Psycholoog die de Arabische en/of Berberse taal machtig

advertisement
Vacature AZmn/11/05 - Psycholoog die de Arabische en/of Berberse taal machtig is (NOAGG)
Uiterste
reactiedatum
Functienaam
Max salaris
Uren per week
Afdeling
12-04-2011
Psycholoog die de Arabische en/of Berberse taal machtig is (NOAGG)
FWG 60 cf CAO GGZ
32-36
http://www.noagg.nl
Dienstverband
bepaalde tijd
Duur bepaalde tijd Dienstverband voor 1 jaar, met mogelijkheid tot verlenging bij ongewijzigde
omstandigheden
Doelgroep
volwassenen
Functiebeschrijving NOAGG wil haar team graag uitbreiden met een Psycholoog die bij voorkeur de
Arabische en/of Berberse taal machtig is. Dat is van belang omdat NOAGG
hulpverlening biedt aan voornamelijk niet westerse allochtonen in de eigen taal.
Standplaats: Utrecht
Wat houdt de functie in
Je voert intakegesprekken en je behandelt, onder supervisie, individuele cliënten. Er
is ruimte voor het doen van diagnostisch onderzoek. Je bent mede verantwoordelijk
voor de behandeling en het behandelklimaat op de afdeling. Daarnaast verricht je
vastgestelde administratieve werkzaamheden zoals het schrijven van rapportages
t.b.v. dossiervorming.
Wat bieden wij
Werken in een multicultureel team voor een multiculturele doelgroep.
NOAGG investeert in opleiding en kennisontwikkeling van haar medewerkers.
Enerzijds door middel van intervisie en supervisie en anderzijds via stageplaatsen en
GZ-opleidingsplaatsen.”
Omdat NOAGG onderdeel uitmaakt van een grote organisatie kan een uitgebreid
pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden worden aangeboden, zoals levensloop,
spaarloon en een goede pensioenverzekering (Zorg & Welzijn).
Overige informatie
NOAGG biedt laagdrempelige en toegankelijke zorg aan vooral niet westerse
allochtonen. Daarnaast zet zij zich in voor het verbeteren van de hulpverlening aan
deze groep, in het bijzonder Turken en Marokkanen. Deze doelgroep komt bij
instellingen voor geestelijke gezondheidszorg moeilijker aan bod. streeft ernaar deze
mensen op de juiste tijd en de juiste plek hulp krijgen. De meeste behandelaren en
medewerkers van NOAGG hebben dezelfde culturele achtergrond als de cliënt.
Daarnaast is NOAGG in wijken gevestigd waar veel allochtone cliënten wonen, dicht
bij de doelgroep. NOAGG werkt het meest met kortdurende hulpverleningstrajecten
en biedt hulp aan allochtonen die lijden aan verschillende vormen van psychische
problemen, met uitzondering van mensen met psychotische stoornissen, verslaving
en mensen die in crisis verkeren.
Functie-eisen
Je hebt de opleiding tot Psycholoog succesvol afgerond.
Je hebt affiniteit met en het liefst ervaring in het werken met de doelgroep van
NOAGG.
Je kunt je functie zelfstandig uitoefenen. Tevens is samenwerken binnen een
multidisciplinair team geen probleem.
Je bent servicegericht.
Je beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden.
Je toont initiatief.
Actieve kennis van het Arabisch en/of Berbers.
Opleidingsniveau
Vestigingsplaats
Reactie naam
Reactie adres
Reactie email
Extra informatie
Academisch
Utrecht
Roswitha van Maarle, senior adviseur PO&O Indigo & NOAGG
Nicolaaskerkhof 12, 3512 XC Utrecht
PO&[email protected]
Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met
Naima Tadlaoui, manager NOAGG, te bereiken via telefoonnummer 030-2990038 of
06-20739121 (ma t/m do).
Reacties van interne kandidaten worden met voorrang behandeld, mits door PO&O
ontvangen voor 12 april 2011.
NOAGG maakt deel uit van de Ambulante Zorggroep Midden-Nederland BV (AZmn).
AZmn levert zorg onder de merknamen Indigo & NOAGG.
Medewerkers van Altrecht gelden als interne kandidaat t.a.v. het solliciteren op deze
vacature. Anciënniteit opgebouwd bij Altrecht gaat niet mee naar AZmn, aangezien
AZmn een andere werkgever is.
Download