog
vb:hij vertelde over zijn vlucht uit Irak
*op de vlucht slaan [wegvluchten]
het slachtoffer
wie buiten zijn schuld schade lijdt
vb:het slachtoffer van het ongeluk werd naar het ziekenhuis gebracht
het toernooi
wedstrijden waarbij uiteindelijk één de winnaar wordt
vb: Wimbledon is een belangrijk tennistoernooi.
het vaderland
land waarin je geboren bent
vb:mijn vaderland is Nederland
vervolgen
het blijven doen, verder gaan
vb:na de oorlog kon hij zijn studie vervolgen
hem achterna zitten om gevangen te nemen
vb:in de oorlog werden de joden vervolgd
hem voor de rechter laten komen
vb:deze man wordt vervolgd wegens diefstal
het verzinsel
iets wat niet waar is, maar door iemand bedacht
vb:dat de man haar geslagen heeft, is een verzinsel
de vluchteling
iemand die is weggegaan om ergens aan te ontkomen
vb:de vluchtelingen kregen onderdak in de kerk
de vondst
iets wat je gevonden of bedacht hebt
vb:die nieuwe sluiting was een echte vondst
vredig
rustig en met niemand in strijd
vb:er was een vredige stemming bij het kerstfeest
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards