F - e-Bug

advertisement
Meticillineresistente Staphylococcus aureus (MRSA)
Infectie door
Bacterie: Staphylococcus aureus
Symptomen
Asymptomatisch bij gezonde mensen. Kan huidinfecties veroorzaken en
chirurgische wonden, bloedstroom, longen of urinewegen van door ziekte
verzwakte patiënten infecteren.
Diagnose
Kweek en gevoeligheid voor antibiotica testen.
Sterftecijfer
Hoog zonder toediening van de juiste antibiotica.
Overdracht
Besmettelijk. Rechtstreeks contact met de huid.
Preventie
Regelmatig handen wassen.
Behandeling
Resistent tegen vele antibiotica. Sommige antibiotica werken nog, maar
MRSA past zich constant aan.
Geschiedenis
Voor het eerst gerapporteerd in 1961, het probleem neemt wereldwijd toe.
Mazelen
Infectie door
Virus: Paramyxovirus
Symptomen
Koorts, loopneus, rode en tranerige ogen, hoest, rode uitslag en een
pijnlijke, gezwollen keel.
Diagnose
Bloedkweek en test op antilichamen.
Sterftecijfer
Laag, maar hoog in de derde wereld.
Overdracht
Besmettelijk. Druppeltjes door hoesten en niezen, rechtstreeks contact met
de huid of contact met voorwerpen waar het levende virus op zit.
Preventie
Preventie door vaccinatie.
Behandeling
Bedrust en veel drinken.
Geschiedenis
Voor het eerst gerapporteerd in 1911. De laatste jaren drastisch afgenomen
in de ontwikkelde landen, ondanks af en toe kleinere epidemieën. Nog
steeds een pandemisch probleem in de derde wereld.
Griep
Infectie door
Virus: Influenzavirus
Symptomen
Hoofdpijn, koorts, rillingen, spierpijn, mogelijk keelpijn, hoest en pijn in de
borst.
Diagnose
Bloedkweek en test op antilichamen.
Sterftecijfer
Middelmatig, maar hoger bij zeer kleine kinderen of ouderen.
Overdracht
Zeer besmettelijk. Inademen van virussen in deeltjes in de lucht.
Rechtstreeks contact met de huid.
Preventie
Vaccinatie tegen bepaalde stammen.
Behandeling
Bedrust en veel drinken. Antivirale middelen bij ouderen.
Geschiedenis
Bestaat al eeuwen. Epidemieën komen regelmatig voor.
Download